„Искам да изразя искрената си благодарност и възхищение от професионалната и човечна реакция на екипа на СОТ за „Бърза помощ“. В събота на съпругата ми й прилоша, а аз пътувах и не бях до нея. Обадих се на дежурния телефон 91161, за да помоля да изпратят линейка и получих съдействие веднага. Линейката пристигна за 5 минути и оказа първа помощ на съпругата ми, след което я транспортираха към Пирогов. Всичко вече е наред и тя се чувства добре.
В тази връзка бих искал да предадете от името на цялото ми семейство благодарност и сърдечни поздрави към екипа на линейката: мед. Сестра М. М., д-р Даниел Кировски и водача И. Т.
Моята съпруга е получила навременна професионална медицинска помощ и най-важното – отношение, грижа и внимание!
Изказвам специални благодарности и към вашия служител А. А. (супервайзер охрана във ***), който ми оказа бързо и ценно съдействие да се свържа с дежурния център на СОТ, което в случая беше критично.

Професията на охранителя и лекаря е сходна, защото са призвани да служат за добруването на другите. Пожелавам на екипа на СОТ много здраве и успехи в служба на сигурността и здравето на многобройните ви клиенти.

С уважение:
Б. М. PhD“

Pin It on Pinterest

Share This