Свържете се с нас

Свържете се с нас

Централен офис – София

Централният офис на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е разположен в собствена административна сграда „Ариес билдинг“ на бул. „Черни връх“ № 32-А (вход от ул. „Вискяр планина“) в кв. „Лозенец“ София.
Тук работят президентът и управител на дружеството инж. Павел Виденов, отдел „Работа с клиенти“, финансовият отдел, отдел „ТРЗ“, отдел „Информационни технологии“ и др.

Клиентски фронт-офис

На първия етаж на „Ариес билдинг“ (лице към бул. „Черни връх“) функционира клиентски фронт-офис, в който могат да се заплащат охранителни услуги, да се правят технически консултации и заявки за включване на нови обекти.

Работно време: 09:00 – 18:00 часа
Почивни дни: събота и неделя

Работа с клиенти
Телефон: 02 91 983
Факс: 02 91 98333
e-mail: office@sot.bg
За технически проблем и изграждане на нови обекти / Call Center
Tелефон: 02 91 165
e-mail: offers@sot.bg
Дежурен център на СОТ 161 – НОДЦ
За абонати на мобилни мрежи тел.: 91 161
За абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 91 161
Център за контрол на физическата охрана – ЦКФО
За абонати на мобилни мрежи тел.: 0886 009 309
За абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 911 6565
Отдел „Човешки ресурси”
Ани Младенова – Ръководител
тел.: 02 911 6575
GSM: 0884 801 184
e-mail: amladenova@sot.bg
Отдел „ТРЗ”
Елена Сапунджиева – Ръководител
тел.: 02 919 8360
GSM: 0884 544 194
e-mail: esapundjieva@sot.bg

За контакт

Вашето име

Вашия Email

Относно

Вашето съобщение

Централен офис

Екип

Президент и Управител

инж. Павел Виденов
тел.: 02 91983
e-mail:pvidenov@sot.bg

Главен счетоводител

Кристина Златева
тел.: 02 91983
e-mail: kzlateva@sot.bg

Заместник Главен счетоводител

Румяна Стоименова
тел.: 02 91983
e-mail: rstoimenova@sot.bg

Административен директор

Николай Нанев
тел.: 02 9116520
GSM: 0889 235 844
e-mail: nanev@sot.bg

Ръководител на отдел „Мениджмънт, маркетинг и управление на договори“

Аделина Янкова
тел.: 02 91983
GSM: 0888 537 207
e-mail: aiankova@sot.bg

Ръководител отдел „Регионални клонове и офиси“ 

Георги Костов
тел.: 02 9116527
факс: 02 9116577
e-mail: gkostov@sot.bg

Директор на Дирекция “Сигнално-охранителна дейност”

Ивайло Христов
GSM: 0889 430 208
Е-mail: ihristov@sot.bg

Ръководител МОЕ региони:

Христо Христов
GSM: 0889 432 095
e-mail: hhristov@sot.bg

Ръководител Дежурен център – НОДЦ

Румен Танев
GSM: 0887 714 787
e-mail: rtanev@sot.bg

Заместник Ръководител Дежурен център – НОДЦ

Станимир Минов
GSM: 0886 446 050
e-mail: sminov@sot.bg

Директор на Дирекция “Физическа охрана”

Емил Кривошиев
GSM: 0888 700 190
e-mail: ekrivoshiev@sot.bg

Заместник директор на Дирекция „Физическа охрана“

Огнян Георгиев
GSM: 0889 777 287
e-mail: ogeorgiev@sot.bg

Заместник Ръководител на Център за контрол на физическата охрана

Николай Кукушев
тел.: 02/9116 567
email: nkukushev@sot.bg

Директор на дирекция „Инженеринг“

Александър Спиридонов
GSM: 0888 703 005
e-mail: aspiridonov@sot.bg

Заместник Директор на дирекция „Инженеринг“

Ивайло Станчев Иванов
GSM: 0888 537 200
e-mail: istanchev@sot.bg

Ръководител направление „Регионални клонове и офиси“ към дирекция „Инженеринг“

Николай Георгиев Йорданов
GSM: 0889 530 710
e-mail: nyordanov@sot.bg

Ръководител „Маркетинг, продажби и изграждане на нови обекти“

Надежда Василева
GSM: 0884 544 186
e-mail: nvasileva@sot.bg

Директор на дирекция “Специализирана охрана”

Желязко Николов Петров
GSM: 0886 400 370
e-mail: zpetrov@sot.bg

Ръководител на отдел “Специализирана охрана“

инж. Георги Узунов
тел.: 02 9116548
GSM: 0887 544 058
e-mail: uzunov@sot.bg

Ръководител на отдел „ Охрана на ценни пратки и товари”

Димитър Захаринов
тел.: 02 9116545
GSM: 0888 544 707
e-mail: dzaharinov@sot.bg

Мениджър „Неотложна медицинска помощ“

Петя Георгиева
тел: 02 9198381
GSM: 0887 970 505
e-mail: pgeorgieva@sot.bg

Ръководител отдел „Информационни и комуникационни технологии“

Лальо Таков
тел.: 02 91983
e-mail: admin@sot.bg

Юрисконсулт

Биляна Тончева
тел.: 02 9198377
e-mail: btoncheva@sot.bg

Обществен трезор

Данаил Данаилов
тел.: 02 9116585
GSM: 0882732416
e-mail: trezor@sot.bg

Представител на ръководството по качеството по поддържането и подобряването на Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията в Дружеството в отдел „Стандартизирани системи за управление“

Диян Бакалов
тел.: 02 9116525
e-mail: d.bakalov@sot.bg

Ръководител на отдел „Стандартизирани системи за управление“

Богдан Кулашки
тел.: 02 9116524
GSM: 0888301714
e-mail: bkulashki@sot.bg

Експерт, стопанско управление
Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

Мариана Николова
тел.: 02 9116526
GSM: 0888 234 302
e-mail: mnikolova@sot.bg

Мениджър дигитален маркетинг и реклама

Венцислав Братованов
e-mail: vbratovanov@sot.bg

Експерт реклама

Николай Тодоров
тел.: 02 9198378
GSM: 0885 806 060
e-mail: advert@sot.bg

Ръководител „Център за професионално обучение“

Срацимир Никифоров
тел.: 02 9116522
GSM: 0885 752 245
e-mail: snikiforov@sot.bg

Експерт кадри (ОЧР)

Димитър Стайков
тел.: 02 9116571
e-mail: dstaykov@sot.bg

Психолог (ОЧР)

Малина Бочева
тел.: 02 9116572
e-mail: mbocheva@sot.bg

Ръководител Автосервиз

Радослав Бошнаков
GSM: 0888 370 035
e-mail: rboshnakov@sot.bg

Директор – клон Благоевград
Офиси – Банско, Петрич, Сандански

Благой Ангов
тел.: 073 831120
GSM: 0889 008 154
e-mail: bangov@sot.bg

Директор – клон Бургас

Калчо Радев
тел.: 056 820077
факс: 056 820078
e-mail: kradev@sot.bg

Мениджър офис Слънчев бряг, Несебър, Равда

GSM: 0889 321 623
Централизирана охрана: Андрей Иванов
GSM: 0889 889 044

Мениджър офис Приморско, Китен, Лозенец, Царево, Ахтопол

Жечо Фетисов
GSM: 0884 544 190

 

Регионален Мениджър Варна

Владимир Димов
052 693626
факс: 052 693627
e-mail: vdimov@sot.bg

Ръководител Централизирана охрана Варна

Орлин Терзиев
GSM: 0887 544 197
e-mail: oterziev@sot.bg

Мениджър офис Бяла и Обзор

Кирил Кирязов
GSM: 0884 498 280
e-mail: kkiriazov@sot.bg

Регионален Мениджър Велико Търново

Христо Тодоров
GSM: 0885 103 099
факс: 062 651395
e-mail: htodorov@sot.bg

Регионален Мениджър Габрово

Денислав Христов
GSM: 0884 116 417
e-mail: dhristov@sot.bg

Регионален Мениджър Добрич

Веско Василев
GSM: 0887 544 213
e-mail: vvasilev@sot.bg

Регионален Мениджър Кюстендил

Диана Ковчегарска
GSM: 0885 540 439
e-mail: drumenova@sot.bg

Регионален Мениджър Кърджали

Златко Каменов
GSM: 0885 114 050
e-mail: zkamenov@sot.bg

Регионален Мениджър Ловеч

Веселин Хинов
GSM: 0887 544 941
e-mail: vhinov@sot.bg

Регионален Мениджър Монтана

Валери Йорданов
GSM: 0882 544 000
e-mail: vyordanov@sot.bg

Регионален мениджър Пазарджик


Офис – Велинград

Никола Христов
GSM: 0887544178
e-mail: nhristov@sot.bg 

Директор – клон Плевен

Тошко Тодоров
тел.: 064 81161
факс: 064 81161
e-mail: ttodorov@sot.bg

Директор – клон Пловдив

Ангел Семерджиев
факс: 032 219161
GSM: 0887 577 231
e-mail: asemerdjiev@sot.bg

Регионален Мениджър Русе

Диян Богданов
GSM: 0889 008 034
e-mail: dbogdanov@sot.bg

Регионален Мениджър  Силистра

Жельо Николов
GSM: 0887 710 063
e-mail: znikolov@sot.bg

и. д. Регионален Мениджър Сливен

Диян Иванов
GSM: 0885 649 644
e-mail: dyivanov@sot.bg

Регионален Мениджър Стара Загора

Огнян Камбуров
GSM: 0884 498 256
e-mail: okamburov@sot.bg

Мениджър офис Чирпан

Димитрина Пенева
GSM: 0887 544 196
e-mail: dpeneva@sot.bg

Мениджър офис Казанлък

Димчо Коларов
GSM: 0889 081 034
e-mail: dkolarov@sot.bg

Мениджър офис Ямбол

Славчо Димитров
GSM: 0884 544 167
e-mail: sdimitrov@sot.bg

Не пропускайте специалните ни оферти във Facebook

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov