Офис СОТ 161

Офис Варна

Varna-OK

бул. „Васил Левски“ № 58, офис 8
GSM: 0887 544 197
Телефон: 02 91 164 07
e-mail: varnatzo@sot.bg

За нови обекти на СОД:
Орлин Терзиев
GSM: 0887 844 148
e-mail: oterziev@sot.bg