„Бих желал да изкажа благодарността си към екипа, осигурил монтажа на СОТ 161 услугата в моя дом, осъществила се днес, 18/05/2021, договор ******. Николай и неговият колега, извинявам се, не помня името на втория човек, са изключителни професионалисти, възпитани и учтиви служители на вашата фирма. Такива служители представляват огромно богатство за развитието на една фирма! Надявам се това писмо стигне до съответните ръководни длъжностни лица.
Благодаря още веднъж, определено започвам отношенията си с Вашата фирма с изключителен позитивизъм от видяното отношение и внимание!

С уважение,
Д. С.“

Pin It on Pinterest

Share This