Трезор и

Депозитарен шкаф

Обществен трезор – София, ж.к. „Манастирски ливади“

СОТ ЕООД закупи най-големия частен обществен трезор в България

Услугата за ползва­не на трезор на фирма СОТ ЕООД е с тради­ции от 2000 година. За своите клиенти компанията за­купи най-големия час­тен обществен трезор в България, намиращ се на адрес: София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Родопски извор“, №64А (бивш трезор на АСО „Панема“ – „Мала­сар“). В него може да наемете трезорни касети с размери от 5/30/50 до 130/20/80 см. Предлагаме ви ую­тен офис, професионално отношение и компетент­ни препоръки от отговор­ника Данаил Данаилов, който е с дваде­сетгодишен опит. Той е отговорник за трезорите на компанията.

Абонатите на цен­трализираната охра­на ползват 20% от­стъпка от цените по тарифата.

Повече информация може да получите на тел. 02 9116 585 или GSM 0882 732 416. Работното време в трезора на ком­панията в ж.к. „Манастир­ски ливади“ е в делнични дни от 8:00 до 19:00 ч. Почивни са събота и неделя, как­то и всички официални празнични дни.

На разположение е възможност за из­ползване на касета (сейф), като от услугата могат да се възполз­ват всички настоящи и бъдещи наши клиенти – физически и юридиче­ски лица. В трезора на компанията в ж.к. „Ма­настирски ливади“ се предлага и услугата депозитар.

Договорът за ползва­не на касета (сейф) се сключва за срок, опре­делен от клиента ни, считано от датата на подписването му.

Заплащането се извършва при сключване на договора съгласно предоставената тари­фа.

Трезор

Ценова листа за касети в Обществения трезор на „СОТ”ЕООД квартал Манастирски ливади

Размери на касетите:
   в / ш / д

Такса до 6 месеца 
с ддс   без ддс

Такса до 1 година
с ддс   без ддс

Отстъпка 20% от годишната такса за    абонати на „СОТ”ЕООД

1.

5 / 30 / 50 см.

114     95 лв.

144       120 лв.

115.20 лв.

2.

7.5 / 30 / 50 см.

144     120 лв.

228       190 лв.

182.40 лв.

3.

10 / 30 / 50 см.

174     145 лв.

258        215лв.

206.40лв.

4.

15 / 30 / 50 см.

204    170 лв.

348       290 лв.

278.40 лв.

5.

20 / 30 / 50 см.

258    215 лв.

  492       410 лв.

393.60 лв.

6.

30 / 30 / 50 см.

402    335 лв.

660       550 лв.

528.00 лв.

7.

60 / 30 / 50 см.

576    480 лв.

864       720 лв.

691.20лв.

8.

60 / 20 / 80 см.

576    480 лв.

864      720 лв.

691.20лв.   

9.

90 / 20 / 80 см.

648    540 лв.

1008     840 лв.

806.40 лв.

10.

100 / 20 / 80 см.

690    575 лв.

1080     900 лв.

806.40 лв.

11.

130 / 20 / 80 см.

708    590 лв.

1122     935 лв.

897.60 лв.

Трезор

на бул. „Г. М. Димитров“ № 52

„СОТ – сигнално охранителна техника“ ЕООД разполага с обществени трезори в офиса на фирмата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 и на ул. Родопски извор“ №64А в кв. „Манастирски ливади“ – София. За съхранение на пари, бижута и ценни предмети трезорите предлагат широк спектър от касети, задоволяващи всички изисквания на клиентите. Абонатите на централизираната система за сигурност и охрана на СОТ 161, ползват 20% отстъпка от таксите.
За подробна информация може да се обадите на телефон: 02/9198228
Работното време в трезора ­на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 е от 09:00 до 20:00 часа.

Депозитарен шкаф

Депозитарният шкаф е услуга на „СОТ” ЕООД, насочена основно към клиенти, които генерират оборотни средства в обектите си – аптеки, хранителни магазини, бензиностанции, банкови клонове – представители на средния и малкия бизнес. По своя замисъл и изпълнение, услугата „Депозитарен шкаф“ е уникална – няма друга фирма на българския пазар, която да предлага продукт, припокриващ се като характеристика или функционалност с Депозитарния шкаф. На пазара на охранителната техника няма друго сходно устройство, което да оставя под перманентна охрана инкасото дори и когато в него се поставят ценни пратки/парични средства.

Разработен е и се предлага за използване  минимизиран по размери модел, подходящ за използване в обекти, с ограничено място в касовия пункт.

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга, може да използвате тази форма.

 

Вашето име

Вашият Email

Относно

Вашето съобщение

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov