Сигнално-охранителна дейност (СОД)

Минути средно време за реакция

Автопатрула на смяна в страната

Автопатрула на смяна в София

СОТ 161 извършва Сигнално-охранителна дейност – СОД от 1993 год. От 2013 год. фирмата има национално покритие на територията на Република България, като осъществява сигнално-охранителна дейност в 19 области и други 8 по-големи градове в страната.

Сигналите от всички охранявани обекти постъпват в Национален оперативен дежурен център.

Операторите в центъра поддържат постоянна разговорна връзка с автопатрулите. Тя им позволява да ръководят пряко екипите за реагиране и да осъществяват необходимата комуникация с клиентите на територията на цялата страна.

Сигналите от охраняваните обекти постъпват едновременно в центъра и в реагиращите автомобили, което значително съкращава времето за реакция.

2 минути средно време за реакция

47 автопатрула на дежурство в София

110 автопатрула на дежурство в страната

Най-добро покритие на София

25 години спечелено доверие

Радиосистемите за получаването на сигнали от обектите, при извършване на сигнално охранителна дейност – СОД, са многочестотни. Това  изключва възможността за блокиране на всички радиоканали.

Концепцията за сигурност и охрана, инфраструктурата и трансмитерите са собствена разработка на СОТ 161.

Най-новата версия на тази система включва изграждането на мрежа от трансиверни устройства, чрез които се локализират опитите за заглушаването на постъпващите в дежурния център алармени сигнали.

На практика СОТ 161 е единствената фирма в България, успешно използваща технология за предотвратяване на опитите за заглушаване им.

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

 

Вашето име

Вашият Email

Относно

Вашето съобщение

 

Aвтоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и работата на охранителите при осъществяване на СОД

 

Предвид спецификата на сигнално-охранителната дейност (СОД) и за изключване на съмненията за несвоевременно и неточно изпълнение на задълженията ни по сключените договори с клиентите, фирмата е инвестирала значителни средства за доказване действията на своите дежурни оператори и автопатрули.
За целта са внедрени три автоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и работата на охранителите, които са синхронизирани по време и работят паралелно и независимо една от друга:

  1.  Система SOS/Supernova за регистрация на получените сигнали, визуализация на обектите и въвеждане на данни от обработката на получената информация за събитията.
  2.  GPS система за установяване и контрол на местонахождението и придвижването на моторните превозни средства, използвани от мобилните охранителни екипи.
  3.  Система за запис на всички разговори на НОДЦ, провеждани в ефир (по радиостанция) и по телефон.

 

Как се доказват предприетите от служителите на фирмата действия при всеки отделен случай

След всеки инцидент, опит за взлом или при поискване от клиента, фирмата представя следните доказателства за получените сигнали от обекта и предприетите действия на СОТ ЕООД:

 

  1.  Разпечатка от система SOS/Supernova за вида на сигналите от обекта и времето за получаването им, действията на дежурния оператор, регистрация на времето за потвърждаване приемането на сигнала от патрула, времето за отиване до местопроизшествието и доклада  за извършения оглед.
  2.  Разпечатка от GPS системата за изминатия маршрут, от момента на получаването на сигнала до пристигането на място, съдържаща данни за скоростта и посоката на движение на автомобила.

 

Сигнално-охранителна дейност (СОД) за рискови обекти

За рискови обекти, освен по радио-канал, приемането на алармени сигнали се извършва и по телефонна линия, GSM мрежа и през Интернет чрез IP модули. Защитата се осигурява като се следи за връзка устройствата. Отсъствието на тестови сигнали, изпращани на всеки 20 секунди, се третира като алармен сигнал.

 

Call Center

Фирмата разполага с Call Center в който постъпват заявките за отстраняване на технически проблеми с алармените системи. На негово разположение 24 часа в денонощието са екипи от дежурни техници. За връзка с Call Center може да използвате телефон 91165

Фирма СОТ 161 има най-голям опит и много по-голям брой охранявани обекти от всички останали охранителни фирми в страната, осъществяващи сигнално-охранителната дейност.

 

Къде да заплатите за услугата

СОТ 161 предлага на клиентите си различни и удобни начини за плащане на абонаментни такси включително чрез звено от мобилни касиери.

Първият и най-познат е с посещение на някой от офисите на фирмата. Всеки работен ден от 9.00 до 18.00 можете да намерите нашите касиери на адресите, дадени в раздел Офиси на сайта.

Абонаментната такса може да заплатите  с банков превод по сметка на “СОТ” ЕООД  в лева,  като най-учтиво ви молим в платежното нареждане да запишете номера на договора, или данни за вашия обект.

Банкова сметка:

Райфайзен банк (България) ЕАД, клон София
Банков код  RZBBBGSF
Разплащателна сметка BG53RZBB91551060292926

ePay

От 9 септември 2014 г. СОТ 161 е регистриран търговец в системата за разплащане ePay. По този начин всички регистрирани потребители в ePay имат възможност да заплащат ползваните от тях охранителни услуги.

Фаст Пей

От септември 2009 СОТ 161 започна съвместна работа с фирма Фаст Пей, което предостави на разположение още над 42 каси на територията на град София, в които всеки клиент на СОТ 161 може да плати месечната си такса. Адресите на касите, както и повече информация, можете да откриете на сайта на Фаст Пей.

CASHTERMINAL

От август 2013 СОТ 161 работи съвместно с дружество Интеркапитал Груп, за ползване на услугата CASHTERMINAL, с която всеки клиент на фирмата може да плати месечната си такса. По този начин клиентите на СОТ 161 могат да платят своите месечни такси на още над 200 места само на територията на София и над 800 места в цялата страна.
Адресите на терминалите, както и повече информация, можете да откриете на сайта на Интеркапитал Груп.

EasyPay

Вече стартира и възможността за използване от клиентите на СОТ 161 на платежните услуги на EasyPay. Списък на офисите може да видите ТУК.

Fibank

Клиентите на Fibank могат да заплащат месечните си такси през платформата за онлайн банкиране Моята Fibank.

Плащане през ePay от нашия сайт

За най-голямо улеснение, можете от комфорта на дома, или офиса си максимално бързо да въведете някои данни от договора си и посредством сайта за електронни разплащания ePay да извършите плащане ТУК.

Сигнално-охранителна дейност

Заявете услуга

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov