Централизирана охрана

Централизирани обекти

Автопатрула на смяна в страната

Автопатрула на смяна в София

СОТ 161 извършва централизирана охрана на обекти от 1993 год. От 2013 год. фирмата има национално покритие на територията на Република България, като осъществява сигнално-охранителна дейност в 19 области и други 8 по-големи градове в страната.

Сигналите от всички охранявани обекти постъпват в Национален оперативен дежурен център.

Операторите в центъра поддържат постоянна разговорна връзка с автопатрулите. Тя им позволява да ръководят пряко екипите за реагиране и да осъществяват необходимата комуникация с клиентите на територията на цялата страна.

Сигналите от охраняваните обекти постъпват едновременно в центъра и в реагиращите автомобили, което значително съкращава времето за реакция.

2 минути средно време за реакция
44 автопатрула на смяна в гр. София
130 автопатрула на смяна в страната
Най-добро покритие на гр. София
24 години спечелено доверие

Радиосистемите за получаването на сигнали от обектите са многочестотни. Това  изключва възможността за блокиране на всички радиоканали.

Концепцията за сигурност и охрана, инфраструктурата и трансмитерите са собствена разработка на СОТ 161.

Най-новата версия на тази система включва изграждането на мрежа от трансиверни устройства, чрез които се локализират опитите за заглушаването на постъпващите, в дежурния център, алармени сигнали.

На практика СОТ 161 е единствената фирма в България, успешно използваща технология за предотвратяване на опитите за заглушаване им.

Aвтоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и работата на охранителите

 

 Предвид спецификата на този вид охрана и за изключване на съмненията за несвоевременно и неточно изпълнение на задълженията ни по сключените договори с клиентите, фирмата е инвестирала значителни средства за доказване действията на своите дежурни оператори и автопатрули. За целта са внедрени три автоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и работата на охранителите, които са синхронизирани по време и работят паралелно и независимо една от друга:

 

  1.  Система SOS/Supernova за регистрация на получените сигнали, визуализация на обектите и въвеждане на данни от обработката на получената информация за събитията.
  2.  GPS система за установяване и контрол на местонахождението и придвижването на моторните превозни средства, използвани от мобилните охранителни екипи.
  3.  Система за запис на всички разговори на НОДЦ, провеждани в ефир (по радиостанция) и по телефон.

 

След всеки инцидент, опит за взлом или при поискване от клиента, фирмата представя следните доказателства за получените сигнали от обекта и предприетите действия на СОТ ЕООД:

 

  1.  Разпечатка от система SOS/Supernova за вида на сигналите от обекта и времето за получаването им, действията на дежурния оператор, регистрация на времето за потвърждаване приемането на сигнала от патрула, времето за отиване до местопроизшествието и доклада  за извършения оглед.
  2.  Разпечатка от GPS системата за изминатия маршрут, от момента на получаването на сигнала до пристигането на място, съдържаща данни за скоростта и посоката на движение на автомобила.

За рискови обекти, освен по радио-канал, приемането на алармени сигнали се извършва и по телефонна линия, GSM мрежа и през Интернет чрез IP модули. Защитата се осигурява като се следи за връзка устройствата. Отсъствието на тестови сигнали, изпращани на всеки 20 секунди, се третира като алармен сигнал.

Фирмата разполага с Call Center в който постъпват заявките за отстраняване на технически проблеми с алармените системи. На негово разположение 24 часа в денонощието са екипи от дежурни техници. За връзка с Call Center може да използвате телефон 91 165.

Фирма СОТ 161 има най-голям опит и много по-голям брой охранявани обекти от всички останали охранителни фирми в страната, осъществяващи сигнално-охранителната дейност.

Създадени са условия за улеснено заплащане на такси за охранителната услуга – в офисите на фирмата,  в касите за битови и фирмени сметки на „Браво инвестмънтс“, „Интеркапитал Груп“, ПОС терминали на ПИБ, Райфайзен банк и др. банки, онлайн чрез системата e-Pay, или чрез звено от мобилни касиери.

Ако имате въпроси или желаете за заявите услуга може да използвате тази форма.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

2 минути средно време за реакция

Централизирана охрана

Заявете услуга
© СОТ ЕООД. Всички права запазени.
Bratovanov