Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

От 27 юли 2016 год. „СОТ” ЕООД чрез Центъра за професионално обучение(ЦПО) притежава регистрация от СДВР, която дава възможност за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Цел на обучението: Да сепридобият знания и умения за безопасно боравене...
Европейски бизнес награди

Европейски бизнес награди

„СОТ“ ЕООД е единствената българска охранителна компания, номинирана за престижната награда „European Business Awards“. Това признание е засвидетелствано на базата на обективни и безпристрастни показатели, демонстриращи, че СОТ ЕООД е фирма–лидер, предлагаща иновации,...
Начини за плащане

Начини за плащане

СОТ 161 предлага на клиентите си различни и удобни начини за плащане на абонаментни такси. Първият и най-познат е с посещение на някой от офисите на фирмата. Всеки работен ден от 9.00 до 18.00 можете да намерите нашите касиери на адресите, дадени в раздел “Офиси” на...
Благодарствени адреси

Благодарствени адреси

Началникът на Во­енномедицинска ака­демия генерал-майор член-кор. проф. Нико­лай Петров, д.м.н., се обърна с два благодар­ствени адреса към пре­зидента на СОТ 161 г-н Павел Виденов по повод съвместната ра­бота между ВМА и СОТ 161. „През годините от създаването си СОТ...

Pin It on Pinterest