Връзка с нас

Централен офис – София

Централният офис на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е разположен в собствена административна сграда „Ариес билдинг“ на бул. „Черни връх“ № 32-А – (вход от ул. „Вискяр планина“) в кв. „Лозенец“ София.
Тук работят президентът и управител на дружеството инж. Павел Виденов, отдел „Работа с клиенти“, финансовият отдел, отдел „ТРЗ“, отдел „Информационни технологии“ и др.

На първия етаж на „Ариес билдинг“ (лице към бул. „Черни връх“) функционира клиентски фронт-офис, в който могат да се заплащат охранителни услуги, да се правят технически консултации и заявки за включване на нови обекти.

Работно време: 9:00 – 18:00 ч., събота и неделя: почивни дни


РАБОТА С КЛИЕНТИ:
Телефон: 02/91983
Факс: 02/9198333
e-mail: office@sot.bg


ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ и ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ / CALL CENTER:
Tелефон: 02/91 165
e-mail: offers@sot.bg


Дежурен център на СОТ 161 – НОДЦ
за абонати на мобилни мрежи тел.: 91 161
за абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 91161


Дежурен Оперативен контролен център /НОКЦ – Видеоконтрол
за абонати на мобилни мрежи тел.: 0886 009 309
за абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 9116565


Отдел „Човешки ресурси”
Ани Младенова – Ръководител
тел.: 02 9116575
GSM: 0884 801 184
e-mail: amladenova@sot.bg


Отдел „ТРЗ”
Елена Сапунджиева – Ръководител
тел.: 02 9116580
GSM: 0884 544 194
e-mail: esapundjieva@sot.bg

Свържете се с нас

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Президент и Управител
инж. Павел Виденов
тел.: 02 91983
e-mail:pvidenov@sot.bg

Заместник Управител
Иван Маранов
тел.: 02 9116570
e-mail:maranov@sot.bg

Главен счетоводител
Кристина Златева
тел.: 02 91983
e-mail: kzlateva@sot.bg

Административен директор
Николай Нанев
тел.: 02 9116520
GSM: 0889 235 844
e-mail: nanev@sot.bg

Ръководител на отдел „Мениджмънт, маркетинг и управление на договори“
Аделина Янкова
тел.: 02 91983
e-mail: aiankova@sot.bg

Ръководител отдел „Регионални и задгранични клонове“ 
Георги Костов
тел.: 02 9116527
факс: 02 9116577
e-mail: gkostov@sot.bg

Дирекция “Сигнално-охранителна дейност”:
Ръководител “Централизирана охрана”- НОДЦ и МОЕ на СОТ 161:
Ивайло Христов
тел.: 0889 430 208
Е-mail: ihristov@sot.bg

Ръководител МОЕ Региони:
Христо Христов
тел.: 0889 432 095
e-mail: hhristov@sot.bg

Ръководител Дежурен център – НОДЦ
Румен Танев
тел.: 0887 714 787
e-mail: rtanev@sot.bg

Заместник Ръководител Дежурен център – НОДЦ
Станимир Минов
тел.: 0886 446 050
e-mail: sminov@sot.bg

Директор на Дирекция “Физическа охрана”
Емил Кривошиев
тел.: 0888 700 190
e-mail: ekrivishiev@sot.bg

Директор на дирекция „Инженеринг“
Александър Спиридонов
GSM: 0888 703 005
e-mail: aspiridonov@sot.bg

Заместник Директор на дирекция „Инженеринг“
Ивайло Станчев Иванов
GSM: 0888 537 200
e-mail: istanchev@sot.bg

Ръководител направление „Регионални клонове и офиси“ към дирекция „Инженеринг“
Николай Георгиев Йорданов
GSM: 0889 530 710
e-mail: nyordanov@sot.bg

Ръководител на отдел “Специализирана охрана“
инж. Георги Узунов
тел.: 02 9116548
GSM: 0887 544 058
e-mail: uzunov@sot.bg

Ръководител на отдел „ Охрана на ценни пратки и товари”
Димитър Захаринов
тел.: 02 9116545
GSM: 0888 544 707
e-mail: dzaharinov@sot.bg

Ръководител на Национален Оперативен контролен център
Венцислав Братованов
тел.: 02/9116 567
e-mail: vbratovanov@sot.bg

Обществен трезор
Данаил Данаилов
тел.: 02 8170295
e-mail: trezor@sot.bg

Представител на ръководството по качеството по поддържането и подобряването на Интегрираната система за управление /ИСУ/ на качеството, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията в Дружеството в отдел „Изграждане, внедряване и поддръжка на стандартизирани системи за управление“
Диян Бакалов
тел.: 02 9116525
e-mail: dbakalov@sot.bg

Редактор на информационен бюлетин СОТ Инфо
Тодор Драгоев
тел.: 02 9116181
GSM: 0884 114 878
e-mail: tdragoev@sot.bg

Мениджър „Неотложна медицинска помощ“
Петя Георгиева
тел: 02 9198381
GSM: 0887 970 505
e-mail: pgeorgieva@sot.bg

Ръководител „Маркетинг, продажби и изграждане на нови обекти“
Надежда Василева
GSM: 0884 544 186
e-mail: nvasileva@sot.bg

Ръководител „ Учебен център”
Срацимир Никифоров
тел.: 02 9116522
GSM: 0885 752 245
e-mail: snikiforov@sot.bg

Експерт кадри (ОЧР)
Димитър Стайков
тел.: 02 9116571
e-mail: dstaykov@sot.bg

Психолог (ОЧР)
Малина Бочева
тел.: 02 9116572
e-mail: mbocheva@sot.bg

Регионален Директор – клон Благоевград
Благой Ангов
GSM: 0889 008 154
тел.: 073 831120
e-mail: bangov@sot.bg

Oфис Сандански
Благой Ангов
GSM: 0889 008 154
e-mail: sandanski@sot.bg

Офис Банско
Благой Ангов
GSM: 0889 008 154
e-mail: bansko@sot.bg

Офис Петрич
Благой Ангов
GSM: 0889 008 154
e-mail: petrich@sot.bg

Регионален Директор – клон Бургас
Калчо Радев
тел.: 056 820077
факс: 056 820078
e-mail: kradev@sot.bg

Мениджър офис Слънчев бряг, Несебър, Равда
Георги Пасков
GSM: 0889 321 623
Централизирана охрана: Андрей Иванов
GSM: 0889 889 044

Мениджър офис Приморско, Китен, Лозенец, Царево, Ахтопол
Жечо Фетисов
GSM: 0884 544 190

Регионален Мениджър Варна
Владимир Димов
052 693626
факс: 052 693627
e-mail: vdimov@sot.bg

Ръководител Централизирана охрана Варна
Орлин Терзиев
GSM: 0887 844 148
тел. 052/693629
e-mail: oterziev@sot.bg

Мениджър офис Бяла и Обзор
Кирил Кирязов
тел: 0884 498 280

Регионален Мениджър Велико Търново
Христо Тодоров
GSM: 0885 103 099
факс: 062 651395
e-mail: htodorov@sot.bg

Регионален Мениджър Габрово
Денислав Христов
GSM: 0884 116 417
e-mail: gabrovo@sot.bg

Регионален Мениджър Добрич
Веско Василев
GSM: 0887 544 213
e-mail: vvasilev@sot.bg

Регионален Мениджър Кюстендил
Диана Ковчегарска
GSM: 0885 540 439
e-mail: livanov@sot.bg

Регионален Мениджър Кърджали
Златко Каменов
GSM: 0885 114 050
e-mail: kardzhali@sot.bg

Регионален Мениджър Ловеч
Веселин Хинов
GSM: 0887 544 941
e-mail: lovech@sot.bg

Регионален Мениджър Монтана
Валери Йорданов
GSM: 0882 544 000
e-mail: montana@sot.bg

Регионален Директор – клон Плевен
Тошко Тодоров
тел.: 064 81161
факс: 064 81161
e-mail: ttodorov@sot.bg

Регионален Директор – клон Пловдив
Ангел Семерджиев
тел.: 032 955111
факс: 032 219161
GSM: 0887 577 231
e-mail: plovdiv@sot.bg

Регионален Мениджър Русе
Светлозар Станчев
0882 544 229
e-mail: sstanchev@sot.bg

Регионален Мениджър  Силистра
Жельо Николов
GSM: 0887 710 063
e-mail: silistra@sot.bg

Регионален Мениджър Сливен
Петко Николов
GSM: 0887 544 542
e-mail: sliven@sot.bg

Регионален Мениджър Стара Загора
Огнян Камбуров
GSM: 0884 498 256
e-mail: okamburov@sot.bg

Мениджър офис Чирпан
Димитрина Пенева
GSM: 0887 544 196
e-mail: chirpan@sot.bg

Мениджър офис Казанлък
Димчо Коларов
GSM: 0889 081 034
e-mail: kazanlak@sot.bg

Регионален Мениджър Ямбол
Славчо Димитров
GSM: 0884 544 167
e-mail: yamboltzo@sot.bg

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov