Трезор и Депозитарен шкаф

Депозитарен шкаф Трезор ? Трезор „СОТ – сигнално охранителна техника“ ЕООД разполага с обществен трезор в офиса на фирмата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 – София. За съхранение на пари, бижута и ценни предмети трезорът предлага широк спектър от касети,...

Специализирана охрана

Специализирана охрана ? Направления   Отдел „Специализирана охрана“ е подразделение на „СОТ” ЕООД, обособено в две направления:   лична охрана на физически лица – за персонална охрана на клиенти с повишена степен на застрашеност; охрана на...

Охрана на ценни пратки и товари

Ценни пратки и товари ?   СОТ 161 извършва транспорт и охрана на ценни пратки товари над 15 години. Фирмата разполага с голям брой собствени бронирани автомобили, повечето от които са „Фолксваген Транспортер“, модел Т5. Колите са с GPS-позициониране,...

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение ? Обекта под видеонаблюдение Централизирани камери   Отдалечено видеонаблюдение   В началото на 2009 г. СОТ 161 стартира Национален Оперативен Контролен Център за отдалечено видеонаблюдение. Наличните ресурси и достъпа до иновации дадоха...

Физическа охрана

Физическа охрана ? Обекта на Физическа охрана Служители   Физическата охрана, осъществявана от СОТ 161, отговаря напълно на изискванията на Закона за частната охранителна дейност и се извършва в съответствие с чл. 5, т. 2 – „Охрана на имуществото на...