СОТ

оригиналът

Писмо до клиентите на СОТ 161

Уважаеми клиенти на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД / СОТ 161 в гр. София,

На 01.10.2018 г. започна пълното прилагане на новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД) от 2018 г., въз основа на който издаденият ни лиценз № 615/13.06.2005 г., беше допълнен с нова услуга „Сигнално-охранителна дейност“. От получения лиценз за осъществяването ú, както и от условията, публикувани в НАРЕДБА 8121з-610/11.06.2018 г. и НАРЕДБА 8121з-611/11.06.2018 г. на Министерство на вътрешните работи, за охранителните фирми произтичат конкретни задължения за спазване на минималните изисквания за сигурност, въведени от Закона. Те ни налагат да предприемем следното:

Да направим промени в текста на сключените договори след 31.03.2018 год. , с които преди всичко се цели:

 • Да се посочи времето за реакция на получените алармени сигнали и броя и числеността на мобилните охранителни патрули в населеното място.
 • Да се поеме ангажимент за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта.
 • Да се поемат ангажиментите по използване и опазване на личните данни за физическите лица, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г.

По този повод, ще Ви представим за запознаване и подпис нов Договор за извършване на „Сигнално-охранителна дейност“, съдържащ необходимите данни и условия за осъществяване на услугата, съгласно ЗЧОД от 2018 год.

Старали сме се да се придържаме в максимална степен към досегашните условия и такси, за да отговорим на очакванията Ви и улесним процеса на преподписване. Възможно е някои от Вас да имат промяна в цената на услугата, която се дължи основно на включените в нея разходи за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта, които до сега се заплащаха с такса за посещение от 18 лв. и не са били предмет на стария Ви Договор за охрана.

Единствено, в новите ценови условия, публикувани в сайта ни и разпространявани в офисите ни, сме разграничили охраната със СОТ, в зависимост от местонахождението на обектите – в сгради с общи части, ползвани и от други собственици или наематели – гарсониери, апартаменти, офиси и др. и самостоятелни сгради, като имения, къщи, индустриални, административни и офис сгради, складове и логистични бази и пр. В този случай разликата в цената се дължи на увеличения брой сигнали и посегателства в тези обекти, които изискват допълнителни разходи на време и усилия за извършване на огледите по периметъра и сградите в обектите и често, с необходимост от дублиране на реакцията.

Моля, да обърнете внимание на това, че от 1993 г. до сега, цената на услугата ни не е повишавана и практически се запазва и сега, въпреки направените през този период огромни инвестиции в дейността на фирмата и чувствителните промени на живота в България!

Нещо повече, с преподписването на Договора Вие получавате като бонус още една допълнителна услуга – оказването на Неотложна помощ с медицински екипи и 5 линейки на нашия „Медицински център 161“, които в момента обслужват над 80 000 физически лица. Перспективата за развитие на тази услуга е в близко бъдеще да имате възможност да ползвате медицинска помощ от „Медицински център 161“ веднага, без обичайните трудности, не само при спешно възникнали нужди.

Искаме да подчертаем, че в новия Договор за охрана времето за реакция на нашите Мобилни Охранителни Патрули (МОП) след получен алармен сигнал е намалено от 5 на 3 минути и въпреки това, поемаме имуществена отговорност до 2 000 лв., за обекти на физически лица и до 3 000 лвза обекти на юридически лица,  адресно регистрирани в град София.

Затова, надяваме се, че абонаментното техническо обслужване, което ще извършваме при значителна отстъпка в цената на техниката и труда, оказването на действително бърза медицинска помощ и поемането на имуществена отговорност за нанесени щети в обекта Ви, заслужават да бъдат оценени и ни дават основание да подпишем новия Договор своевременно, в съответствие с предлагана от нас процедура, както следва:

