На 28.05.2023 г. в 12:42:26 часа е получен алармен сигнал от фамилна къща в гр. София. Автопатрулът на СОТ 161, пристигайки на място забелязва дим, който излиза от сградата. Веднага е уведомен отговорника за имота. Междувременно нашите колеги успяват да отворят външното електрическо табло и да спрат тока, с което предотвратяват възникването на пожар и щети, които не могат да се предвидят.
Причина за възникналата опасна ситуация се оказва забравен включен електрически котлон. Отговорника е благодарил за адекватната реакция на мобилния екип.

Pin It on Pinterest

Share This