За СОТ 161

За СОТ 161

Адрес на регистрация

гр. София 1407, р-н Лозенец,  бул. „Черни връх“ № 32 А, сграда „Ариес“

СОТ – СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД, известна като „СОТ 161“, е свързана фирма със „СЕКТРОН“ ООД, най-големия вносител на технически системи за сигурност и охрана в България. Фирмата е регистрирана на 7 януари 1994 г. от инж. Павел Виденов. Тя е първата фирма в страната,  специализирана в охраната на обекти със СОТ.

В нея са обособени охранителните функции, свързани с използването на първата частна радио-система, производство на “КР electronics” – Израел, пусната в експлоатация от „СЕКТРОН“ ООД на 1 април 1993 г. Тогава, за първи път е изградена базова станция за мониторинг и са формирани мобилни екипи за реакция на алармени сигнали от обекти в кв. „Лозенец“, София, с което се поставя началото на частната сигнално-охранителна дейност в България.

Година след регистрирането си, фирмата стартира и физическата охрана на обекти. Постепенно, с увеличаване броя на обектите, нарастват възможностите и потенциала на фирмата.

„СОТ-СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД, известна като „СОТ 161“, е свързана фирма със „СЕКТРОН“ ООД, най-големия вносител на технически системи за сигурност и охрана в България. Фирмата е регистрирана на 7 януари 1994 г. от инж. Павел Виденов. Тя е първата фирма в страната,  специализирана в охраната на обекти със СОТ.

В нея са обособени охранителните функции, свързани с използването на първата частна радио-система, производство на “КР electronics” – Израел, пусната в експлоатация от „СЕКТРОН“ ООД на 1 април 1993 г. Тогава, за първи път е изградена базова станция за мониторинг и са формирани мобилни екипи за реакция на алармени сигнали от обекти в кв. „Лозенец“, София, с което се поставя началото на частната сигнално-охранителна дейност в България.

Година след регистрирането си, фирмата стартира и физическата охрана на обекти. Постепенно, с увеличаване броя на обектите, нарастват възможностите и потенциала на фирмата.

Днес „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е най-голяма охранителна фирма в страната и на Балканския полуостров.

От 2006 г. „СОТ 161“ има филиална мрежа в столицата на съседна Сърбия Белград, а през периода 2011 до 2014 год. „СОТ 161“ изгради над 4 500 обекта за охрана със СОТ в гр. Скопие, Македония.

„СОТ 161“ извършва сигнално-охранителна дейност, физическа охрана на имущество и специализирана охрана – охрана на ценни пратки и товари, лична охрана и охрана на масови мероприятия.

Фирмата проектира, монтира и поддържа всички видове технически системи за сигурност. От 2013 год. тя има национално покритие и осигурява охраната със СОТ на повече от 155 000 обекта на територията на страната.

От вече 12 години за първи път в страната „СОТ 161“ предлага на своите клиенти и неотложна медицинска помощ.

СОТ 161 Сигнално-охранителна дейност

От 1997 г. словосъчетанието “СОТ” (сигнално-охранителна техника) / “СОТ 161”, е защитена марка на „СОТ“ ЕООД за услуги, свързани със сигнализация в случаи на взлом.

Безкомпромисната реакция и професионализъм, които демонстрират денонощно мобилните охранителни екипи на фирмата, са от най-голямо значение за популяризиране на марката „СОТ 161“.

Добре познатите автомобили в бял цвят, брандирани с цифрите 161 внушават спокойствие и сигурност у клиентите. Общо 177 са автопатрулите по време на дежурство в цялата страна.

Само в София дежурят 59 мобилни екипи на смяна, което е безпрецедентно за  сигнално-охранителната дейност. Благодарение на това, средното време за реагиране през нощта в градската част на София е по-малко от две минути.

Тази ефективност значително снижава риска от посегателства върху обектите и е в основата на успешната дейност на „СОТ 161“.

СОТ 161 Национален оперативен дежурен център

Високото качество е отличителна черта на услугите, предлагани от „СОТ 161“. То е постигнато, благодарение на дългогодишния опит и с цената на значителни преки инвестиции в охранителната дейност.

