Обществени трезори

Обществен трезор – ж.к. „Манастирски ливади“

„СОТ“ ЕООД закупи най-големия частен обществен трезор в България

Услугата за ползва­не на трезор на фирма „СОТ“ ЕООД е с тради­ции от 2000 година. За своите клиенти компанията за­купи най-големия час­тен обществен трезор в България, намиращ се на адрес: София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Родопски извор“, №64А (бивш трезор на АСО „Панема“ – „Мала­сар“). В него може да наемете трезорни касети с размери от 5/30/50 до 130/20/80 см.

Предлагаме ви ую­тен офис, професионално отношение и компетент­ни препоръки.

Абонатите на услугата „Сигнално-охранителна дейност“ ползват 20% от­стъпка от цените по тарифата.

Повече информация може да получите на тел.: 02 9116 585 или 0882 732 416.

Работното време в трезора на ком­панията в ж.к. „Манастир­ски ливади“ е в делнични дни от 8:00 ч. до 19:00 ч. За периода на обявената извънредна обстановка работното време е от 9:30 ч. до 18:30 ч. Почивни дни са събота, неделя и официалните празници. 

На разположение е възможност за из­ползване на касета (сейф), като от услугата могат да се възполз­ват всички настоящи и бъдещи наши клиенти – физически и юридиче­ски лица. В трезора на компанията в ж.к. „Ма­настирски ливади“ се предлага и услугата депозитар.

Договорът за ползва­не на касета (сейф) се сключва за срок, опре­делен от клиента ни, считано от датата на подписването му.

Заплащането се извършва при сключване на договора съгласно предоставената тари­фа.

Трезор

Ценова листа за касети в Обществения трезор на „СОТ”ЕООД квартал Манастирски ливади

Размери на касетите:
   в / ш / д

Такса до 6 месеца 
с ддс   без ддс

Такса до 1 година
с ддс   без ддс

Отстъпка 20% от годишната такса за    абонати на „СОТ”ЕООД

1.

5 / 30 / 50 см.

114     95 лв.

144       120 лв.

115.20 лв.

2.

7.5 / 30 / 50 см.

144     120 лв.

228       190 лв.

182.40 лв.

3.

10 / 30 / 50 см.

174     145 лв.

258        215лв.

206.40лв.

4.

15 / 30 / 50 см.

204    170 лв.

348       290 лв.

278.40 лв.

5.

20 / 30 / 50 см.

258    215 лв.

  492       410 лв.

393.60 лв.

6.

30 / 30 / 50 см.

402    335 лв.

660       550 лв.

528.00 лв.

7.

60 / 30 / 50 см.

576    480 лв.

864       720 лв.

691.20лв.

8.

60 / 20 / 80 см.

576    480 лв.

864      720 лв.

691.20лв.   

9.

90 / 20 / 80 см.

648    540 лв.

1008     840 лв.

806.40 лв.

10.

100 / 20 / 80 см.

690    575 лв.

1080     900 лв.

806.40 лв.

11.

130 / 20 / 80 см.

708    590 лв.

1122     935 лв.

897.60 лв.

Размери на касетите:
   в / ш / д

Такса до 6 месеца
с ддс   без ддс

1. 5 / 30 / 50 см. 114     95 лв.
2. 7.5 / 30 / 50 см. 144     120 лв.
3. 10 / 30 / 50 см. 174     145 лв.
4. 15 / 30 / 50 см. 204    170 лв.
5. 20 / 30 / 50 см. 258    215 лв.
6. 30 / 30 / 50 см. 402    335 лв.
7. 60 / 30 / 50 см. 576    480 лв.
8. 60 / 20 / 80 см. 576    480 лв.
9. 90 / 20 / 80 см. 648    540 лв.
10. 100 / 20 / 80 см. 690    575 лв.
11. 130 / 20 / 80 см. 708    590 лв.
Размери на касетите:
   в / ш / д
Такса до 1 година
с ддс   без ддс
1. 5 / 30 / 50 см. 144       120 лв.
2. 7.5 / 30 / 50 см. 228       190 лв.
3. 10 / 30 / 50 см. 258        215лв.
4. 15 / 30 / 50 см. 348       290 лв.
5. 20 / 30 / 50 см.   492       410 лв.
6. 30 / 30 / 50 см. 660       550 лв.
7. 60 / 30 / 50 см. 864       720 лв.
8. 60 / 20 / 80 см. 864      720 лв.
9. 90 / 20 / 80 см. 1008     840 лв.
10. 100 / 20 / 80 см. 1080     900 лв.
11. 130 / 20 / 80 см. 1122     935 лв.
Размери на касетите:
   в / ш / д
Отстъпка 20% от годишната такса за    абонати на „СОТ”ЕООД
1. 5 / 30 / 50 см. 115.20 лв.
2. 7.5 / 30 / 50 см. 182.40 лв.
3. 10 / 30 / 50 см. 206.40лв.
4. 15 / 30 / 50 см. 278.40 лв.
5. 20 / 30 / 50 см. 393.60 лв.
6. 30 / 30 / 50 см. 528.00 лв.
7. 60 / 30 / 50 см. 691.20лв.
8. 60 / 20 / 80 см. 691.20лв.
9. 90 / 20 / 80 см. 806.40 лв.
10. 100 / 20 / 80 см. 806.40 лв.
11. 130 / 20 / 80 см. 897.60 лв.

Обществен трезор – бул. „Г. М. Димитров“ № 52

„СОТ – сигнално охранителна техника“ ЕООД разполага с обществени трезори в офиса на фирмата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 и на ул. Родопски извор“ №64А в кв. „Манастирски ливади“ – София. За съхранение на пари, бижута и ценни предмети трезорите предлагат широк спектър от касети, задоволяващи всички изисквания на клиентите.

Абонатите на централизираната система за сигурност и охрана на СОТ 161, ползват 20% отстъпка от таксите.

За подробна информация може да се обадите на телефон: 02/9198228.

Работното време в трезора ­на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 е от 08:00 ч. до 20:00 ч. В почивни дни и по време на официални празници работното време е от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга, може да използвате тази форма.

    Вашето име

    Вашия телефон

    Вашия Email

    Относно

    Вашето съобщение