Компанията

 

 

СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД, известна като „СОТ 161“, е дъщерна фирма на СЕКТРОН ООД, най-големия вносител на технически системи за сигурност и охрана в България. Фирмата е регистрирана преди повече от 23 години – на 7 януари 1994 г. от инж. Павел Виденов. Тя е първата фирма в страната,  специализирана в охраната на обекти със СОТ.

В нея са обособени охранителните функции, свързани с използването на първата частна радио-система, производство на “КР electronics” – Израел, пусната в експлоатация от СЕКТРОН ООД на 1 април 1993 г. Тогава, за първи път е изградена базова станция за мониторинг и са формирани мобилни екипи за реакция на алармени сигнали от обекти в кв. „Лозенец“, София, с което се поставя началото на частната сигнално-охранителна дейност в България. Година след регистрирането си, фирмата стартира и физическата охрана на обекти. Постепенно, с увеличаване броя на обектите, нарастват възможностите и потенциала на фирмата.

 

 

Днес „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД (СОТ 161) е най-голяма охранителна фирма в страната и на Балканския полуостров. От 2006 г. СОТ 161 има филиална мрежа в столицата на съседна Сърбия Белград, а през периода 2011 до 2014 год. СОТ 161 изгради над 4 500 обекта за охрана със СОТ в гр. Скопие, Македония. Фирмата извършва сигнално-охранителна дейност, физическа охрана на имущество и специализирана охрана – охрана на ценни пратки и товари, лична охрана и охрана на масови мероприятия.

Фирмата проектира, монтира и поддържа всички видове технически системи за сигурност. От 2013 год. тя има национално покритие и осигурява охраната със СОТ на повече от 94 810 обекта на територията на страната. През последните 3 години за първи път в страната СОТ 161 започна да предлага на своите клиенти и Неотложна медицинска помощ.

 

Спешна помощ

 

Централизирана охрана

_DSC1701

От 1997 г. словосъчетанието “СОТ” (сигнално-охранителна техника) / “СОТ 161”, е защитена марка на СОТ ЕООД за услуги, свързани със сигнализация в случаи на взлом. Безкомпромисната реакция и професионализъм, които демонстрират денонощно мобилните охранителни екипи на фирмата, са от най-голямо значение за популяризиране на марката СОТ 161.

Добре познатите автомобили в бял цвят, брандирани с цифрите „161“ внушават спокойствие и сигурност у клиентите.  Техният брой е над 130 автопатрула на смяна. Само в София дежурят 47 мобилни екипи на смяна, което е безпрецедентно за  сигнално-охранителната дейност. Благодарение на това, средното време за реагиране през нощта в градската част на София е по-малко от две минути. Тази ефективност значително снижава риска от посегателства върху обектите и е в основата на успешната дейност на СОТ 161.

 

_DSC1933

Високото качество е отличителна  черта на услугите, предлагани от СОТ 161. То е постигнато, благодарение на дългогодишния опит и с цената на значителни преки инвестиции в охранителната дейност.

Сериозен финансов ресурс се инвестира всяка година за поддържане и обновяване на автомобилен парк и за специално оборудване на колите с компютри за контрол на състава и маршрутите.

Автомобилния парк на СОТ 161  винаги се е отличавал с по-висок клас автомобили като Audi А3, Audi Q2, Subaru XV, BMW 116, BMW 118, BMW 318, VW Golf серия 6, Ssang Yong Korando, Daihatsu Terios, SSangYong Tivoli, Toyota Hilux. Подборът и подготовката на служителите от реагирането се извършва по специална методика в лицензиран учебен център на фирмата.

Сектрон Електроникс

Фирмата поддържа своя престиж, като прилага най-нови технически решения и методи за охрана, с които респектира нарушителите и ограничава опитите за взлом в обектите. Много от тях бяха внедрени за първи път в страната, съвместно с търговската ни фирма „Сектрон“.

Значителен принос за повишаване надеждността на охраната и ускореното изграждане на нови обекти имат и разработките и производството, извършвано от сродното RD предприятие „Сектрон Електроникс“, на което СОТ 161 е мажоритарен собственик. Фирмата има „Know How“ за защита от блокиране на каналите за пренос на алармените сигнали и от една година насам внедрява уникална за бранша радиосистема за охрана. С нея се постига гарантирано приемане на алармените сигнали, както и своевременна обработка на постъпващата информация.

