Видеонаблюдение

 

Обекта под видеонаблюдение

Централизирани камери

 

Отдалечено видеонаблюдение

 

В началото на 2009 г. СОТ 161 стартира Национален Оперативен Контролен Център за отдалечено видеонаблюдение. Наличните ресурси и достъпа до иновации дадоха възможност на екипа в центъра да създаде концепция за видеоконтрол, която утвърди фирмата като пионер и в охраната на обекти с помощта на системи за отдалечено видеонаблюдение.

 

Услугата Видеонаблюдение, предоставяна от центъра, осигурява пределно високо ниво на сигурност в охраняваните обекти. Според официалната статистика в местата под видеоконтрол престъпленията спадат с до 70%. Видеонаблюдението е подходящо както за обекти с покрит от детектори периметър, така и за обекти, в които за получаването на алармен сигнал се разчита на паник бутон и изградената вътре в сградите и помещенията сигнално-охранителна система.

Ранно оповестяване

 

Ранното оповестяване, осигурено благодарение на услугата, дава възможност значително да се съкрати времето за установяване и осуетяване на опитите за незаконни действия. Допълнително се създават условия за реакция, адекватна на заплахата чрез изпращане на необходимия брой автопатрули. Така екипите предварително знаят, къде точно се намират нарушителите, колко са, как изглеждат и в каква посока са се отдалечили, ако вече не се намират на територията на обекта.

 

Информацията се предоставя в реално време, което е от критично значение и за оперативно-издирвателните действия на полицията. По този начин, добавяйки видеонаблюдение, значително се повишава общото ниво на сигурност и охрана. Така се дублират алармените сигнали и се осигурява прецизна предварителна информация за случващото се на всички заинтересовани – въоръжените автопатрули, полицията, пожарната, медицинските екипи или клиентите.

Видеонаблюдение, без охрана на външен периметър

 

Одалеченото Видеонаблюдение, без охрана на външен периметър,  е бюджетен вариант за допълнително подсигуряване на обекти. За сигнализация се използват паник бутон, когато е наличен такъв и изградената в сградите и помещенията сигнално-охранителна система.

 

При проникване, когато охраняваният обект е къща, вила, апартамент, контролният център предупреждава клиента да не излиза от помещението, в което се намира, информира го каква точно е заплахата и потвърждава, че реагиращите екипи пътуват, за да му окажат помощ.

Достъпът на контролния център до видеоинформацията от обекта, може да се ограничи. Това означава операторите да имат достъп само до предварително разрешени от клиента камери и то при условие, че обектът е под охрана.

За какви обекти е подходяща услугата Видеонаблюдение

 

Услугата е подходяща при охрана на различни типове обекти като:

  • фамилни къщи, вили, апартаменти, жилищни входове, гаражи, мазета, тавани, общи и сервизни помещения;
  • фабрики, промишлени инсталации, фотоволтаични паркове,  логистични и търговски центрове, строителни и спортни обекти, вериги магазини и складове, жилищни комплекси, общежития, банкови институции, офис сгради, хотели и почивни станции, училища, магазини, офиси, сервизи;
  • високорискови обекти – трезори, банкомати, бижутерски магазини, обменни бюра, каси и др.

Без значение дали сте техник, отговорник в обект, настоящ или потенциален клиент, може да се обадите на телефони 0886 009 309 и 02\9116565. Ще ви консултираме и ще окажем пълно съдействие на всички етапи от планиране, избор на оборудване, изграждане, централизиране и възникнали след това въпроси в процеса по охрана.

Ако искате директно да заявите включване, може да позвъните и на номера 02/91165,  0882 544 216,  0882 544 383.

Имейл за контакт: video@sot.bg

 

[ Цени за услугата Видеонаблюдение ]

Таксата за Видеонаблюдение при наличие на изградена периметрова система, се формира на брой камери в обекта. Цената за една камера е 6 лв. с ДДС. Минималната такса e 24 лв. с ДДС.

Таксата за Видеонаблюдение, когато за алармен сигнал се разчита само на вътрешни детектори е 24 лв. с ДДС – до 16 камери. За всеки допълнителен дигитален видеорекордер в обекта, към месечната такса се добавят 24 лв. с ДДС.

Ако имате въпроси или желаете за заявите услугата Видеонаблюдение, може да използвате тази форма.

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Видеонаблюдение

Заявете услуга

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov