Oт пръв поглед ще оста­нете възхитени от иноватив­ните интериорни решения на апарт хотел „Кандински Резиденс“ – архитектурен комплекс, разположен в хармония с крайбрежния булевард в Бургас, в бли­зост до Морската градина и плажа. Оборудването на обекта, рецепцията и ин­телигентните системи за безопасност ще ви осигурят комфортен престой в апарт хотел с класификацията „4 звезди“.

Освен уникалните архитектурни решения и удобствата, предлагани от апарт хотел „Кандински Рези­денс“, гостите и собствени­ците ще получат безопасна и сигурна среда. „Сектрон“ ООД – една от водещите компании в областта на решенията за сигурност и комуникации в България, интегрира системите за безопасност в хотела.

Пожарната безопас­ност на апарт хотела е реализирана чрез пожароизвестителни детектори Hochiki във всяко помещение и в общите час­ти на хотела. Всеки апар­тамент е оборудван и със система за безопасност, която известява „Рецепция“ при активиране на бутона в банята, за да се окаже не­отложна помощ на гостите и собствениците. Сигналите от пожароизвестителните детектори и паник бутони­те в банята са обединени в общия интерфейс на пожа­роизвестителния контролен панел на Kentec.

Откритата тераса–бар­бекю, всички входове на сградата и самостоятелният киносалон на апарт хотел „Кандински Резиденс“ се наблюдават постоянно за нарушители 24/7 от систе­ма за видеонаблюдение с IP камери Hikvision, умело интегрирани в изискания интериор.

Достъпът до общите час­ти, апартаментите, SPA комплекса и фитнеса на хотела се контролира от иновативните онлайн систе­ми за контрол на достъп и хотелска сигурност с елек­тронни брави SALTO, които осигуряват безжичен достъп и чрез мобилен телефон.
Евакуационно-оповестителната система Bosch се грижи за фоновото оз­вучаване в общите части на апарт хотела и за неза­бавното оповестяване на гостите с цел евакуация при опасни ситуации.

За удобството и безопас­ността на гостите и собстве­ниците в баните на хотела са интегрирани паник сис­теми, интернет телефония и индивидуално дистанцион­но отчитане на водомерите със специализиран софтуер. Структурни кабелни систе­ми Keline осигуряват непре­къснатата комуникация и мониторинг на системите в цялата сграда.

Добрата локация на апарт хотел „Кандински“ ще бъде оценена от гостите на хотела, които ще могат це­логодишно да организират бизнес мероприятия и да почиват в хотел с прекрасна морска панорама, ползвай­ки всички удобства, които предлага.

Повече информация за предлаганите от „Сектрон“ интегрирани решения за хотелска сигурност може да получите в офисите на компанията в цялата страна или на www.sectron.com

Pin It on Pinterest

Share This