Ценни пратки и товари

Ценни пратки и товари

 

СОТ 161 извършва транспорт и охрана на ценни пратки товари над 22 години. Фирмата разполага с над сто специализирани бронирани автомобили, повечето от които са „Фолксваген Транспортер“, модел Т5 и Т6. Колите са с GPS-позициониране, надеждна двуканална свръзка и други технически и помощни средства, с касов отсек и специално оборудване в Германия, с най-високата 6-та степен на защита. Така на практика се гарантира сигурността на пратката и екипа, осигуряващ превоза.

Обектите са инкасират от 140 служители, които осъществяват охрана на ценни пратки и товари на територията на цялата страна. Дейността се извършва изцяло при строго спазване на изискванията на Наредба № 8121з-444/2016 г. на БНБ за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции и Наредба № І-121/2004 г. на МВР за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари.

Паричните пратки по сключените договори задължително се застраховат с полица, която освен парите на път, покрива местата за техния престой, тротоарния риск и специфичните  рискове при товаро-разтоварни операции. Полицата включва и възстановяване на претърпени загуби от възложителите, в случай на нелоялно поведение от страна на служители на фирмата.

Гарантиране на необходимата сигурност и охрана

За гарантиране на необходимата сигурност и охрана, специализираните автомобили са в постоянна връзка с Националния Оперативен Дежурен Център на фирмата и Координационен център на Отдел “Инкасо”.  Маршрутът им на движение се наблюдава посредством GPS система за сателитна локализация и навигация, което дава възможност за бърза реакция и оказване на помощ при необходимост.

В компютърните мрежи на Дежурните центрове, освен Тест-сигнали се регистрират и обработват сигнали за промяна статуса на СБА – включване/изключване на двигателя, различни видове алармени сигнали, сигнали за проблеми със захранването или при опит за интервенция върху сигнално- охранителната система и др.

С тази технология, фирмата има директен поглед върху всички протичащи събития на СБА в реално време. Технологията е доказала своята ефикасност и ефективност по време на кризи.

СОТ 161 е в състояние да извърши инкасова дейност при предварителна заявка до 24 часа за следващия ден, или екстремно в същия ден – до 2 часа от заявката!

СОТ 161 извършва над 30 000 вземания месечно.

От 2008 г. „СОТ” ЕООД предлага и услугата „обработка и съхранение  на пари ценни пратки”. Инкасовите екипи получават от клиентите подлежащите за обработка парични и ценни пратки, транспортират ги до преброителен/паричен център/ на фирмата, където се обработват и съхраняват в денонощен трезор.

Преброителни / парични центрове

През 2008 г. стартира дейност първият Преброителен / паричен Център в гр. София на  фирма „СОТ” ЕООД. В последствие бяха изградени още 3 (три) преброителни / парични центрове, както следва:

 

 • гр. София, Индустриална зона, Гара Искър, ул. „5004“ № 2
 • гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 30
 • гр. Варна, ул. „ Три уши“ № 16
 • гр. Бургас, ул. „ Транспортна “, Търговски комплекс „ Кондоско “

Всеки един от тях разполага със собствен трезор. Оборудвани са с банкното–сортиращи машини с марки NEWTON” F и “KISAN” k -500 – отговарящи на Наредба 18 на БНБ по стандартите за разпознаване и годност  и монето–броячни машини. Всички те са преминали тестове на производителя и на БНБ, съгласно Наредба 18 на БНБ по стандартите за разпознаване и годност.

В Преброителните /парични/ центрове се приемат, обработват и броят парични средства оформени като ценни пратки от клиенти и се съхраняват в трезорите на фирмата до извършването на заверка по предоставените от клиента банкови сметки, със сума в размер на преброените пари. Освен броене и заверяване по сметки на клиента парични средства, се предлага и услугата по доставка на монети въз основа на предварителна заявка.

Всички операции по приемането на пратките, отварянето и преброяването на парите в пликовете се наблюдават и контролират от мегапикселови камери с висока резолюция и се записват със специализирани DVR устройства.

Всеки един от преброителни /парични центрове обслужва прилежащите му областни градове и общини.

Броячните машини работят в мрежа, със специално разработен софтуер и информацията за преброените суми постъпва незабавно при клиентите. Служителите на звеното имат опит и в зареждането на банкомати на търговски банки, разположени както в банкови офиси, така и в търговски обекти.

Наши клиенти са:

 • Банкови институции;

Фирма „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД има сключени договори за осъществяване на услуги по охрана и транспортиране на ценни пратки  и товари с: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, „Юробанк България“ АД, „Експрес Банк“, „ОББ“ АД, „Алианц Банк България“, „Токуда Банк“ АД, „ПроКредит Банк“

 • Финансови институции;

„ТАВЕКС“ ЕООД, „Краун чейнч“ ЕООД, „Фаст пей” АД, „С 999“ ЕООД, „Рейт 2000“ ЕООД и др.;

 • Други;

 „СОТ – сигнално-охранителна техника” ЕООД осъществява охрана и транспортиране на ценни пратки и товари на големи търговски обекти на територията на цялата страна  – „АВАНТИ 777” ЕООД, „ЛИДЛ България“, „Макдоналдс България” ЕООД, „Мосю Бриколаж“, „САМЕКС“ ЕООД, Софарма” АД”, ,,Дайхман –търговия с обувки” ЕООД, „Есте Лаудер България” ЕООД, „ХЕНДИ – ТЕЛ” ЕООД, „ПРОМАРКЕТ” ООД, „Стинг” ООД,  „Кино Арена ВТ” ООД,  „Форевър Ливинг Продъктс България” ЕООД,   ,,С и Д Комерсиал” ООД, „Тенденз груп” ЕООД, „Содексо Пасс България” ЕООД, „НИС Петрол” ЕООД,  „КОМЕ” ООД, „Глобъл Нет Солюшънс”, „НЕТ 1“ ЕООД „Фармастор“ ООД, „Медея“ ООД, „КАМ 2014“ ЕООД и много др.

 • Държавни институции и дружества;

Монетен двор, ЦИК, Столична община, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, „ВСК при ТУ-София”, „Административен съд София“, „Софийски градски съд“, „Народно събрание“ и др.

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга може да използвате тази форма.

 

  Вашето име

  Вашия телефон

  Вашия Email

  Относно

  Вашето съобщение

  Охрана на ценни пратки и товари

  Заявете услуга