 1. След старта на кампанията ще получите 2 (два) нови Договора с Приложение(я) 1, отпечатани и подписани от нас, по куриер, по пощата или от изпратен МОП на СОТ ЕООД, за което предварително ще Ви уведомим по телефон или с SMS.
 2. За тези, които плащат в офисите ни в София, новия договор ще Ви бъде предоставен за запознаване, обсъждане и подпис от касиер или мениджър на фирмата.
 3. При възникнали въпроси, несъгласие или нужда от обсъждане на условията, можете да се обадите на тел. 02 91 983.
 4. След запознаване и приемане на предложените условия в Договора и Приложението(та), можете да подпишете двата екземпляра, като изберете някой от посочените по-долу варианти, за връщане на екземпляра на СОТ ЕООД, както следва:
 • На място, в някой от нашите офиси в гр. София:
 • Каса и шоурум – бул. Черни връх №32А, партерно помещение сграда Ариес Билдинг откъм бул. Черни връх – работно време от понеделник до петък от 09,00ч. до 19,00ч.
 • Рецепция охрана – бул. Черни връх №32А сграда Ариес Билдинг /вход откъм ул. Вискяр планина/  – работно време 24 часа от понеделник до неделя
 • Офис „Работа с клиенти“ – бул. Черни връх №32А, сграда Ариес Билдинг, ет.5 от понеделник до петък от 09,00ч. до 18,00ч – тел.02 91 983
 • Офис сграда- бул. Д-р Г. М. Димитров 52, ет.1 – работно време от 09.00ч. до 18.00ч. от понеделник до петък. /сградата има рецепция охрана и може да се остави при нея/ тел. 02 91 98208, 02 91 98207
 • Офис – бул. Витоша №94 – работно време от 08.30ч. до 19.30ч. от понеделник до петък и събота от 10.00ч. до 16.00ч. тел. 02 91 98341
 • Офис – ж.к. “Люлин”, ул. “Годеч” № 3 (бизнес сграда на бул. “Царица Йоана” №70) – работно време от 09.00ч. до 18.00ч. от понеделник до петък – тел. 02 91 98351.
 • На тел. 02 91983 или имейл адрес office@sot.bg, където можете да заявите посещение от наш представител, за получаване на екземпляра на СОТ ЕООД.
 • Чрез куриер за сметка на СОТ ЕООД на адрес: гр. София, бул. Черни връх №32А, сграда Ариес Билдинг, ет.5 за офис „Работа с клиенти“ – тел.02 91 983
 • Като изпратите сканиран подписания Договор и Приложение(я) 1 на имейл: office@sot.bg.

Управител на СОТ ЕООД:
   Инж. Павел Виденов

Услуги

Сигнално-охранителна дейност

  2 минути средно време за реакция в София
  47 автопатрула на дежурство в София
  110 автопатрула на дежурство в страната
  Най-добро покритие на гр. София
  28 години спечелено доверие

Физическа охрана

  Център за вътрешен контрол на физическата охраната
 Високи изисквания и контрол при подбора на кадри
  Висок стандарт при обучението и подготовката на служители
  Заслужено с много труд и демонстрирани възможности доверие на нашите клиенти

Видеонаблюдение

  Ранно оповестяване при посегателство
  Изпреварваща събитията информация
  Съобразена със заплахата реакция
  Повишено ниво на сигурност

Неотложна медицинска помощ

  Собствен „Медицински център 161“
  Собствени линейки, оборудвани с най-съвременна животоспасяваща медицинска апаратура
  Професионално отношение с нужната грижа и внимание към болния и неговите близки

Ценни пратки и товари

  Охрана на ценни пратки и товари на територията на цялата страна
  Застраховка на паричните пратки
  Инкасова дейност по предварителна заявка или по спешност – до 2 часа от обаждането
  Над сто специализирани бронирани автомобили с най-високата 6-та степен на защита

Трезор

  Два обществени трезора на територията на София
  Удължено работно време
  Пълна конфиденциалност
  Касети с различен размер и цени за наемане
  Срока на договора се определя от клиента
  20% отстъпка за настоящи клиенти на СОТ 161

Депозитарен шкаф

  Услуга насочена към клиенти, които генерират оборотни средства в работата си
  Осигурява защита на паричните средства до идването на инкасов екип ангажиран с транспортирането им
  Парите са под непрекъсната охрана, дори по време на депозирането им в сейфа
  Оптимизира разходите за ежедневно инкасо и броя на посещенията за инкасиране
  Инкасирането на паричните средства е застраховано
  При загуба на комуникацията с обекта, алармените сигнали ще бъдат получени навреме

Специализирана охрана

  Лична охрана на физически лица
  Охрана на делегации от чужбина и на клиенти със специфични и завишени изисквания
  Въоръжена охрана на специални товари
  Въоръжена охрана на банкови операции
  Охрана на спортни състезания и прояви
  Охрана на кино продукции и събития от всякакъв характер

Професионално обучение

  Първоначална подготовка
  Повишаване на квалификацията
  Формиране на конкурентноспособни умения
  Подготовка по лицензираните за обучение професии
  Правна подготовка
  Лична защита
  Долекарска помощ

Автосервиз СОТ 161

  Автобояджийски услуги
  Автотенекеджийски услуги
  Компютърна диагностика
  Реглаж преден и заден мост
  Всички видове ремонти
  Техническо обслужване
  Обслужване на автоклиматици
  Монтаж и баланс на гуми

Писмо до клиентите на СОТ 161

Уважаеми клиенти на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД / СОТ 161 в гр. София,

На 01.10.2018 г. започна пълното прилагане на новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД) от 2018 г., въз основа на който издаденият ни лиценз № 615/13.06.2005 г., беше допълнен с нова услуга „Сигнално-охранителна дейност“. От получения лиценз за осъществяването ú, както и от условията, публикувани в НАРЕДБА 8121з-610/11.06.2018 г. и НАРЕДБА 8121з-611/11.06.2018 г. на Министерство на вътрешните работи, за охранителните фирми произтичат конкретни задължения за спазване на минималните изисквания за сигурност, въведени от Закона. Те ни налагат да предприемем следното:

Да направим промени в текста на сключените договори след 31.03.2018 год. , с които преди всичко се цели:

 • Да се посочи времето за реакция на получените алармени сигнали и броя и числеността на мобилните охранителни патрули в населеното място.
 • Да се поеме ангажимент за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта.
 • Да се поемат ангажиментите по използване и опазване на личните данни за физическите лица, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г.

По този повод, ще Ви представим за запознаване и подпис нов Договор за извършване на „Сигнално-охранителна дейност“, съдържащ необходимите данни и условия за осъществяване на услугата, съгласно ЗЧОД от 2018 год.

Старали сме се да се придържаме в максимална степен към досегашните условия и такси, за да отговорим на очакванията Ви и улесним процеса на преподписване. Възможно е някои от Вас да имат промяна в цената на услугата, която се дължи основно на включените в нея разходи за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта, които до сега се заплащаха с такса за посещение от 18 лв. и не са били предмет на стария Ви Договор за охрана.

Единствено, в новите ценови условия, публикувани в сайта ни и разпространявани в офисите ни, сме разграничили охраната със СОТ, в зависимост от местонахождението на обектите – в сгради с общи части, ползвани и от други собственици или наематели – гарсониери, апартаменти, офиси и др. и самостоятелни сгради, като имения, къщи, индустриални, административни и офис сгради, складове и логистични бази и пр. В този случай разликата в цената се дължи на увеличения брой сигнали и посегателства в тези обекти, които изискват допълнителни разходи на време и усилия за извършване на огледите по периметъра и сградите в обектите и често, с необходимост от дублиране на реакцията.

Моля, да обърнете внимание на това, че от 1993 г. до сега, цената на услугата ни не е повишавана и практически се запазва и сега, въпреки направените през този период огромни инвестиции в дейността на фирмата и чувствителните промени на живота в България!

Нещо повече, с преподписването на Договора Вие получавате като бонус още една допълнителна услуга – оказването на Неотложна помощ с медицински екипи и 5 линейки на нашия „Медицински център 161“, които в момента обслужват над 80 000 физически лица. Перспективата за развитие на тази услуга е в близко бъдеще да имате възможност да ползвате медицинска помощ от „Медицински център 161“ веднага, без обичайните трудности, не само при спешно възникнали нужди.

Искаме да подчертаем, че в новия Договор за охрана времето за реакция на нашите Мобилни Охранителни Патрули (МОП) след получен алармен сигнал е намалено от 5 на 3 минути и въпреки това, поемаме имуществена отговорност до 2 000 лв., за обекти на физически лица и до 3 000 лвза обекти на юридически лица,  адресно регистрирани в град София.

Затова, надяваме се, че абонаментното техническо обслужване, което ще извършваме при значителна отстъпка в цената на техниката и труда, оказването на действително бърза медицинска помощ и поемането на имуществена отговорност за нанесени щети в обекта Ви, заслужават да бъдат оценени и ни дават основание да подпишем новия Договор своевременно, в съответствие с предлагана от нас процедура, както следва:

