„С настоящото писмо бихме искали да изразим своите високи впечатления от работата на екипа на СОТ 161, ангажиран на 16.11.2023г. с осигуряването на безопасността на ВИП делегацията, съставена от представители на ОТП Груп, част от която е и Банка ДСК, и Унгарския футболен съюз.
 
Екипът на Желязко Петров — Директор дирекция „Специализирана охрана“, в състав:
Валентин Йотов – Ръководител охранителна дейност;
Венелин Лозанов — ОСО;
Александър Белчев — МОЕ;
Кирил Кирилов — МОЕ
 
действаше изключително експедитивно и целенасочено през цялото време в изключително усложнената обстановка в центъра на София, без да покаже колебание при изпълнение на ангажиментите си. Проявеният от тях висок професионализъм доведе до успешното изпълнение на задачата по осигуряване безопасността на делегацията и допринесе за спокойствието на членовете й.
 
Действията им бяха своевременно съгласувани с дирекция „Сигурност” на Банка ДСК и отлично координирани помежду им.
Считаме, че представянето на екипът на СОТ 161 допринесе за добрата репутация на фирмата като надежден и сигурен партньор в сферата на сигурността.
 
17.11.2023 г.
С уважение, Главен изпълнителен директор банка ДСК“

Pin It on Pinterest

Share This