Ценни пратки и товари

Ценни пратки и товари

 

СОТ 161 извършва транспорт и охрана на ценни пратки и товари над 26 години. Фирмата разполага с над 110 специализирани бронирани автомобили, повечето от които са „Фолксваген Транспортер“, модел Т5 и Т6. Колите са с GPS- позициониране, надеждна двуканална свръзка и други технически и помощни средства, с касов отсек и специално оборудване в Германия, с не по-малко от BR4-та степен на защита. Така на практика се гарантира сигурността на пратката и екипа, осигуряващ превоза. Предвид поетите ангажименти през 2023 г. и необходимостта от повишаване на нивото на сигурност и защита на СБА, както и осигуряване на постоянен контрол върху действията на инкасовите екипи са поръчани и доставени нови 25 броя Специализирани  Бронирани Автомобили, модел Фолксваген Транспортер 6.1, ниво на защита BR4, оборудвани в Турция. За контрол върху екипа и оперативната обстановка са монтирани 4 външни и 3 вътрешни камери, свързани с DVR, което позволява наблюдение в реално време и преглед на записи при необходимост.

Съгласно инвестиционния план на дружеството за 2023 година, освен гореупоменатите Специализирани Бронирани Автомобили, са поръчани 16 броя базови автомобили Мерцедес Спринтер и 20 броя базови автомобили Фолксваген Транспортер 6.1, които ще бъдат оборудвани по новите стандарти с тях общия брой на автомобилите надхвърля 146.

Над 160 служители са ангажирани за осъществяване на дейностите по обработка и охрана при транспортиране на ценни пратки и товари на територията на цялата страна.

Дейността се извършва при спазване на изискванията на Наредба 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност и Закона за частната охранителна дейност.

Паричните пратки по сключените договори задължително се застраховат с полица, която освен парите на път, покрива местата за техния престой, тротоарния риск и специфичните рискове при товаро-разтоварни операции. Полицата включва и възстановяване на претърпени загуби от възложителите, в случай на нелоялно поведение от страна на служители на фирмата.

Гарантиране на необходимата сигурност и охрана

За гарантиране на необходимата сигурност и охрана, специализираните бронирани автомобили са в постоянна връзка с Националния Оперативен Дежурен Център на фирмата и Инкасо Координационен Център към Отдел “Охрана на ценни пратки и товари”. Маршрутът им на движение се наблюдава посредством GPS система за сателитна локализация и навигация, което дава възможност за бърза реакция и оказване на помощ при необходимост.

В компютърните мрежи на Дежурните центрове, освен Тест-сигнали се регистрират и обработват сигнали за промяна статуса на СБА – включване/изключване на двигателя, различни видове алармени сигнали, сигнали за проблеми със захранването или при опит за интервенция върху сигнално- охранителната система и др.

С тази технология, фирмата има директен поглед върху всички протичащи събития на СБА в реално време. Технологията е доказала своята ефикасност и ефективност по време на кризи. Чрез специално разработен софтуер се следят обекти с висок риск, при които се предприемат допълнителни мерки за сигурност и се осъществява директен контрол върху действията на инкасовия екип в реално време.

За обезпечаване на сигурността по време инкасирането на ценни пратки в рисковите зони допълнително се изпраща екип от МОП,  който да подсигурява периметъра, за всяка една точка, независимо от техния брой.

В помощ на дейността на инкасовите екипи е на разположение целия ресурс на Дирекция „Сигнално охранителна дейност“ при „СОТ“ЕООД, който се състои от 180 Мобилни Охранителни Патрула на смяна.

При необходимост, като допълнителна мярка, в зависимост от оперативната обстановка, при транспорт на ценни пратки с висока стойност се осигурява въоръжен ескорт на Специализираните  Бронирани Автомобили по целия маршрут.

