Връзка с нас

Не пропускай специалните ни оферти и игри във Facebook

Централен офис – София

Централният офис на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД е разположен в собствена административна сграда „Ариес билдинг“ на бул. „Черни връх“ № 32-А – (вход от ул. „Вискяр планина“) в кв. „Лозенец“ София.
Тук работят президентът и управител на дружеството инж. Павел Виденов, отдел „Работа с клиенти“, финансовият отдел, отдел „ТРЗ“, отдел „Информационни технологии“ и др.

На първия етаж на „Ариес билдинг“ (лице към бул. „Черни връх“) функционира клиентски фронт-офис, в който могат да се заплащат охранителни услуги, да се правят технически консултации и заявки за включване на нови обекти.

Работно време: 9:00 – 19:00 ч., събота и неделя: почивни дни


РАБОТА С КЛИЕНТИ:
Телефон: 02/91983
Факс: 02/9198333
e-mail: office@sot.bg


ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ и ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ / CALL CENTER:
Tелефон: 02/91 165
e-mail: offers@sot.bg


Дежурен център на СОТ 161 – НОДЦ
за абонати на мобилни мрежи тел.: 91 161
за абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 91161


Дежурен Оперативен контролен център /НОКЦ – Видеоконтрол
за абонати на мобилни мрежи тел.: 0886 009 309
за абонати на фиксирани мрежи тел.: 02 9116565


Отдел „Човешки ресурси”
Ани Младенова – Ръководител
тел.: 02 9116575
GSM: 0884 801 184
e-mail: amladenova@sot.bg


Отдел „ТРЗ”
Елена Сапунджиева – Ръководител
тел.: 02 9198360
GSM: 0884 544 194
e-mail: esapundjieva@sot.bg

Свържете се с нас

Вашето име

Вашият Email

Относно

Вашето съобщение

Президент и Управител
инж. Павел Виденов
тел.: 02 91983
e-mail:pvidenov@sot.bg

Заместник Управител
Иван Маранов
тел.: 02 9116570
e-mail:maranov@sot.bg

Главен счетоводител
Кристина Златева
тел.: 02 91983
e-mail: kzlateva@sot.bg

Заместник Главен счетоводител
Румяна Стоименова
тел.: 02 91983
e-mail: rstoimenova@sot.bg

Административен директор
Николай Нанев
тел.: 02 9116520
GSM: 0889 235 844
e-mail: nanev@sot.bg

Ръководител на отдел „Мениджмънт, маркетинг и управление на договори“
Аделина Янкова
тел.: 02 91983
e-mail: aiankova@sot.bg

Ръководител отдел „Регионални клонове и офиси“ 
Георги Костов
тел.: 02 9116527
факс: 02 9116577
e-mail: gkostov@sot.bg

Директор на Дирекция “Сигнално-охранителна дейност”
Ивайло Христов
GSM: 0889 430 208
Е-mail: ihristov@sot.bg

Ръководител МОЕ региони:
Христо Христов
GSM: 0889 432 095
e-mail: hhristov@sot.bg

Ръководител Дежурен център – НОДЦ
Румен Танев
GSM: 0887 714 787
e-mail: rtanev@sot.bg

Заместник Ръководител Дежурен център – НОДЦ
Станимир Минов
GSM: 0886 446 050
e-mail: sminov@sot.bg

Директор на Дирекция “Физическа охрана”
Емил Кривошиев
GSM: 0888 700 190
e-mail: ekrivoshiev@sot.bg

Заместник директор на Дирекция „Физическа охрана“
Огнян Георгиев
GSM: 0889 777 287
e-mail: ogeorgiev@sot.bg

Заместник Ръководител на Оперативен контролен център
Николай Кукушев
тел.: 02/9116 567
email: nkukushev@sot.bg

Директор на дирекция „Инженеринг“
Александър Спиридонов
GSM: 0888 703 005
e-mail: aspiridonov@sot.bg

Заместник Директор на дирекция „Инженеринг“
Ивайло Станчев Иванов
GSM: 0888 537 200
e-mail: istanchev@sot.bg

Ръководител направление „Регионални клонове и офиси“ към дирекция „Инженеринг“
Николай Георгиев Йорданов
GSM: 0889 530 710
e-mail: nyordanov@sot.bg

Директор на дирекция „Специализирана охрана“
Желязко Николов Петров
GSM: 0886 400 370
e-mail: zpetrov@sot.bg

Ръководител на отдел “Специализирана охрана“
инж. Георги Узунов
тел.: 02 9116548
GSM: 0887 544 058
e-mail: uzunov@sot.bg

Ръководител на отдел „ Охрана на ценни пратки и товари”
Димитър Захаринов
тел.: 02 9116545
GSM: 0888 544 707
e-mail: dzaharinov@sot.bg

Мениджър „Неотложна медицинска помощ“
Петя Георгиева
тел: 02 9198381
GSM: 0887 970 505
e-mail: pgeorgieva@sot.bg

Ръководител отдел „Информационни и комуникационни технологии“
Лальо Таков
тел.: 02 91983
e-mail: admin@sot.bg

