Офис Велико Търново

Офис Велико Търново

V_Tarnovo-OK

бул. „Никола Габровски“ № 37-Б

тел/факс 062/ 65 13 95

физическа охрана: 0888 544 211

реагиране: 0886 009 086