На 3 юли 1990 г. инж. Павел Виденов, след напускането на системата на МВР, регистрира фирма „Сектрон“ ООД. Две години след това, на 1 август 1992 г., фирмата пусна в експлоатация първата в страната радиосистема за охрана за нуждите на Столична дирекция на МВР. След по-малко от година (на 1 април 1993 г.) „Сектрон“ ООД стартира и първата частна радиомрежа за централизирана охрана на обекти.

На 7 януари 1994 г. инж. Павел Виденов, президент на „Сектрон“ ООД, регистрира дъщерна фирма „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД, известна по-късно и като СОТ 161. С нейното създаване всички охранителни дейности, извършвани дотогава от „Сектрон“ ООД, бяха обособени в специализирана охранителна структура.

Роден е на 15.11.1941г. Има завършени две висши образования – инженерно – техническо и по социално управление. Специализирал е в KP Electronics systems – Израел. Регистрирал е 5 изобретения в областите на сигнално – охранителните системи и полупроводниковите технологии.

Инж. Виденов има дългогодишен опит в разработката, производството и експлоатацията на технически средства за охрана.

В продължение на 12 години (от 1962 г.) работи последователно в Слаботоков завод, Научноизследователския и проектно-конструкторски институт по радиоелектроника (НИПКИРЕ) и Институт по специална оптика и радиоелектроника.

Павел Виденов

Президент