Преди 30 години, на седми януари, е създаден СОТ 161. Всичко започва с технологичната визия на един човек. Една идея, която поставя началото на частната сигнално-охранителна дейност в България. Нейната реализация днес символизира сигурност за бизнеса и спокойствие за хиляди хора и техните семейства, а каква по-добра основа за щастие и градеж.

Искаме да ви благодарим, че сте с нас! Този юбилей е добър повод за равносметка, но и чудесна отправна точка за разгръщане на общото ни бъдеще, заедно.

Pin It on Pinterest

Share This