Национален Оперативен Дежурен Център

Изграден е и непрекъснато се усъвършенства модерен Национален Оперативен Дежурен Център (НОДЦ), който приема всички сигнали от обектите и ръководи реакцията на автопатрулите в цялата страна. Този център поставя много важен акцент върху контрола, отчетността и доказателствата за действията на операторите и мобилните екипи, отработили алармените сигнали.

За целта се използват системи за запис на всички проведени разговори в ефир и по телефон, GPS контрол на маршрутите и времето за реагиране и специална софтуерна програма за хронология на събитията в обектите. Това позволява на НОДЦ да поеме управлението на автопатрулите в цялата страна, като благодарение на разработения софтуер се осигурява автоматично прехвърляне на алармените сигнали директно в таблетите на колите. Системата функционира в 19 области и други 8 по-големи градове на страната, с което Националното покритие стана факт!

 

_DSC1953a

 

 

Физическа охрана

Значителен ръст отбеляза и физическата охрана на обекти, съчетана с използването на видеоконтрол и съвременни технически средства за сигурност. Над 910 обекта, сред които индустриални предприятия, банки, вериги магазини и супермаркети, офиси, хотелски и жилищни комплекси, къщи и др., имат физическа охрана от СОТ 161. В този вид  охрана фирмата залага на успешното съчетаване на възможностите на хората и техниката и системно инвестира в допълнителни технически средства за оптимизация на разходите за охрана.

Дирекция Физическа охрана осъществява непрекъснат контрол върху поведението на охранителите и проверява достоверността на получаваните сигнали на стотици обекти. В оперативната практика на дирекцията бяха експериментирани и въведени в експлоатация системи за целенасочен видео-контрол, активиран от детектори на допир, които ангажират вниманието на операторите в обекта само при посегателства.

 

Image10

 

 

Видеонаблюдение

Националният оперативен контролен център (НОКЦ) е за 24-часов дистанционен, паралелен видеомониторинг на обстановката в охраняваните обекти и за извършване контрол на охранителите за физическа защита в обектите на територията на Република България. Чрез НОКЦ в над 1100 обекта посредством изграденото видеонаблюдение се проверява валидността на получаваните алармени сигнали.

Отдалеченото видеонаблюдение, заедно с персонала за физическата защита и Централизирана охрана е част от интегрирани комплексни мерки, осигуряващи пределно и без прецедент високо ниво на сигурност и защита в охраняваните обекти. Националният оперативен дежурен център и Националният оперативният контролен център са свързани и работят в пълна координация и синхрон.

 

IMG_0625A

 

 

Ценни пратки и товари

Благодарение на далновидността на висшето ръководство на фирмата, на извоювания авторитет през годините, на натрупания опит и упорития труд на всички служители от отдела, както и на направените инвестиции, значително се разшири дейността на фирмата в инкасовата дейност. За периода 2016-2017 г. бяха закупени над четиридесет нови специализирани бронирани автомобили. Същевременно беше въведен контрол за спазване на графиците за инкасиране с помощта на инкасов координационен център. Интегрирана е  система за регистриране и контрол на ценните пратки.

Отдел „Охрана на Ценни Пратки и Товари“ използва в работата си над 100 автомобила, сертифицирани за транспорт на ценни пратки и товари, 75 от които са Фолксваген Транспортер Т5 и Т6, бронирани в Германия. Маршрутите за инкасиране се контролират от единна автоматизирана система, чрез която се визуализират и следят всички вземания.

В четири областни градове са изградени парични центрове за броене и съхранение на инкасираните суми. Изградените центрове използват сертифицирани от БНБ броячни машини за банкноти, монети и ваучери, които работят в единна мрежа със специализиран софтуер. През 2017 г. навсякъде беше направено цялостно преустройство, разширение и преоборудване с нови броячни машини. От месец Януари 2017 г. се предлагат и нови услуги- обмен и доставка на монети, зареждане и ревизия на касети за АТМ.

 

Inkaso

 

 

Изграждане и поддръжка

От най-голямо значение за сигнално-охранителната дейност е оборудването на обектите със съвременна и надеждна техника за охрана и видеоконтрол. Високо квалифициранеи специалисти от Дирекция „Инженеринг“ на фирмата проектират, изграждат и поддържат всички видове технически системи за сигурност. СОТ 161 не пести средства и инвестира в доставката  и производството на функционална техника, като отделя особено внимание на нейната поддръжка.

В създадения CALL CENTER на Дирекция „Инженеринг“ се приемат повиквания за оказване на помощ при възникнали технически проблеми в обектите, на които се отзовават дежурни техници, със специално оборудвани сервизни автомобили. Отлично подготвеният състав от инженери и техници на фирмата, натрупал опит през годините, допринася ежедневно за утвърждаване името на марката СОТ 161.

 

Без име2

 

Депозитарен шкаф

През последните няколко години СОТ 161 направи съществени стъпки в своето развитие, с които се открои в пазара на охранителните услуги в България. Фирмата предложи една нова, непозната до сега услуга – „Охрана и инкасо на суми, съхранявани в депозитарен шкаф“. С тази услуга се осигурява защита от въоръжен грабеж през работно време и надеждна охрана на пари и ценности през останалата част от денонощието, за които СОТ 161 носи 100% отговорност!

 

Неотложна медицинска помощ

Наред с това СОТ 161 навлезе и в сферата на здравното обслужване, предлагайки новата за пазара услуга „Неотложна медицинска помощ“, която за по-малко от 7 години привлече над 35 160 абонати.

 

Спешна помощ

 

 

СОТ 161 е първата охранителна фирма у нас, получила сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 и днес притежава всички сертификати за качество на услугите и сигурност на обработваната и съхранявана информация.

Марката „СОТ 161  беше отличена през 2008, 2014, 2015 и 2017 година от Глобалната организация „SUPERBRANDS“, като една от 50-те най-силни марки на българския пазар. . Днес познатият стикер с логото на СОТ 161 може да се види както на най-отговорни и престижни обекти – държавни и правителствени органи и институции, банки, резиденции, посолства, застрахователни дружества, офиси на големи компании и др., така и на частни домове, павилиони и сергии. Сигурността, гарантирана от марката СОТ 161, е достъпна за всички и получава признание от десетки хиляди клиенти на фирмата.

Пет последователни години – от 2013 до 2017 година СОТ 161 получава наградата „Тrue Leaders“ за най-успешна компания в своя бранш – „Охранителна дейност“. Световната награда „Тrue Leaders“ се връчва на компании, които са сред 300-те най-печеливши в съответната страна според финансовите данни за предходната година и е единствената охранителна фирма в тази класация. В нея, освен печалбата, се вземат под внимание увеличаването на персонала и кредитният рейтинг на дружеството.  През 2015 година СОТ 161 спечели и наградата на European Business Awards, като една от 16-те фирми, представени като национални шампиони на страната.

„СОТ“ ЕООД е единствената българска охранителна компания, номинирана за престижната награда European Business Awards. Тези награди и признания са направени на базата на обективни и безпристрастни показатели, демонстриращи, че СОТ ЕООД е фирма–лидер, предлагаща иновации, подкрепени с добри търговски резултати.

Активната дейност на фирмата доведе до увеличаване броя на служителите от 3400 през 2012 година на 4800 през 2017 година. Обектите, охранявани със СОТ се увеличиха от 58 000 в началото на 2012 година, до над 98 000 през 2017 година, а обектите на физическа охрана от 420 в началото на 2012 година до над 910 в средата на 2017 година. Забележим ръст има оборотът на фирмата – от  39 000 млн. лева за 2011 година на почти 66,6 млн. лв. за 2016 година.

Всичко това поставя СОТ 161 на първо място на пазара на охранителните услуги по брой на охранявани обекти, брой на служителите и реализиран оборот от такси за охрана.

СОТ Сигнално Охранителна Техника ЕООД е пресертифицирана по ISO 9001:2015

iso-9001-2015_1

iso-9001-2015_2

СОТ Сигнало Охранителна Техника ЕООД е сертифициран по ISO/IEC 27001:2013

Сертификат ISO/IEC 27001:2013

СОТ Сигнално Охранителна Техника ЕООД, е сертифициран по OHSAS 18001:2007

19-2

Патентно уведомление № 5846Y за подновяване на регистрацията за срок от 10 години на марка СОТ S

6

Сертификат за членство в NABCC

8

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

7

 

 

Свидетелство за марка № 58065 от патентното ведомство (20.02.2007) с Уведомление за продължаване до 18.03.202  5 г.

12

22

Свидетелство № 5846 за марка за услуги от патентното ведомство

13

Свидетелство № 31505 за търговска марка от патентното ведомство

14

 

 

Индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR)

15

Удостоверение за учредител на Национална Асоциация на Фирми за Търговска Сигурност и Охрана – НАФТСО

9

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov