Изграждане и поддръжка

на сигнално-охранителни системи
 

Дирекция „Инженеринг“ проектира, изгражда и поддържа:

• Мрежи и системи за комуникация и обмен на данни.
• Всички видове технически системи за сигурност в обектите на централизирана охрана – алармени системи, видео-наблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа.

Дирекцията разполага със собствен Call Center. На денонощен телефон 02/91 165, дежурни оператори от центъра приемат сигнали за незабавно отстраняване на възникнали технически проблеми в системите за сигурност и охрана на всички обекти, включени в комуникационните мрежи на СОТ 161.
На същия телефонен номер се приемат заявки за изграждане на нови обекти, както и на адрес – offers@sot.bg

Нарасналият обем на работа във фир­мата създаде необ­ходимост дирекция „Инженеринг“ на СОТ 161 да се премести на нов адрес в ж.к. „Ма­настирски ливади“ на улица Майстор Алекси Рилец 38. След направения ремонт на наетите помещения тук се на­мира и централният склад на СОТ 161.

Дирекция „Инженеринг“ също така централизирано ръководи и упражнява контрол върху дейността на регионалните технически звена в страната.

Контактна информация:

Call Center

Тел.: 02/91 165
email: offers@sot.bg

Координатори инженеринг

+359 2 91 165 94
+359 2 91 165 95

Централен склад

+359 2 91 165 98
+359 2 91 165 89

Цената на абонаментната услуга „Поддръжка от изпълнителя“ за юридически и физически лица – 4 (четири) лева.
Еднократна такса при посещение за техническа поддръжка по заявка от възложителя – за юридически и физически лица – 15 (петнадесет) лева.

Инженеринг

Ако имате въпроси или желаете да заявите услуга, може да използвате тази форма.

  Вашите имена

  Вашия телефон

  Вашия Email

  Организация

  Длъжност

  Адрес на обекта

  Допълнителна информация

  © СОТ ЕООД. Всички права запазени.

  Bratovanov