От 04.07.2022 г. общественият трезор в кв. Манастирски ливади променя работното си време както следва:

  • в работни дни от 08:00 ч. до 20:00 ч.
  • в празнични дни и събота от 09:00 ч. до 15:00 ч.;

От 01.07.2022 г. се въвеждат нови такси съгласно приложената ценова листа:

Обществен трезор „Г. М. Димитров“ въвежда нови такси, считано от 01.07.2022 г. – съгласно приложената ценова листа:

Новите такси ще бъдат валидни за всички клиенти, които сключват нов договор или проявяват интерес за продължаване на действащ договор.

Pin It on Pinterest

Share This