В периода 20 ноември – 5 декември т. г. „Сектрон“ в партньорство с регионалните камари на инженерите в инвестиционното проектиране в Пловдив, Бургас, Варна и София проведе серия от семинари на тема „Новости при системите за пожароизвестяване и структурно окабеляване“.

Пред пълни зали с инженери проектанти г-жа Виолета Димитрова – продуктов мениджър СКС в „Сектрон“, представи новостите в структурното окабеляване, поставяйки акцент върху новия стандарт ISO 11801:2017, касаещ структурните кабелни системи и приложението им в различните типове обекти, както и CPR (Construction Products Regulation) – европейската регулация (EU) № 305/2011 за влагане на строителни материали в сгради. Допълнително бяха представени възможностите, които предлагат структурните кабелни системи, изградени с продуктите

Огнян Ненов е титуляр в смяната при пресичане на опит за кражба в склад в кв. „Гара Искър“

Петър Георгиев замества партньора на Огнян Ненов

Благодарение на доброто познаване на обектите в района си Николай Василев и Цветомир Иванов успяват да хванат крадец в един от тях

KELine (медни и оптични СКС) и Formrack (19 инча комуникационни и сървърни шкафове и аксесоари), чието портфолио включва пълна гама съвременни решения, отговарящи на всички актуални стандарти.

Особен интерес сред специалистите в проектирането предизвика адресируемият комбиниран детектор на Hochiki ACD-EN, който освен стандартната детекция на дим и топлина осигурява детекция на COHb и има възможност за избор между 24 сертифицирани от LPCB режима на работа. На семинара г-жа Петя Симеонова – регионален мениджър на Hochiki за Източна Европа, представи още новото поколение адресируеми детектори с вграден изолатор на късо съединение, както и адресируема система за евакуационно и аварийно осветление на 24V FIREscape. Г-н Георги Колев – продуктов мениджър пожароизвестяване в „Сектрон“, презентира контролните панели Taktis на Kentec и Solution F1 на NSC, които осигуряват надеждно решение за всеки тип обект. Двата панела работят с Hochiki протокол и предлагат гъвкави решения и възможности за интеграция при големи системи с до 128 панела в мрежа и до 2286 устройства на панел.

Участниците в семинарите получиха полезни насоки и материали за проектиране на структурни кабелни системи и пожароизвестителни и евакуационни системи от екипа на „Сектрон“.

Повече информация за новите пожароизвестителни и евакуационно осветителни системи Hochiki и структурните кабелни системи KELine и комуникационни шкафове и аксесоари Formrack може да получите в офисите на „Сектрон“ в цялата страна или на www.sectron.com

Pin It on Pinterest

Share This