Офис Търговище

ул. Трапезица 7
email: targovishte@sot.bg
Телефон: 02 91 164 44; 060162759
Мобилен: 0894429958