Свържете се с нас

Свържете се с нас

Централен офис – София

Централният офис на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е разположен в собствена административна сграда „Ариес билдинг“ на бул. „Черни връх“ № 32-А (вход от ул. „Вискяр планина“) в кв. „Лозенец“ София.
Тук работят президентът и управител на дружеството инж. Павел Виденов, отдел „Работа с клиенти“, финансовият отдел, отдел „ТРЗ“, отдел „Информационни технологии“ и др.

Клиентски фронт-офис

На първия етаж на „Ариес билдинг“ (лице към бул. „Черни връх“) функционира клиентски фронт-офис, в който могат да се заплащат охранителни услуги, да се правят технически консултации и заявки за включване на нови обекти.

Работно време: 09:00 – 18:00 часа
Почивни дни: събота и неделя

Работа с клиенти

Телефон: 02 91 983
Факс: 02 91 98333
e-mail: office@sot.bg

При технически проблем / Call Center

Tелефон: 02 91 165
e-mail: offers@sot.bg

Дежурен център на СОТ 161 – НОДЦ
За абонати на мобилни мрежи тел.: 91 161
За абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 91 161
Център за контрол на физическата охрана – ЦКФО
За абонати на мобилни мрежи тел.: 0886 009 309
За абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 911 6565
Отдел „Човешки ресурси”
Ани Младенова – Ръководител
тел.: 02 911 6575
GSM: 0884 801 184
e-mail: amladenova@sot.bg
Отдел „ТРЗ”
Елена Сапунджиева – Ръководител
тел.: 02 919 8360
GSM: 0884 544 194
e-mail: esapundjieva@sot.bg

За контакт

  Вашето име

  Вашия Email

  Относно

  Вашето съобщение

  Централен офис

  Екип

  Президент и Управител

  инж. Павел Виденов
  тел.: 02 91983
  e-mail:pvidenov@sot.bg

  Управител

  Павел Георгиев Виденов
  тел.: 02 9198305
  e-mail: pgvidenov@sot.bg

  Главен счетоводител

  Кристина Златева
  тел.: 02 91983
  e-mail: kzlateva@sot.bg

  Заместник главен счетоводител

  Румяна Стоименова
  тел.: 02 91983
  e-mail: rstoimenova@sot.bg

  Административен директор

  Николай Нанев
  тел.: 02 9116520
  GSM: 0889 235 844
  e-mail: nanev@sot.bg

  Ръководител на отдел „Мениджмънт, маркетинг и управление на договори“

  Аделина Янкова
  тел.: 02 91983
  GSM: 0888 537 207
  e-mail: aiankova@sot.bg

  Ръководител отдел „Регионални клонове и офиси“ 

  Георги Костов
  тел.: 02 9116527
  факс: 02 9116577
  e-mail: gkostov@sot.bg

  Директор на дирекция “Сигнално-охранителна дейност”

  Ивайло Христов
  GSM: 0889 430 208
  Е-mail: ihristov@sot.bg

  Ръководител МОП региони:

  Христо Христов
  GSM: 0889 432 095
  e-mail: hhristov@sot.bg

  Ръководител дежурен център – НОДЦ

  Румен Танев
  GSM: 0887 714 787
  e-mail: rtanev@sot.bg

  Заместник ръководител дежурен център – НОДЦ

  Евгени Цонев
  GSM: 0898 786 029
  e-mail: etsonev@sot.bg

  Директор на дирекция “Физическа охрана”

  Емил Кривошиев
  GSM: 0888 700 190
  e-mail: ekrivoshiev@sot.bg

  Заместник директор на дирекция „Физическа охрана“

  Огнян Георгиев
  GSM: 0889 777 287
  e-mail: ogeorgiev@sot.bg

  Ръководител физическа охрана региони

  Христо Йорданов
  GSM: 0885 335 390
  e-mail: hyordanov@sot.bg

  Ръководител на Център за контрол на физическата охрана

  Николай Кукушев
  тел.: 02/9116 567
  email: nkukushev@sot.bg

  Директор на дирекция „Специализирана охрана“

  Желязко Николов Петров
  GSM: 0886 400 370
  e-mail: zpetrov@sot.bg

  Ръководител на отдел „ Охрана на ценни пратки и товари”

  Димитър Захаринов
  тел.: 02 9116545
  GSM: 0888 544 707
  e-mail: dzaharinov@sot.bg

  Мениджър „Неотложна медицинска помощ“

  Петя Георгиева
  тел: 02 9198381
  e-mail: pgeorgieva@sot.bg

  Юрисконсулт

  Биляна Тончева
  тел.: 02 9198377
  e-mail: btoncheva@sot.bg

  Обществен трезор

  Данаил Данаилов
  тел.: 02 9116585
  GSM: 0882732416
  e-mail: trezor@sot.bg

  Представител на ръководството по качеството по поддържането и подобряването на Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията в Дружеството в отдел „Стандартизирани системи за управление“

  Диян Бакалов
  тел.: 02 9116525
  e-mail: d.bakalov@sot.bg

  Ръководител на отдел „Стандартизирани системи за управление“

  Богдан Кулашки
  тел.: 02 9116524
  GSM: 0888301714
  e-mail: bkulashki@sot.bg

  Експерт, стопанско управление,
  Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) и Oрган по здраве и безопасност при работа