 1. След старта на кампанията ще получите 2 (два) нови Договора с Приложение(я) 1, отпечатани и подписани от нас, по куриер, по пощата или от изпратен МОП на СОТ ЕООД, за което предварително ще Ви уведомим по телефон или с SMS.
 2. За тези, които плащат в офисите ни в София, новия договор ще Ви бъде предоставен за запознаване, обсъждане и подпис от касиер или мениджър на фирмата.
 3. При възникнали въпроси, несъгласие или нужда от обсъждане на условията, можете да се обадите на тел. 02 91 983.
 4. След запознаване и приемане на предложените условия в Договора и Приложението(та), можете да подпишете двата екземпляра, като изберете някой от посочените по-долу варианти, за връщане на екземпляра на СОТ ЕООД, както следва:
 • На място, в някой от нашите офиси в гр. София:
 • Каса и шоурум – бул. Черни връх №32А, партерно помещение сграда Ариес Билдинг откъм бул. Черни връх – работно време от понеделник до петък от 09,00ч. до 19,00ч.
 • Рецепция охрана – бул. Черни връх №32А сграда Ариес Билдинг /вход откъм ул. Вискяр планина/  – работно време 24 часа от понеделник до неделя
 • Офис „Работа с клиенти“ – бул. Черни връх №32А, сграда Ариес Билдинг, ет.5 от понеделник до петък от 09,00ч. до 18,00ч – тел.02 91 983
 • Офис сграда- бул. Д-р Г. М. Димитров 52, ет.1 – работно време от 09.00ч. до 18.00ч. от понеделник до петък. /сградата има рецепция охрана и може да се остави при нея/ тел. 02 91 98208, 02 91 98207
 • Офис – бул. Витоша №94 – работно време от 08.30ч. до 19.30ч. от понеделник до петък и събота от 10.00ч. до 16.00ч. тел. 02 91 98341
 • Офис – ж.к. “Люлин”, ул. “Годеч” № 3 (бизнес сграда на бул. “Царица Йоана” №70) – работно време от 09.00ч. до 18.00ч. от понеделник до петък – тел. 02 91 98351.
 • На тел. 02 91983 или имейл адрес office@sot.bg, където можете да заявите посещение от наш представител, за получаване на екземпляра на СОТ ЕООД.
 • Чрез куриер за сметка на СОТ ЕООД на адрес: гр. София, бул. Черни връх №32А, сграда Ариес Билдинг, ет.5 за офис „Работа с клиенти“ – тел.02 91 983
 • Като изпратите сканиран подписания Договор и Приложение(я) 1 на имейл: office@sot.bg.

Управител на СОТ ЕООД:
   Инж. Павел Виденов

Услуги

Сигнално-охранителна дейност

 • 2 минути средно време за реакция
 • 47 автопатрула на дежурство в София
 • 110 автопатрула на дежурство в страната
 • Най-добро покритие на гр. София
 • 28 години спечелено доверие

Видеонаблюдение

 • Ранно оповестяване за посегателство
 • Изпреварваща събитията информация
 • Съобразена със заплахата реакция
 • Повишено ниво на сигурност

Физическа охрана

 • Повишен вътрешен контрол на физическата охраната при изпълнение на служебните й задължения
 • Високи изисквания и завишен контрол при подбора на кадри
 • Висок стандарт при обучението и подготовката на служители
 • Заслужено с много труд и демонстрирани възможности доверие на нашите клиенти

Неотложна медицинска помощ

 • Собствен „Медицински център 161“
 • Собствени линейки, оборудвани с най-съвременна животоспасяваща медицинска апаратура
 • Професионално и с нужната грижа и внимание отношение към болния и неговите близки

Трезор и Депозитарен шкаф

 • Два обществени трезора на територията на София
 • Удължено работно време
 • Пълна конфиденциалност
 • Касети с различен размер и цени за наемане
 • Срока на договора се определя от клиента
 • 20% отстъпка за настоящи клиенти на СОТ 161

Ценни пратки и товари

 • Охрана на ценни пратки и товари на територията на цялата страна
 • Застраховка на паричните пратки
 • Инкасова дейност по предварителна заявка или по спешност – до 2 часа от обаждането
 • Над сто специализирани бронирани автомобили с най-високата 6-та степен на защита

Специализирана охрана

 • лична охрана на физически лица;
 • охрана на делегации от чужбина и на клиенти със специфични и завишени изисквания;
 • въоръжена охрана на специални товари;
 • въоръжена охрана на банкови операции;
 • охрана на спортни състезания и прояви;
 • охрана на кино продукции и събития от всякакъв характер.

Автосервиз СОТ 161

 • Автобояджийски услуги
 • Автотенекеджийски услуги
 • Компютърна диагностика
 • Реглаж преден и заден мост
 • Всички видове ремонти
 • Техническо обслужване
 • Обслужване на автоклиматици
 • Монтаж и баланс на гуми

Професионално обучение

 • първоначална подготовка
 • повишаване на квалификацията
 • формиране на конкурентноспособни умения
 • подготовка по лицензираните за обучение професии
 • правна подготовка
 • лична защита
 • долекарска помощ