Офис Козлодуй

ул. Освободител 34-А
email: kozloduy@sot.bg
Телефон: 02 91 164 21; 097380535; 097380911
Мобилен: 0886739368