Трезор и Депозитарен шкаф

Обществен трезор – София, ж.к. „Манастирски ливади“

СОТ ЕООД закупи най-големия частен обществен трезор в България

Услугата за ползва­не на трезор на фирма СОТ ЕООД е с тради­ции от 2000 година. За своите клиенти компанията за­купи най-големия час­тен обществен трезор в България, намиращ се на адрес: София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Родопски извор“, №64А (бивш трезор на АСО „Панема“ – „Мала­сар“). В него може да наемете трезорни касети с размери от 5/30/50 до 130/20/80 см.

Предлагаме ви ую­тен офис, професионално отношение и компетент­ни препоръки от отговор­ника Данаил Данаилов, който е с дваде­сетгодишен опит. Той е отговорник за трезорите на компанията.

Абонатите на цен­трализираната охра­на ползват 20% от­стъпка от цените по тарифата.

Повече информация може да получите на тел. 02 9116 585 или GSM 0882 732 416. Работното време в трезора на ком­панията в ж.к. „Манастир­ски ливади“ е в делнични дни от 8:00 до 19:00 ч. Почивни са събота и неделя, как­то и всички официални празнични дни.

На разположение е възможност за из­ползване на касета (сейф), като от услугата могат да се възполз­ват всички настоящи и бъдещи наши клиенти – физически и юридиче­ски лица. В трезора на компанията в ж.к. „Ма­настирски ливади“ се предлага и услугата депозитар.

Договорът за ползва­не на касета (сейф) се сключва за срок, опре­делен от клиента ни, считано от датата на подписването му.

Заплащането се извършва при сключване на договора съгласно предоставената тари­фа.

Трезор

Ценова листа за касети в Обществения трезор на „СОТ”ЕООД квартал Манастирски ливади

Размери на касетите:
   в / ш / д

Такса до 6 месеца 
с ддс   без ддс

Такса до 1 година
с ддс   без ддс

Отстъпка 20% от годишната такса за    абонати на „СОТ”ЕООД

1.

5 / 30 / 50 см.

114     95 лв.

144       120 лв.

115.20 лв.

2.

7.5 / 30 / 50 см.

144     120 лв.

228       190 лв.

182.40 лв.

3.

10 / 30 / 50 см.

174     145 лв.

258        215лв.

206.40лв.

4.

15 / 30 / 50 см.

204    170 лв.

348       290 лв.

278.40 лв.

5.

20 / 30 / 50 см.

258    215 лв.

  492       410 лв.

393.60 лв.

6.

30 / 30 / 50 см.

402    335 лв.

660       550 лв.

528.00 лв.

7.

60 / 30 / 50 см.

576    480 лв.

864       720 лв.

691.20лв.

8.

60 / 20 / 80 см.

576    480 лв.

864      720 лв.

691.20лв.   

9.

90 / 20 / 80 см.

648    540 лв.

1008     840 лв.

806.40 лв.

10.

100 / 20 / 80 см.

690    575 лв.

1080     900 лв.

806.40 лв.

11.

130 / 20 / 80 см.

708    590 лв.

1122     935 лв.

897.60 лв.

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга, може да използвате тази форма.

 

Вашето име

Вашия телефон

Вашия Email

Относно

Вашето съобщение

Трезор

на бул. „Г. М. Димитров“ № 52

„СОТ – сигнално охранителна техника“ ЕООД разполага с обществени трезори в офиса на фирмата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 и на ул. Родопски извор“ №64А в кв. „Манастирски ливади“ – София. За съхранение на пари, бижута и ценни предмети трезорите предлагат широк спектър от касети, задоволяващи всички изисквания на клиентите. Абонатите на централизираната система за сигурност и охрана на СОТ 161, ползват 20% отстъпка от таксите.
За подробна информация може да се обадите на телефон: 02/9198228
Работното време в трезора ­на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 е от 09:00 до 20:00 часа.

Депозитарен шкаф

Депозитарният шкаф е услуга на „СОТ” ЕООД, насочена основно към клиенти, които генерират оборотни средства в обектите си – аптеки, хранителни магазини, бензиностанции, банкови клонове – представители на средния и малкия бизнес. По своя замисъл и изпълнение, услугата „Депозитарен шкаф“ е уникална – няма друга фирма на българския пазар, която да предлага продукт, припокриващ се като характеристика или функционалност с Депозитарния шкаф. На пазара на охранителната техника няма друго сходно устройство, което да оставя под перманентна охрана инкасото дори и когато в него се поставят ценни пратки/парични средства.

Разработен е и се предлага за използване  минимизиран по размери модел, подходящ за използване в обекти, с ограничено място в касовия пункт.

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov