За СОТ 161

За СОТ 161

Адрес на регистрация

гр. София 1407, р-н Лозенец,  бул. „Черни връх“ № 32 А, сграда „Ариес“

СОТ – СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД, известна и като „СОТ 161“, е регистрирана на 7 януари 1994 г. от инж. Павел Виденов. Тя е първата фирма в страната,  специализирана в охраната на обекти със СОТ.

В нея са обособени охранителните функции, свързани с използването на първата частна радио-система, производство на “КР electronics” – Израел, пусната в експлоатация от „СЕКТРОН“ ООД на 1 април 1993 г. Тогава, за първи път е изградена базова станция за мониторинг и са формирани мобилни екипи за реакция на алармени сигнали от обекти в кв. „Лозенец“, София, с което се поставя началото на частната сигнално-охранителна дейност в България.

Година след регистрирането си, фирмата стартира и физическата охрана на обекти. Постепенно, с увеличаване броя на обектите, нарастват възможностите и потенциала на фирмата.

„СОТ-СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД, известна като „СОТ 161“ е регистрирана на 7 януари 1994 г. от инж. Павел Виденов. Тя е първата фирма в страната,  специализирана в охраната на обекти със СОТ.

В нея са обособени охранителните функции, свързани с използването на първата частна радио-система, производство на “КР electronics” – Израел, пусната в експлоатация от „СЕКТРОН“ ООД на 1 април 1993 г. Тогава, за първи път е изградена базова станция за мониторинг и са формирани мобилни екипи за реакция на алармени сигнали от обекти в кв. „Лозенец“, София, с което се поставя началото на частната сигнално-охранителна дейност в България.

Година след регистрирането си, фирмата стартира и физическата охрана на обекти. Постепенно, с увеличаване броя на обектите, нарастват възможностите и потенциала на фирмата.

Днес „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е най-голяма охранителна фирма в страната и на Балканския полуостров.

От 2006 г. „СОТ 161“ има филиална мрежа в столицата на съседна Сърбия Белград, а през периода 2011 до 2014 год. „СОТ 161“ изгради над 4 500 обекта за охрана със СОТ в гр. Скопие, Македония.

„СОТ 161“ извършва сигнално-охранителна дейност, физическа охрана на имущество и специализирана охрана – охрана на ценни пратки и товари, лична охрана и охрана на масови мероприятия.

Фирмата проектира, монтира и поддържа всички видове технически системи за сигурност. От 2013 год. тя има национално покритие и осигурява охраната със СОТ на повече от 155 000 обекта на територията на страната.

От вече 12 години за първи път в страната „СОТ 161“ предлага на своите клиенти и неотложна медицинска помощ.

Сектрон Електроникс

Фирмата поддържа своя престиж, като прилага най-нови технически решения и методи за охрана, с които респектира нарушителите и ограничава опитите за взлом в обектите. Много от тях бяха внедрени за първи път в страната, съвместно с търговската ни фирма „Сектрон“.

Значителен принос за повишаване надеждността на охраната и ускореното изграждане на нови обекти имат и разработките и производството, извършвано от сродното RD предприятие „Сектрон Електроникс“, на което „СОТ 161“ е мажоритарен собственик.

Фирмата има „Know How“ за защита от блокиране на каналите за пренос на алармените сигнали и от една година насам внедрява уникална за бранша радиосистема за охрана. С нея се постига гарантирано приемане на алармените сигнали, както и своевременна обработка на постъпващата информация.

Награди и номинации

Superbrands

Марката „СОТ 161″  беше отличена през 2008, 2014, 2015 и 2017 година от Глобалната организация „SUPERBRANDS“, като една от 50-те най-силни марки на българския пазар. Днес познатият стикер с логото на СОТ 161 може да се види както на най-отговорни и престижни обекти – държавни и правителствени органи и институции, банки, резиденции, посолства, застрахователни дружества, офиси на големи компании и др., така и на частни домове, павилиони и сергии. Сигурността, гарантирана от марката „СОТ 161“, е достъпна за всички и получава признание от десетки хиляди клиенти на фирмата.

Тrue Leaders

Десет последователни години – от 2011 до 2020-та „СОТ 161“ получава наградата „Тrue Leaders“ за най-успешна компания в своя бранш – „Охранителна дейност“. Световната награда „Тrue Leaders“ се връчва на компании, които са сред 300-те най-проспериращи в съответната страна според финансовите данни за предходната година и е единствената охранителна фирма в тази класация. В нея, освен рентабилността, се вземат под внимание увеличаването на персонала и кредитният рейтинг на дружеството. През 2015 година „СОТ 161“ спечели и наградата на European Business Awards, като една от 16-те фирми, представени като национални шампиони на страната.

Европейска асоциация за сигурност и безопасност 112

Признание за новаторската политика на ”СОТ – сигнално – охранителна техника” ЕООД е наградата на „Европейската асоциация за сигурност и безопасност 112″ за внедряването на първата в България и втората в Европа система на CISCO IPICS в сферата на мрежовите комуникации, връчена в Брюксел през юни 2007 година.

European Business Awards

„СОТ“ ЕООД е единствената българска охранителна компания, номинирана за престижната награда European Business Awards. Тези награди и признания са направени на базата на обективни и безпристрастни показатели, демонстриращи, че СОТ ЕООД е фирма–лидер, предлагаща иновации, подкрепени с добри търговски резултати.

Благодарствен адрес

Лицензи и Свидетелства

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 

Лиценз

Допълнение към Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 

Свидетелство за регистрация на марка

 

Допълнение към Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 

Допълнение на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

Патентно уведомление за регистрация на марката „СОТ 161“

 

Патент за марката СОТ 161

Служебна бележка от МВР в уверение на това, че извършваната от „СОТ“ ЕООД охранителна дейност отговаря на изискванията на ЗЧОД

 

Служебна бележка от МВР