СОТ

оригиналът

Услуги

Сигнално-охранителна дейност

  2 минути средно време за реакция в София
  59 автопатрула на дежурство в София
  180 автопатрула на дежурство в страната
  Най-добро покритие на гр. София
  30 години спечелено доверие

Физическа охрана

  Център за вътрешен контрол на физическата охраната
 Високи изисквания и контрол при подбора на кадри
  Висок стандарт при обучението и подготовката на служители
  Заслужено с много труд и демонстрирани възможности доверие на нашите клиенти

Видеонаблюдение

  Ранно оповестяване при посегателство
  Изпреварваща събитията информация
  Съобразена със заплахата реакция
  Повишено ниво на сигурност

Неотложна медицинска помощ

  Собствен „Медицински център 161“
  Собствени линейки, оборудвани с най-съвременна животоспасяваща медицинска апаратура
  Професионално отношение с нужната грижа и внимание към болния и неговите близки

Ценни пратки и товари

  Охрана на ценни пратки и товари на територията на цялата страна
  Застраховка на паричните пратки
  Инкасова дейност по предварителна заявка или по спешност – до 2 часа от обаждането
  Над 110 специализирани бронирани автомобили с не по-малко от BR4-та степен на защита

Трезор

  Два обществени трезора на територията на София
  Удължено работно време
  Пълна конфиденциалност
  Касети с различен размер и цени за наемане
  Срока на договора се определя от клиента
  25% отстъпка за настоящи клиенти на СОТ 161

Депозитарен шкаф

  Услуга насочена към клиенти, които генерират оборотни средства в работата си
  Осигурява защита на паричните средства до идването на инкасов екип ангажиран с транспортирането им
  Парите са под непрекъсната охрана, дори по време на депозирането им в сейфа
  Оптимизира разходите за ежедневно инкасо и броя на посещенията за инкасиране
  Инкасирането на паричните средства е застраховано
  При загуба на комуникацията с обекта, алармените сигнали ще бъдат получени навреме

Специализирана охрана

  Лична охрана на физически лица
  Охрана на делегации от чужбина и на клиенти със специфични и завишени изисквания
  Въоръжена охрана на специални товари
  Въоръжена охрана на банкови операции
  Охрана на спортни състезания и прояви
  Охрана на кино продукции и събития от всякакъв характер

Професионално обучение

  Първоначална подготовка
  Повишаване на квалификацията
  Формиране на конкурентноспособни умения
  Подготовка по лицензираните за обучение професии
  Правна подготовка
  Лична защита
  Долекарска помощ

Автосервиз СОТ 161

  Автобояджийски услуги
  Автотенекеджийски услуги
  Компютърна диагностика
  Реглаж преден и заден мост
  Всички видове ремонти
  Техническо обслужване
  Обслужване на автоклиматици
  Монтаж и баланс на гуми

Услуги

Сигнално-охранителна дейност

 • 2 минути средно време за реакция
 • 59 автопатрула на дежурство в София
 • 180 автопатрула на дежурство в страната
 • Най-добро покритие на гр. София
 • 30 години спечелено доверие

Видеонаблюдение

 • Ранно оповестяване за посегателство
 • Изпреварваща събитията информация
 • Съобразена със заплахата реакция
 • Повишено ниво на сигурност

Физическа охрана

 • Повишен вътрешен контрол на физическата охраната при изпълнение на служебните й задължения
 • Високи изисквания и завишен контрол при подбора на кадри
 • Висок стандарт при обучението и подготовката на служители
 • Заслужено с много труд и демонстрирани възможности доверие на нашите клиенти

Неотложна медицинска помощ

 • Собствен „Медицински център 161“
 • Собствени линейки, оборудвани с най-съвременна животоспасяваща медицинска апаратура
 • Професионално и с нужната грижа и внимание отношение към болния и неговите близки

Трезор

 • Два обществени трезора на територията на София
 • Удължено работно време
 • Пълна конфиденциалност
 • Касети с различен размер и цени за наемане
 • Срока на договора се определя от клиента
 • 25% отстъпка за настоящи клиенти на СОТ 161
 

Ценни пратки и товари

 • Охрана на ценни пратки и товари на територията на цялата страна
 • Застраховка на паричните пратки
 • Инкасова дейност по предварителна заявка или по спешност – до 2 часа от обаждането
 • Над сто специализирани бронирани автомобили с най-високата 6-та степен на защита

Специализирана охрана

 • лична охрана на физически лица;
 • охрана на делегации от чужбина и на клиенти със специфични и завишени изисквания;
 • въоръжена охрана на специални товари;
 • въоръжена охрана на банкови операции;
 • охрана на спортни състезания и прояви;
 • охрана на кино продукции и събития от всякакъв характер.

Автосервиз СОТ 161

 • Автобояджийски услуги
 • Автотенекеджийски услуги
 • Компютърна диагностика
 • Реглаж преден и заден мост
 • Всички видове ремонти
 • Техническо обслужване
 • Обслужване на автоклиматици
 • Монтаж и баланс на гуми

Професионално обучение

 • първоначална подготовка
 • повишаване на квалификацията
 • формиране на конкурентноспособни умения
 • подготовка по лицензираните за обучение професии
 • правна подготовка
 • лична защита
 • долекарска помощ