Условия за ползване

Този Web сайт е собственост на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД. С прочитането на този документ и по-нататъшното разглеждане на Web страниците, вие се съгласявате със следните условия:

Използване на публикуваната информация

  • Информацията от тази Web страница може да бъде разглеждана, изтегляна и отпечатвана само за лични и не-комерсиални цели;
  • Информацията от тази страница не може да бъде променяна, копирана, публикувана или съхранявана на друг сървър от трети лица;
  • Не се позволява модифицирането и използването на снимков и графичен материал, публикуван на този Web сайт;
  • Не се позволява използването на графичните знаци (лого) на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ в други Web страници, без изричното съгласие на „СОТ – сигнално-охранителна техника“;
  • „СОТ – сигнално-охранителна техника“ си запазва правото да променя информацията на този Web сайт, без предупреждение;
  • За удобство на клиентите, в Web сайта са публикувани връзки към външни Web сайтове. „СОТ – сигнално-охранителна техника“ не носи отговорност за съдържанието им, за верността на информацията и правилното им функциониране.

Ограничения на отговорността
При никакви условия, включително небрежност, „СОТ – сигнално-охранителна техника“ не носи отговорност за каквито и да е директни, непреки или последващи вреди, произтичащи от използването или невъзможността да се използва Web сайта на „СОТ – сигнално-охранителна техника“.

Запазени търговски марки на „СОТ – сигнално-охранителна техника“
Търговски марки и марки за услуги на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ представляват интелектуална осбственост на „СОТ – сигнално-охранителна техника“

Всички споменати продукти, софтуер и т.н. на други компании представляват интелектуална собственост на тези компании.

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.
Bratovanov