Обществени трезори

Обществен трезор – ж.к. „Манастирски ливади“

Услугата за ползва­не на трезор на фирма „СОТ“ ЕООД е с тради­ции от 2000 година. За своите клиенти компанията за­купи най-големия час­тен обществен трезор в България, намиращ се на адрес: София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Родопски извор“, №64А (бивш трезор на АСО „Панема“ – „Мала­сар“). В него може да наемете трезорни касети с размери от 5/30/50 до 130/20/80 см.

Предлагаме ви ую­тен офис, професионално отношение и компетент­ни препоръки.

Абонатите на услугата „Сигнално-охранителна дейност“ ползват 25% от­стъпка от цените по тарифата.

Повече информация може да получите на тел.: 02 9116 585 или 0882 732 416.

Работното време в трезора на ком­панията в ж.к. „Манастир­ски ливади“ е от 8:00 ч. до 20:00 ч. в делнични дни. Празнични дни и събота от 09:00 ч. до 15:00 ч.. Почивен ден: неделя.

На разположение е възможност за из­ползване на касета (сейф), като от услугата могат да се възполз­ват всички настоящи и бъдещи наши клиенти – физически и юридиче­ски лица. В трезора на компанията в ж.к. „Ма­настирски ливади“ се предлага и услугата депозитар.

Договорът за ползва­не на касета (сейф) се сключва за срок, опре­делен от клиента ни, считано от датата на подписването му.

Заплащането се извършва при сключване на договора съгласно предоставената тари­фа.

Трезор

Обществен трезор – бул. „Г. М. Димитров“ № 52

„СОТ – сигнално охранителна техника“ ЕООД разполага с обществени трезори в офиса на фирмата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 и на ул. Родопски извор“ №64А в кв. „Манастирски ливади“ – София. За съхранение на пари, бижута и ценни предмети трезорите предлагат широк спектър от касети, задоволяващи всички изисквания на клиентите.

Абонатите на централизираната система за сигурност и охрана на СОТ 161, ползват 25% отстъпка от таксите.

За подробна информация може да се обадите на телефон: 02/9198228.

Работното време в трезора ­на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 е от 08:00 ч. до 20:00 ч. В почивни дни и по време на официални празници работното време е от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга, може да използвате тази форма.

    Вашето име

    Вашия телефон

    Вашия Email

    Относно

    Вашето съобщение