  Мариана Николова
  тел.: 02 9116526
  GSM: 0888 234 302
  e-mail: mnikolova@sot.bg

  Мениджър дигитален маркетинг и реклама

  Венцислав Братованов
  e-mail: vbratovanov@sot.bg

  Експерт реклама

  Николай Тодоров
  тел.: 02 9198378
  GSM: 0885 806 060
  e-mail: advert@sot.bg

  Експерт кадри (ОЧР)

  Димитър Стайков
  тел.: 02 9116571
  e-mail: dstaykov@sot.bg

  Ръководител автосервиз

  Радослав Бошнаков
  GSM: 0888 370 035
  e-mail: rboshnakov@sot.bg

  Директор – клон Благоевград
  Офиси – Банско, Петрич, Сандански

  Благой Ангов
  тел.: 073 831120
  GSM: 0889 008 154
  e-mail: bangov@sot.bg

  Директор – клон Бургас

  Таня Генова​
  тел.: 056 820077
  GSM: 0884 801 100
  факс: 056 820078
  e-mail: tgenova@sot.bg

  Oфис Слънчев бряг, Несебър, Равда

  Таня Генова​
  GSM: 0884 801 100
  тел. офис: 055423222, 02 91 164 39
  e-mail: sotsunny@sot.bg

  Регионален мениджър Варна

  Владимир Димов
  052 693626
  факс: 052 693627
  e-mail: vdimov@sot.bg

  Ръководител Централизирана охрана Варна

  Ненчо Цончев
  GSM: 0887 004 868
  e-mail: ntsonchev@sot.bg

  Ръководител отдел по маркетинг (продажби) офис Варна

  Орлин Терзиев
  GSM: 0887 844 148
  e-mail: oterziev@sot.bg

  Мениджър офис Бяла и Обзор

  Кирил Кирязов
  GSM: 0884 498 280
  e-mail: kkiriazov@sot.bg

  Регионален мениджър Велико Търново и Горна Оряховица

  Христо Тодоров
  GSM: 0885 103 099
  факс: 062 651395
  e-mail: htodorov@sot.bg

  Регионален мениджър Видин, Враца, Козлодуй, Монтана 

  Валери Йорданов
  GSM: 0882 544 000
  e-mail: vyordanov@sot.bg

  Регионален мениджър Габрово

  Денислав Христов
  GSM: 0884 116 417
  e-mail: dhristov@sot.bg

  Мениджър офис Гоце Делчев

  Димитрия Караджова
  GSM: 0896 820 038
  e-mail: dkaradzhova@sot.bg

  Регионален мениджър Добрич

  Веско Василев
  GSM: 0887 544 213
  e-mail: vvasilev@sot.bg

  Офис мениджър Дупница

  Георги Давков
  GSM: 0889 222 772
  e-mail: gdavkov@sot.bg

  Регионален мениджър Казанлък

  Димчо Коларов
  GSM: 0889 081 034
  e-mail: dkolarov@sot.bg

  Регионален мениджър Кюстендил

  Диана Ковчегарска
  GSM: 0885 540 439
  e-mail: drumenova@sot.bg

  Регионален мениджър Кърджали

  Златко Каменов
  GSM: 0885 114 050
  e-mail: zkamenov@sot.bg

  Регионален мениджър Ловеч

  Иво Иванов​
  GSM: 0882 651 149
  e-mail: ilivanov@sot.bg

  Регионален мениджър Пазарджик

  Офис – Велинград
  Никола Христов
  GSM: 0887 544 178
  e-mail: nhristov@sot.bg 

  Офис мениджър Перник

  Петя Алексиева
  GSM: 0882 929 277
  e-mail: paleksieva@sot.bg

  Директор – клон Плевен

  Тошко Тодоров
  тел.: 064 81161
  факс: 064 81161
  e-mail: ttodorov@sot.bg

  Директор – клон Пловдив

  Ангел Семерджиев
  факс: 032 219161
  GSM: 0887 577 231
  e-mail: asemerdjiev@sot.bg

  Регионален мениджър Русе

  Георги Георгиев
  GSM: 0884 036 327
  e-mail: gkgeorgiev@sot.bg

  Мениджър офис Свищов 

  Иван Атанасов
  GSM: 0886 737 400
  e-mail: iatanasov@sot.bg

  Регионален мениджър Силистра

  Ясен Михайлов
  GSM: 0882 865 611
  e-mail: ymihaylov@sot.bg

  и. д. Регионален мениджър Сливен

  Диян Иванов
  GSM: 0885 649 644
  e-mail: dyivanov@sot.bg

  и. д. Регионален мениджър Стара Загора

  Марин Господинов Желев
  GSM: 0882275534
  e-mail: mzhelev@sot.bg

  Мениджър офис Троян

  Радослав Марков
  GSM: 0879 818 125
  e-mail: rmarkov@sot.bg

  Мениджър офис Търговище

  Димитър Димитров
  GSM: 0885 499 121
  e-mail: didimitrov@sot.bg

  Мениджър офис Чирпан

  Димитрина Пенева
  GSM: 0887 544 196
  e-mail: dpeneva@sot.bg

  Мениджър офис Ямбол

  Иван Иванов​
  GSM: 0887 278 992
  e-mail: idivanov@sot.bg