Уважаеми клиенти на „ВИП СОД“ ЕООД!

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че преобразуваното от „ВИП Секюрити“ ЕООД дружество „ВИП СОД“ ЕООД, с което имате сключен договор за Сигнално-охранителна дейност на Вашия обект, се вля и обедини дейността си със СОТ 161 – националният лидер в частната охранителна дейност. При сливането на двете фирми отпада необходимостта от преподписване на сключения договор за охрана с „ВИП Секюрити“ ЕООД , като се запазват финансовите условия за осъществяване на охраната и всички ангажименти, произтичащи от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

На този етап остава и същия начин на свързване на обекта Ви, посредством монтираните в него комуникационни устройства – радиотрансмитер или GPRS модул или и двете, но Вие ще имате възможност да прецените от кога бихте се възползвали от високоскоростната радио инфраструктура на СОТ 161. Моля да оцените факта, че радиомрежата на СОТ 161 в гр. София и големите градове в страната е уникална в бранша, включва над 30 работни честоти и е защитена от заглушаване на сигналите.

Ето защо, ако желаете, Вие ще можете да заявите подмяна на монтирания в обекта Ви трансмитер, с предоставен безплатно от нас трансивер, в който има вграден приемник за регистриране на опитите за заглушаване и да ползвате изградената инфраструктура на СОТ 161 за пренос на сигналите до нашия Национален оперативен дежурен център (НОДЦ). Телефонният номер на центъра е 91 161 и може да се набира от мобилен телефон директно, без код 02 за гр. София!

Същевременно, безпрецедентното покритие на столицата и нейните околности, осигурено от СОТ 161 с 59 автопатрула на смяна, ще съкрати значително досегашното време за реагиране на алармените сигнали от Вашия обект, което в повечето случаи през нощта ще бъде под 2 минути!

Обектът Ви вече е свързан за охрана към Националния оперативен дежурен център на СОТ 161 (НОДЦ), което означава, че автопатрулите ще получават автоматично алармените сигнали от обекта Ви и ще реагират на тях възможно най-бързо, с помощта и на навигационна система.  Вие ще бъдете уведомявани своевременно за събития от важно значение за Вас, с изпращане на SMS съобщения или обаждане по телефон от наш дежурен оператор, съобразно сключения договор и предпочитанията Ви.

Предвид спецификата на този вид охрана и за изключване на съмнения за неспазване на задълженията ни по сключените договори, ние осъществяваме стриктен контрол върху работата на своите служители с помощта на три автоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и работата на дежурните оператори и автопатрулите, които са синхронизирани по време и работят паралелно и независимо една от друга:

– Система SOS/Supernova за регистрация на получените сигнали, визуализация на обектите и въвеждане на данни от обработката на получената информация за събитията.

– GPS система за установяване на местонахождението и контрол на придвижването на моторните превозни средства, използвани от мобилните охранителни екипи.

– Система за запис на всички разговори на НОДЦ, провеждани в ефир (по радиостанция) и по телефон.

При нежелано събитие в обекта Ви или при поискване, ние ще можем да Ви предоставим пълна информация, с данни и от трите системи.

С придобиването на статут на обект на СОТ 161, вие ще имате право на избор за ползване на всички допълнителни услуги, предоставяни от нас, включително оказване на НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ от Медицински център 161, за всички членове на семейството Ви или на служителите на компанията, сключила договор за услугата. Медицинското обслужване се предоставя на адреса на охранявания обект и инцидентно, на цялата територия на гр. София.

В случай, че контролният панел на Вашата алармена система има възможност за отдалечен достъп през Интернет, Вие ще можете да проследявате детайлно всички събития, регистрирани от него с помощта на смартфон или на компютърни устройства, свързани към мрежата. Проверката на алармените сигнали, посредством монтирани в обекта камери и тяхната видеоверификация (за валидност), може да се извършва по същия начин, като за целта ние можем да Ви предоставим статичен IP адрес и при заявено желание и необходимост, да наблюдаваме обекта Ви от нашия Видео-контролен център, към който са свързани хиляди камери и записващи устройства.

Информираме Ви, че СОТ 161 разполага с 12 екипи от районни техници в гр. София и с още 52 екипа на териорията на страната, за решаване на технически проблеми.

Всеки от екипите разполага със сервизен автомобил, окомплектован с технически средства за охрана от първа необходимост, смартфон, с приложение за достъп до обектите с технически проблем и телефонен номер, на който всички клиенти от обектите в неговия район могат да го потърсят по спешност или при възникнала необходимост. Освен на този телефон, който ще ви бъде изпратен като SMS в най-скоро време, можете да ни потърсите за съдействие при технически проблем и на тел. 91 165 и 02 91 191.

На телефона на Вашия районен техник или на телефоните, посочени по-горе, можете да заявите и разширяване или подмяна на алармената Ви система, както и да поискате оборудване на нов Ваш обект на преференциални цени за доставка, монтаж и поддръжка на техниката на абонаментен принцип. 

На този етап се запазва техническото обслужване на онези обекти на „ВИП СОД“ ЕООД, които имат установени взаимоотношения с външни инсталаторски фирми и техници. За тези обекти ние осигуряваме техническо обслужване с наши дежурни техници през нощта и в събота и неделя, вкл. в празнични дни.

В приложение към писмото, посочваме местата за плащане на таксите за охрана в офисите на „ВИП СОД“ ЕООД, които сме запазили, като към тях сме добавили и всички офиси на СОТ 161 в София и страната, където също е създадена възможност за плащания през ИЗИ Пей.

Искаме да подчертаем, че в основата на нашето технологично предимство в сферата на охраната, е успешното съчетание на модерна техника с подготвен охранителен състав, натрупал 30 годишен опит в Сигнално-охранителната дейност, от което сега ще можете да се възползвате!

Прилагаме към писмото ни и набор от нашите допълнителни услуги, с техните ценови условия.

Уважаеми наши клиенти, радваме се, че вече сте част от голямото семейство на СОТ 161 – най-голямата охранителна фирма в България и на Балканите, която извършва сигнално-охранителна дейност на ниво и стандарти, без аналог в бранша. Ние Ви уверяваме, че ще направим всичко възможно, за да създадем у Вас чувство за сигурност и спокойствие и ще спечелим доверието Ви с отговорно отношение и професионални действия за опазването на реда и защита на имуществото във Вашия обект!

С уважение,

Управител на „СОТ“ ЕООД

Pin It on Pinterest

Share This