Неотложна Медицинска Помощ

Клиенти абонирани за услугата

„Ползвайки неотложна медицинска помощ от СОТ 161 избягвате възможните усложнения, причинени от забавяне на линейки и контролирате ситуацията по възможно най-добрия начин“

Не пропускайте възможността да се възползвате от нашата безотказна и ДЕЙСТВИТЕЛНО БЪРЗА Неотложна медицинска помощ! Гарантирайте спокойствие и сигурност за себе си и Вашите близки навсякъде и по всяко време в домовете Ви, на работното място или на местата за отдих и почивка, които посещавате на територията на гр. София.

Запознайте се с Неотложна медицинска
помощ от СОТ 161

Неотложна медицинска помощ

„Неотложна медицинска помощ” е уникална услуга, създадена от СОТ 161 за територията на град София.

В „Неотложна медицинска помощ” постигнахме най-доброто взаимодействие между логистичните възможности на СОТ 161, бързата реакция и навременното пристигане на линейките, заедно с висококвалифицираната медицинска помощ.

По този начин нашите клиенти могат да разчитат на:

-навременно пристигане на линейката;

– наличност на животоспасяваща апаратура и медикаменти за оказване на съответната помощ;

-при необходимост транспортиране до лечебно заведение по избор на пострадалия и/или близките му.

Ползвайки „Неотложна медицинска помощ” избягвате възможните усложнения, причинени от забавяне на линейки и контролирате ситуацията по възможно най- добрия начин.

Как работи услугата „Неотложна
медицинска помощ“?

В случай на необходимост Всеки абониран клиент на услугата „Неотложна медицинска помощ” е достатъчно да се обади на телефон 91 161, съобщи своя идентификационен номер, опише най-точно здравословното си състояние, както и адреса, на който се намира. Повиквания се приемат от Дежурния Център на СОТ 161 непрекъснато, 24 часа в денонощието.

Всяко обаждане се приема от диспечер на СОТ 161, който веднага го предава към екипите за неотложна помощ, като предава информация за местоположението на пострадалото лице.

Линейките са собственост на СОТ 161 и се управляват от отлично подготвени и опитни водачи на МПС, с дългогодишен стаж в екипите за реагиране на СОТ 161.

Придвижването до мястото за оказване на неотложна медицинска помощ се осъществява възможно най-бързо, с използването на система за навигация, GPS контрол и специален режим на движение на линейките.

Времето за транспортиране на екипа е между 5 до 15 минути, но във всички случаи не надвишава 30 минути – нормативът, фиксиран в чл.12 на Наредба 10 за неотложната медицинска помощ.

След пристигане на линейката на място, медицинските екипи предприемат необходимите действия за оказване на медицинска помощ на пациента. При констатирана необходимост от оказване на болнична помощ, нуждаещото се лице се транспортира до избрано от него лечебно заведение.

След извършване на хоспитализация болните или пострадалите се лекуват по клинични пътеки или по ценова листа на съответната болница.

Служители на компании, които ползват
охранителните услуги на СОТ 161

 

Всички служители на компании, които са корпоративни клиенти на СОТ 161, могат да ползват услугата за „Неотложна медицинска помощ” при специални условия.

Тези условия се определят от СОТ 161 и компанията- работодател и са в полза на служителите, които могат да се абонират за сметка на работодателя си или при преференциални такси за самите тях.

Използването на услугата „Неотложна медицинска помощ“ предлагана от СОТ 161 не ограничава клиентите да използват правата си, дадени им съгласно Наредба 25 от 04.11.1999 г. на Министерство на здравеопазването за оказване на спешна медицинска помощ.

Как можете да станете клиент на услугата „Неотложна медицинска помощ“?

Клиент на услугата „Неотложна медицинска помощ” може да стане всеки, който би желал да ползва услугата на територията на София.

Настоящи частни клиенти на СОТ 161 в София

Всеки настоящ клиент на СОТ 161, който желае да ползва услугата, може да го направи, като заплаща абонамент от 2.00 лв. без ДДС върху месечната си такса за охрана от СОТ 161. Срещу тази сума всички живущи на адреса на обекта, независимо от техния брой, имат възможността да ползват услугата не повече от два пъти в един календарен месец за всяко лице.

 Лица, които не ползват охранителните
услуги на СОТ 161

Всички граждани на територията на София могат да абонират семействата си за услугата „Неотложна медицинска помощ” срещу 2.00 лв. без ДДС на месец за всяко лице, което може да ползва услугите на „Неотложна медицинска помощ” не повече от два пъти в един календарен месец.

 

Медицински център 161

гр. София, бул. „Черни връх“ 32
тел: 02 91 983, факс: 02 91 333
e-mail: office@sot.bg

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга, може да използвате тази форма.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Неотложна Медицинска Помощ

Заявете услуга

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov