СОД – СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

СОД – СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

СОТ 161 извършва Сигнално-охранителна дейност – СОД от 1994 год. От 2013 год. фирмата има национално покритие на територията на Република България, като осъществява сигнално-охранителна дейност в 25 области и други 8 по-големи градове в страната.

Сигналите от всички охранявани обекти постъпват в Национален оперативен дежурен център.

Операторите в центъра поддържат постоянна разговорна връзка с автопатрулите. Тя им позволява да ръководят пряко екипите за реагиране и да осъществяват необходимата комуникация с клиентите на територията на цялата страна.

Сигналите от охраняваните обекти постъпват едновременно в центъра и в реагиращите автомобили, което значително съкращава времето за реакция.

2 минути средно време за реакция в София

59 автопатрула на дежурство в София

180 автопатрула на дежурство в страната

Най-добро покритие на София

30 години спечелено доверие

Радиосистемите за получаването на сигнали от обектите, при извършване на сигнално охранителна дейност – СОД, са многочестотни. Това  изключва възможността за блокиране на всички радиоканали.

Концепцията за сигурност и охрана, инфраструктурата и трансмитерите са собствена разработка на СОТ 161.

Най-новата версия на тази система включва изграждането на мрежа от трансиверни устройства, чрез които се локализират опитите за заглушаването на постъпващите в дежурния център алармени сигнали.

На практика СОТ 161 е единствената фирма в България, успешно използваща технология за предотвратяване на опитите за заглушаване им.

Форма за контакт

  Вашето име

  Вашия телефон

  Вашия Email

  Относно

  Вашето съобщение

   

  Aвтоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и работата на охранителите при осъществяване на СОД

   

  Предвид спецификата на сигнално-охранителната дейност (СОД) и за изключване на съмненията за несвоевременно и неточно изпълнение на задълженията ни по сключените договори с клиентите, фирмата е инвестирала значителни средства за доказване действията на своите дежурни оператори и автопатрули.
  За целта са внедрени три автоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и работата на охранителите, които са синхронизирани по време и работят паралелно и независимо една от друга:

  1.  Система SOS/Supernova за регистрация на получените сигнали, визуализация на обектите и въвеждане на данни от обработката на получената информация за събитията.
  2.  GPS система за установяване и контрол на местонахождението и придвижването на моторните превозни средства, използвани от мобилните охранителни екипи.
  3.  Система за запис на всички разговори на НОДЦ, провеждани в ефир (по радиостанция) и по телефон.

   

  Как се доказват предприетите от служителите на фирмата действия при всеки отделен случай

  След всеки инцидент, опит за взлом или при поискване от клиента, фирмата представя следните доказателства за получените сигнали от обекта и предприетите действия на СОТ ЕООД:

   

  1.  Разпечатка от система SOS/Supernova за вида на сигналите от обекта и времето за получаването им, действията на дежурния оператор, регистрация на времето за потвърждаване приемането на сигнала от патрула, времето за отиване до местопроизшествието и доклада  за извършения оглед.
  2.  Разпечатка от GPS системата за изминатия маршрут, от момента на получаването на сигнала до пристигането на място, съдържаща данни за скоростта и посоката на движение на автомобила.

  Сигнално-охранителна дейност (СОД) за рискови обекти

  За рискови обекти, освен по радио-канал, приемането на алармени сигнали се извършва и по телефонна линия, GSM мрежа и през Интернет чрез IP модули. Защитата се осигурява като се следи за връзка устройствата. Отсъствието на тестови сигнали, изпращани на всеки 20 секунди, се третира като алармен сигнал.

   

  Call Center

  Фирмата разполага с Call Center в който постъпват заявките за отстраняване на технически проблеми с алармените системи. На негово разположение 24 часа в денонощието са екипи от дежурни техници. За връзка с Call Center може да използвате телефон 91165

  Фирма СОТ 161 има най-голям опит и много по-голям брой охранявани обекти от всички останали охранителни фирми в страната, осъществяващи сигнално-охранителната дейност.

  СОД - СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

  Свържете се с нас