„Искам да изкажа най-искрените си благодарности към Вашия служител С. И. Г. от отдел Инкасо. В неделя сутрин, 29.08.2021, на път към работа с колата спуках гума. След едночасови опити за смяна и без оказана помощ от минаващите коли Вашия служител виждайки ме в беда се притече на помощ. Без никакви резерви ми оказа помощ, като в ранната сутрин отдели от личното си време. Въпреки моето желание да му се отплатя за добрината, той отказа всякаква парична компенсация. За това и давам тази похвала, защото мисля, че това е най-малкото което мога да направя. Вашия служител е пример за поведение и добро човешко отношение. Оставам с надеждата да има повече добри хора като него.
Р. А.“

Pin It on Pinterest

Share This