Юрисконсулт
Биляна Тончева
тел.: 02 9198377
e-mail: btoncheva@sot.bg

Обществен трезор
Данаил Данаилов
тел.: 02 9116585
GSM: 0882732416
e-mail: trezor@sot.bg

Представител на ръководството по качеството по поддържането и подобряването на Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията в Дружеството в отдел „Стандартизирани системи за управление“
Диян Бакалов
тел.: 02 9116525
e-mail: dbakalov@sot.bg

Ръководител на отдел „Систематизирани системи за управление“
Богдан Кулашки
тел.: 02 9116524
GSM: 0888301714
e-mail: bkulashki@sot.bg

Експерт, стопанско управление
Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)
Мариана Николова
тел.: 02 9116526
GSM: 0888 234 302
e-mail: mnikolova@sot.bg

Мениджър дигитален маркетинг и реклама
Венцислав Братованов
GSM: 0885 300 790
e-mail: vbratovanov@sot.bg

Експерт реклама
Николай Тодоров
тел.: 02 9198378
GSM: 0885 806 060
e-mail: advert@sot.bg

Ръководител „Маркетинг, продажби и изграждане на нови обекти“
Надежда Василева
GSM: 0884 544 186
e-mail: nvasileva@sot.bg

Ръководител „Център за професионално обучение“
Срацимир Никифоров
тел.: 02 9116522
GSM: 0885 752 245
e-mail: snikiforov@sot.bg

Експерт кадри (ОЧР)
Димитър Стайков
тел.: 02 9116571
e-mail: dstaykov@sot.bg

Психолог (ОЧР)
Малина Бочева
тел.: 02 9116572
e-mail: mbocheva@sot.bg

Ръководител Автосервиз
Радослав Бошнаков
GSM: 0888 370 035
e-mail: rboshnakov@sot.bg

Директор – клон Благоевград
Офиси – Банско, Петрич, Сандански

Благой Ангов
тел.: 073 831120
GSM: 0889 008 154
e-mail: bangov@sot.bg

Директор – клон Бургас
Калчо Радев
тел.: 056 820077
факс: 056 820078
e-mail: kradev@sot.bg

Мениджър офис Слънчев бряг, Несебър, Равда

GSM: 0889 321 623
Централизирана охрана: Андрей Иванов
GSM: 0889 889 044

Мениджър офис Приморско, Китен, Лозенец, Царево, Ахтопол
Жечо Фетисов
GSM: 0884 544 190

Регионален Мениджър Варна
Владимир Димов
052 693626
факс: 052 693627
e-mail: vdimov@sot.bg

Ръководител Централизирана охрана Варна
Орлин Терзиев
GSM: 0887 544 197
e-mail: oterziev@sot.bg

Мениджър офис Бяла и Обзор
Кирил Кирязов
GSM: 0884 498 280
e-mail: kkiriazov@sot.bg

Регионален Мениджър Велико Търново
Христо Тодоров
GSM: 0885 103 099
факс: 062 651395
e-mail: htodorov@sot.bg

Регионален Мениджър Габрово
Денислав Христов
GSM: 0884 116 417
e-mail: dhristov@sot.bg

Регионален Мениджър Добрич
Веско Василев
GSM: 0887 544 213
e-mail: vvasilev@sot.bg

Регионален Мениджър Кюстендил
Диана Ковчегарска
GSM: 0885 540 439
e-mail: drumenova@sot.bg

Регионален Мениджър Кърджали
Златко Каменов
GSM: 0885 114 050
e-mail: zkamenov@sot.bg

Регионален Мениджър Ловеч
Веселин Хинов
GSM: 0887 544 941
e-mail: vhinov@sot.bg

Регионален Мениджър Монтана
Валери Йорданов
GSM: 0882 544 000
e-mail: vyordanov@sot.bg

Регионален мениджър Пазарджик
Офис – Велинград

Никола Христов
GSM: 0887544178
e-mail: nhristov@sot.bg 

Директор – клон Плевен
Тошко Тодоров
тел.: 064 81161
факс: 064 81161
e-mail: ttodorov@sot.bg

Директор – клон Пловдив
Ангел Семерджиев
факс: 032 219161
GSM: 0887 577 231
e-mail: asemerdjiev@sot.bg

Регионален Мениджър Русе
Светлозар Станчев
GSM: 0885 801 177
e-mail: sstanchev@sot.bg

Регионален Мениджър  Силистра
Жельо Николов
GSM: 0887 710 063
e-mail: znikolov@sot.bg

и. д. Регионален Мениджър Сливен
Диян Иванов
GSM: 0885 649 644
e-mail: dyivanov@sot.bg

Регионален Мениджър Стара Загора
Огнян Камбуров
GSM: 0884 498 256
e-mail: okamburov@sot.bg

Мениджър офис Чирпан
Димитрина Пенева
GSM: 0887 544 196
e-mail: dpeneva@sot.bg

Мениджър офис Казанлък
Димчо Коларов
GSM: 0889 081 034
e-mail: dkolarov@sot.bg

Регионален Мениджър Централизирана охрана Ямбол
Славчо Димитров
GSM: 0884 544 167
e-mail: sdimitrov@sot.bg

Регионален Мениджър Физическа охрана Ямбол
Юлиян Илиев
GSM: О882 507 460
e-mail: yambol@sot.bg

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov