Малко след като застъ­пили на смяна, дежурни­те от автопатрул на СОТ 161 в състав Калоян Цветанов и Георги Сим­чев спрели да си закупят ободрителни напитки от търговски обект, нами­ращ се на територията на района им. Преди тях от магазинчето пазару­вали семейна двойка, която при качването в автомобил, паркиран в непосредствена близост до обекта, изтървала портфейл със значител­на сума пари, банкови карти и документи.

Видели това, сотад­жиите повикали хора­та, но заради шума от трафика на столичния бул. „Самоковско шосе“ разсеяните граждани не обърнали внимание. Човещината в колегите „проговорила“ и те тръг­нали след колата на се­мейството. За броени секунди Георги и Калоян ги настигнали и им на­правили знак да отбият и спрат. Семейството първоначално било стъ­писано от това какво ще се случи, затова, без да губят време, нашите ко­леги се извинили за при­чиненото неудобство и върнали загубената вещ. Изумлението от страна на съпругата било голя­мо, като по-късно в знак на благодарност тя поз­вънила в Националния оперативен дежурен център, за да благодари и да похвали за достой­ната постъпка автопа­трулния ни екип.

Най-ценното в една компания безспорно са нейните служители. Професионализмът и човещината на нашите колеги изграждат и ут­върждават имиджа на СОТ 161. Тези им и мно­го други качества са ни направили абсолютен лидер в частната охра­нителна дейност у нас.

Божидар КУЗМАНОВ

Pin It on Pinterest

Share This