Сериозен финансов ресурс се инвестира всяка година за поддържане и обновяване на автомобилен парк и за специално оборудване на колите с компютри за контрол на състава и маршрутите.

Автомобилния парк на „СОТ 161“  винаги се е отличавал с по-висок клас автомобили като Audi Q2, Renault Clio, Daihatsu Terios, Toyota Hilux, Dacia Dokker, Dacia Duster, Citroën C3.

Подборът и подготовката на служителите от реагирането се извършва по специална методика в лицензиран учебен център на фирмата.

Национален Оперативен Дежурен Център

Изграден е и непрекъснато се усъвършенства модерен Национален Оперативен Дежурен Център (НОДЦ), който приема всички сигнали от обектите и ръководи реакцията на автопатрулите в цялата страна.

Този център поставя много важен акцент върху контрола, отчетността и доказателствата за действията на операторите и мобилните екипи, отработили алармените сигнали.
За целта се използват системи за запис на всички проведени разговори в ефир и по телефон, GPS контрол на маршрутите, времето за реагиране, както и хронология на събитията в обектите.

Това позволява на НОДЦ да поеме управлението на автопатрулите в цялата страна, като благодарение на разработения софтуер се осигурява автоматично прехвърляне на алармените сигнали директно в таблетите на колите. Системата функционира в 25 области на страната, с което Националното покритие стана факт!

 

СОТ 161 Национален оперативен дежурен център

Националният оперативен дежурен център (НОДЦ) извършва също 24-часов дистанционен, паралелен видеомониторинг. Посредством изграденото по места видеонаблюдение се проверява валидността на получаваните алармени сигнали на територията на Република България.

Отдалеченото видеонаблюдение, заедно с персонала за физическата защита и Сигнално-охранителната дейност са част от система интегрирани комплексни мерки, осигуряващи пределно и без прецедент високо ниво на сигурност и защита в охраняваните обекти. 

 

СОТ 161 видеонаблюдение

Значителен ръст отбеляза и физическата охрана на обекти, съчетана с използването на видеоконтрол и съвременни технически средства за сигурност.

Над 910 обекта, сред които индустриални предприятия, банки, вериги магазини и супермаркети, офиси, хотелски и жилищни комплекси, къщи и др., имат физическа охрана от „СОТ 161“.

В този вид охрана фирмата залага на успешното съчетаване на възможностите на хората и техниката и системно инвестира в допълнителни технически средства за оптимизация на разходите за охрана.

Дирекция Физическа охрана осъществява непрекъснат контрол върху поведението на охранителите и проверява достоверността на получаваните сигнали на стотици обекти.

В оперативната практика на дирекцията бяха експериментирани и въведени в експлоатация системи за целенасочен видео-контрол, активиран от детектори на допир, които ангажират вниманието на операторите в обекта само при посегателства.

 

СОТ 161 физическа охрана

Ценни пратки и товари

Благодарение на далновидността на висшето ръководство на фирмата, на извоювания авторитет през годините, на натрупания опит и упорития труд на всички служители от отдела, както и на направените инвестиции, значително се разшири дейността на фирмата в инкасовата дейност.

За периода 2016-2017 г. бяха закупени над четиридесет нови специализирани бронирани автомобили. Същевременно беше въведен контрол за спазване на графиците за инкасиране с помощта на инкасов координационен център. Интегрирана е  система за регистриране и контрол на ценните пратки.

Отдел „Охрана на Ценни Пратки и Товари“ използва в работата си над 100 автомобила, сертифицирани за транспорт на ценни пратки и товари, 75 от които са Фолксваген Транспортер Т5 и Т6, бронирани в Германия. Маршрутите за инкасиране се контролират от единна автоматизирана система, чрез която се визуализират и следят всички вземания.

В четири областни градове са изградени парични центрове за броене и съхранение на инкасираните суми. Изградените центрове използват сертифицирани от БНБ броячни машини за банкноти, монети и ваучери, които работят в единна мрежа със специализиран софтуер.

През 2017 г. навсякъде беше направено цялостно преустройство, разширение и преоборудване с нови броячни машини. От месец Януари 2017 г. се предлагат и нови услуги- обмен и доставка на монети, зареждане и ревизия на касети за АТМ.

 

СОТ 161 инкасо, охрана на ценни пратки и товари

Наред с това „СОТ 161“ навлезе и в сферата на здравното обслужване, предлагайки новата за пазара услуга „Неотложна медицинска помощ“, която към момента има над 92 700 абонати.

 

СОТ 161 неотложна медицинска помощ, медицински център 161

 

„СОТ – сигнално охранителна техника“ ЕООД разполага с обществени трезори в офиса на фирмата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 и на ул. Родопски извор“ №64А в кв. „Манастирски ливади“ – София.

За съхранение на пари, бижута и ценни предмети трезорите предлагат широк спектър от касети, задоволяващи всички изисквания на клиентите. Абонатите на централизираната система за сигурност и охрана на „СОТ 161“, ползват 20% отстъпка от таксите.

Депозитарен шкаф

През последните няколко години „СОТ 161“ направи съществени стъпки в своето развитие, с които се открои в пазара на охранителните услуги в България. Фирмата предложи една нова, непозната до сега услуга – „Охрана и инкасо на суми, съхранявани в депозитарен шкаф“.

С тази услуга се осигурява защита от въоръжен грабеж през работно време и надеждна охрана на пари и ценности през останалата част от денонощието, за които „СОТ 161“ носи 100% отговорност!

 

Депозитарен шкаф

През последните няколко години „СОТ 161“ направи съществени стъпки в своето развитие, с които се открои в пазара на охранителните услуги в България. Фирмата предложи една нова, непозната до сега услуга – „Охрана и инкасо на суми, съхранявани в депозитарен шкаф“.

С тази услуга се осигурява защита от въоръжен грабеж през работно време и надеждна охрана на пари и ценности през останалата част от денонощието, за които „СОТ 161“ носи 100% отговорност!

 

Сектрон Електроникс

Фирмата поддържа своя престиж, като прилага най-нови технически решения и методи за охрана, с които респектира нарушителите и ограничава опитите за взлом в обектите. Много от тях бяха внедрени за първи път в страната, съвместно с търговската ни фирма „Сектрон“.

Значителен принос за повишаване надеждността на охраната и ускореното изграждане на нови обекти имат и разработките и производството, извършвано от сродното RD предприятие „Сектрон Електроникс“, на което „СОТ 161“ е мажоритарен собственик.

Фирмата има „Know How“ за защита от блокиране на каналите за пренос на алармените сигнали и от една година насам внедрява уникална за бранша радиосистема за охрана. С нея се постига гарантирано приемане на алармените сигнали, както и своевременна обработка на постъпващата информация.

Награди и номинации

Superbrands

Марката „СОТ 161″  беше отличена през 2008, 2014, 2015 и 2017 година от Глобалната организация „SUPERBRANDS“, като една от 50-те най-силни марки на българския пазар. Днес познатият стикер с логото на СОТ 161 може да се види както на най-отговорни и престижни обекти – държавни и правителствени органи и институции, банки, резиденции, посолства, застрахователни дружества, офиси на големи компании и др., така и на частни домове, павилиони и сергии. Сигурността, гарантирана от марката „СОТ 161“, е достъпна за всички и получава признание от десетки хиляди клиенти на фирмата.

Тrue Leaders

Десет последователни години – от 2011 до 2020-та „СОТ 161“ получава наградата „Тrue Leaders“ за най-успешна компания в своя бранш – „Охранителна дейност“. Световната награда „Тrue Leaders“ се връчва на компании, които са сред 300-те най-печеливши в съответната страна според финансовите данни за предходната година и е единствената охранителна фирма в тази класация. В нея, освен печалбата, се вземат под внимание увеличаването на персонала и кредитният рейтинг на дружеството. През 2015 година „СОТ 161“ спечели и наградата на European Business Awards, като една от 16-те фирми, представени като национални шампиони на страната.

Европейска асоциация за сигурност и безопасност 112

Признание за новаторската политика на ”СОТ – сигнално – охранителна техника” ЕООД е наградата на „Европейската асоциация за сигурност и безопасност 112″ за внедряването на първата в България и втората в Европа система на CISCO IPICS в сферата на мрежовите комуникации, връчена в Брюксел през юни 2007 година.

European Business Awards

„СОТ“ ЕООД е единствената българска охранителна компания, номинирана за престижната награда European Business Awards. Тези награди и признания са направени на базата на обективни и безпристрастни показатели, демонстриращи, че СОТ ЕООД е фирма–лидер, предлагаща иновации, подкрепени с добри търговски резултати.

Сертификати

„СОТ 161“ е първата охранителна фирма у нас, получила сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 и днес притежава всички сертификати за качество на услугите и сигурност на обработваната и съхранявана информация.

Сертификат за членство в NABCC

Certificate of Membership

ISO 18788:2015 „Системи за Управление на Частни Дейности за Сигурност“

Стандартът определя изисквания и дава насоки за организациите, които извършват или възлагат дейности, свързани със сигурността. Той съдържа принципи и изисквания за Система за управление на дейностите по сигурността (SOMS) и осигурява рамка за създаване, внедряване, прилагане, поддържане и подобряване на тези дейности.

Каква е целта на стандарта?

Целта на този международен стандарт е да се подобри и да се демонстрира последователност и предсказуемост на дейностите за поддържане безопасността и сигурността на клиента и другите заинтересовани страни, за да се гарантира спазването на човешките права, както и националните и международните закони.

За кого е подходящ?

Този международен стандарт е приложим за всеки тип организация, която извършва дейности по сигурност, особено в среда, където управлението или върховенството на закона може да се окаже уязвимо поради човешки или други естествено предизвикани събития.

Такива организации, в координация с клиентите и държавните субекти, приемат и прилагат стандарти, за да се гарантира, че правата на човека и основните свободи се спазват, с основна цел защита на живота и собствеността. Те управляват използването на тактики, техники, процедури и оборудване, включително оръжия, в условията на управляем риск.

Какви са ползите от внедряването на система за управление на частни дейностите по сигурност?

ISO 18788 осигурява възможност да се диференцират организациите, които могат да предоставят услуги съгласно най-високите професионални стандарти в съответствие с нуждите и правата на заинтересованите страни.

Защитата на материални и нематериални активи (физически, човешки и информационни активи, имидж и репутацията) на компаниите и техните клиенти, е важна задача за жизнеспособността, рентабилността и устойчивостта на всякакъв вид организации (публични, частни и с нестопанска цел).

Какво осигурява разработването и внедряването на СУДС?

– отчита и прилага приложимите нормативни изисквания за дейността;

– създава и поддържа рамка за прозрачно управление, за да се откриe, наблюдава, идентифицира и предотврати повторната поява на инциденти, които имат неблагоприятно въздействие върху правата на човека и основните свободи;

– определя рисковете за сигурността, тяхното управление в съответствие с приложимата нормативна база, стратегическите и оперативните цели на организацията;

– извършва цялостни вътрешни и външни оценки на риска, свързани с безопасността и сигурността и рискове за правата на човека;

– провежда класифициране и обучение на лицата, работещи в организациите;

– осъществява оперативен контрол, основан на идентифициран риск, който да подобри здравето и безопасността и благосъстоянието на лицата, които работят в организацията;

– прилага мерки за контрол на риска, които поддържат върховенството на закона, спазване на човешките права на заинтересованите лица, защита на интересите на организацията и нейните клиенти, и предоставянето на професионални услуги;

– извършва оценка на характеристиките на предоставяните услуги и постигането на целите.

Системата за управление на дейностите за сигурност може лесно да се интегрира с други системи за управление или да се направи съвместима с тях и с процесите в организацията.

Благодарствен адрес

Лицензи и Свидетелства

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 

Лиценз

Допълнение към Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 

Свидетелство за регистрация на марка

 

Допълнение към Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

 

Допълнение на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

Патентно уведомление за регистрация на марката „СОТ 161“

 

Патент за марката СОТ 161

Служебна бележка от МВР в уверение на това, че извършваната от „СОТ“ ЕООД охранителна дейност отговаря на изискванията на ЗЧОД

 

Служебна бележка от МВР