Уважаеми клиенти на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД / СОТ 161 в гр. София,

На 01.10.2018 г. започна пълното прилагане на новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД) от 2018 г., въз основа на който издаденият ни лиценз № 615/13.06.2005 г., беше допълнен с нова услуга „Сигнално-охранителна дейност“. От получения лиценз за осъществяването ú, както и от условията, публикувани в НАРЕДБА 8121з-610/11.06.2018 г. и НАРЕДБА 8121з-611/11.06.2018 г. на Министерство на вътрешните работи, за охранителните фирми произтичат конкретни задължения за спазване на минималните изисквания за сигурност, въведени от Закона. Те ни налагат да предприемем следното:

Да направим промени в текста на сключените договори след 31.03.2018 год. , с които преди всичко се цели:

 • Да се посочи времето за реакция на получените алармени сигнали и броя и числеността на мобилните охранителни патрули в населеното място.
 • Да се поеме ангажимент за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта.
 • Да се поемат ангажиментите по използване и опазване на личните данни за физическите лица, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г.

По този повод, ще Ви представим за запознаване и подпис нов Договор за извършване на „Сигнално-охранителна дейност“, съдържащ необходимите данни и условия за осъществяване на услугата, съгласно ЗЧОД от 2018 год.

Старали сме се да се придържаме в максимална степен към досегашните условия и такси, за да отговорим на очакванията Ви и улесним процеса на преподписване. Възможно е някои от Вас да имат промяна в цената на услугата, която се дължи основно на включените в нея разходи за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта, които до сега се заплащаха с такса за посещение от 18 лв. и не са били предмет на стария Ви Договор за охрана.

Единствено, в новите ценови условия, публикувани в сайта ни и разпространявани в офисите ни, сме разграничили охраната със СОТ, в зависимост от местонахождението на обектите – в сгради с общи части, ползвани и от други собственици или наематели – гарсониери, апартаменти, офиси и др. и самостоятелни сгради, като имения, къщи, индустриални, административни и офис сгради, складове и логистични бази и пр. В този случай разликата в цената се дължи на увеличения брой сигнали и посегателства в тези обекти, които изискват допълнителни разходи на време и усилия за извършване на огледите по периметъра и сградите в обектите и често, с необходимост от дублиране на реакцията.

Моля, да обърнете внимание на това, че от 1993 г. до сега, цената на услугата ни не е повишавана и практически се запазва и сега, въпреки направените през този период огромни инвестиции в дейността на фирмата и чувствителните промени на живота в България!

Нещо повече, с преподписването на Договора Вие получавате като бонус още една допълнителна услуга – оказването на Неотложна помощ с медицински екипи и 5 линейки на нашия „Медицински център 161“, които в момента обслужват над 80 000 физически лица. Перспективата за развитие на тази услуга е в близко бъдеще да имате възможност да ползвате медицинска помощ от „Медицински център 161“ веднага, без обичайните трудности, не само при спешно възникнали нужди.

Искаме да подчертаем, че в новия Договор за охрана времето за реакция на нашите Мобилни Охранителни Патрули (МОП) след получен алармен сигнал е намалено от 5 на 3 минути и въпреки това, поемаме имуществена отговорност до 2 000 лв., за обекти на физически лица и до 3 000 лвза обекти на юридически лица,  адресно регистрирани в град София.

Затова, надяваме се, че абонаментното техническо обслужване, което ще извършваме при значителна отстъпка в цената на техниката и труда, оказването на действително бърза медицинска помощ и поемането на имуществена отговорност за нанесени щети в обекта Ви, заслужават да бъдат оценени и ни дават основание да подпишем новия Договор своевременно, в съответствие с предлагана от нас процедура, както следва:

 1. След старта на кампанията ще получите 2 (два) нови Договора с Приложение(я) 1, отпечатани и подписани от нас, по куриер, по пощата или от изпратен МОП на СОТ ЕООД, за което предварително ще Ви уведомим по телефон или с SMS.
 2. За тези, които плащат в офисите ни в София, новия договор ще Ви бъде предоставен за запознаване, обсъждане и подпис от касиер или мениджър на фирмата.
 3. При възникнали въпроси, несъгласие или нужда от обсъждане на условията, можете да се обадите на тел. 02 91 983.
 4. След запознаване и приемане на предложените условия в Договора и Приложението(та), можете да подпишете двата екземпляра, като изберете някой от посочените по-долу варианти, за връщане на екземпляра на СОТ ЕООД, както следва:
 • На място, в някой от нашите офиси в гр. София:
 • Каса и шоурум – бул. Черни връх №32А, партерно помещение сграда Ариес Билдинг откъм бул. Черни връх – работно време от понеделник до петък от 09,00ч. до 19,00ч.
 • Рецепция охрана – бул. Черни връх №32А сграда Ариес Билдинг /вход откъм ул. Вискяр планина/  – работно време 24 часа от понеделник до неделя
 • Офис „Работа с клиенти“ – бул. Черни връх №32А, сграда Ариес Билдинг, ет.5 от понеделник до петък от 09,00ч. до 18,00ч – тел.02 91 983
 • Офис сграда- бул. Д-р Г. М. Димитров 52, ет.1 – работно време от 09.00ч. до 18.00ч. от понеделник до петък. /сградата има рецепция охрана и може да се остави при нея/ тел. 02 91 98208, 02 91 98207
 • Офис – бул. Витоша №94 – работно време от 08.30ч. до 19.30ч. от понеделник до петък и събота от 10.00ч. до 16.00ч. тел. 02 91 98341
 • Офис – ж.к. “Люлин”, ул. “Годеч” № 3 (бизнес сграда на бул. “Царица Йоана” №70) – работно време от 09.00ч. до 18.00ч. от понеделник до петък – тел. 02 91 98351.
 • На тел. 02 91983 или имейл адрес office@sot.bg, където можете да заявите посещение от наш представител, за получаване на екземпляра на СОТ ЕООД.
 • Чрез куриер за сметка на СОТ ЕООД на адрес: гр. София, бул. Черни връх №32А, сграда Ариес Билдинг, ет.5 за офис „Работа с клиенти“ – тел.02 91 983
 • Като изпратите сканиран подписания Договор и Приложение(я) 1 на имейл: office@sot.bg.

Управител на СОТ ЕООД:
   Инж. Павел Виденов

Pin It on Pinterest

Share This