Преброителни / парични центрове

През 2007 г. стартира дейност първият Преброителен  паричен Център в гр. София на фирма СОТ ЕООД в Индустриална зона, кв. Гара Искър, ул. „5004“ 2. В последствие бяха изградени още 3 (три) преброителни / парични центрове, както следва:

 • гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 30
 • гр. Варна, ул. „ Три уши“ № 16
 • гр. Бургас, ул. „ Транспортна “, Търговски комплекс „ Кондоско “

Всеки един от тях разполага със собствен трезор. Оборудвани са с банкнотообработващи машини с марка BND – модели „BPS C5-13” и „BPS C1“ – сертифицирани по Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично паричното обращение. Дейността по обработка на паричните средства се извършва изцяло при строго спазване на изискванията на Наредба 8121з-444/2016 г. на БНБ за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции и Наредба на БНБ 18/03.10.2019г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обръщение.

В Преброителните /парични/ центрове се приемат и обработват парични средства оформени като ценни пратки от клиенти и се съхраняват в трезорите на фирмата до извършването на заверка по предоставените от клиента банкови сметки, със сума в размер на преброените пари.

Освен обработка на парични средства и заверка на сметки на клиенти, се предлага и услугата – доставка на монети.
Обработката на монети се осъществява чрез специализирани ролиращи опаковъчни машини „GLORY WR – 500A“.

СОТ 161 извършва и услугата  Обслужване на АТМ – устройства разположени, както в банкови офиси, така и в търговски обекти на територията на цялата страна. Комплексната услуга включва посещения за зареждане, освобождаване,  осигуряване на достъп или отстраняване на технически проблем на АТМ – устройства, подготовка на АТМ касети (пълнене и пломбиране) в Паричен център на „СОТ“ЕООД с налични средства на Клиента, приемане и ревизия на съдържанието на отработените касети.

Всички операции по приемането на ценните пратки, отварянето и преброяването на сумите в специализираните инкасови пликове се наблюдават и контролират от мегапикселови камери с висока резолюция и се записват със специализирани DVR устройства.

Наши клиенти са:

 • Банкови институции;

Фирма „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД има сключени договори за осъществяване на услуги по охрана и транспортиране на ценни пратки  и товари с: „Обединена българска банка“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, „Юробанк България“ АД, „Експрес Банк“, „Алианц Банк България“, „Токуда Банк“ АД, „ПроКредит Банк“

 • Финансови институции;

„ТАВЕКС“ ЕООД, „Краун чейнч“ ЕООД, „Фаст пей” АД, „С 999“ ЕООД, „Рейт 2000“ ЕООД и др.;

 • Други;

 „СОТ – сигнално-охранителна техника” ЕООД осъществява охрана и транспортиране на ценни пратки и товари на големи търговски обекти на територията на цялата страна  – „АВАНТИ 777” ЕООД, „ЛИДЛ България“, „Макдоналдс България” ЕООД, „Мосю Бриколаж“, „САМЕКС“ ЕООД, Софарма” АД”, ,,Дайхман –търговия с обувки” ЕООД, „Есте Лаудер България” ЕООД, „ХЕНДИ – ТЕЛ” ЕООД, „ПРОМАРКЕТ” ООД, „Стинг” ООД,  „Кино Арена ВТ” ООД,  „Форевър Ливинг Продъктс България” ЕООД,   ,,С и Д Комерсиал” ООД, „Тенденз груп” ЕООД, „Содексо Пасс България” ЕООД, „НИС Петрол” ЕООД,  „КОМЕ” ООД, „Глобъл Нет Солюшънс”, „НЕТ 1“ ЕООД „Фармастор“ ООД, „Медея“ ООД, „КАМ 2014“ ЕООД и много др.

 • Държавни институции и дружества;

Монетен двор, ЦИК, Столична община, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, „ВСК при ТУ-София”, „Административен съд София“, „Софийски градски съд“, „Народно събрание“ и др.

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга може да използвате тази форма.

 

  Вашето име

  Вашия телефон

  Вашия Email

  Относно

  Вашето съобщение

  Охрана на ценни пратки и товари

  Заявете услуга