СОТ 161

Похвали, оплаквания и предложения

Тук можете да подавате информация за Вашата удовлетвореност от работата на „СОТ“ ЕООД и неговите служители или притесненията си по повод неспазване на нормативни изисквания и вътрешнофирмени разпоредби, нарушения на етиката и човешките права, превишаване на права от служители на фирмата и дискриминация, прояви на корупция и корупционни практики.

За да бъде разследван Вашият сигнал е необходимо да предоставите достоверни данни за контакт.

„СОТ“ ЕООД се ангажира да запази анонимността, а при необходимост и да предприеме позволените от закона мерки за опазване достойнството на подателя на сигнала, както и за предотвратяване на действия за оказване на психически и/или физически тормоз над него.

    Можете да прикачите файлове свързани със сигнала.
    Позволените формати са jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, txt

    Моля изберете една от следните опции:
    Желая да получа отговорНе желая да получа отговор