Цените се формират в зависимост от това дали в обекта има изградена система за периметрова охрана.

Таксата за Видеонаблюдение при наличие на изградена периметрова система, се формира на брой камери в обекта. Цената за една камера е 6 лв. с ДДС. Минималната такса e 24 лв. с ДДС.
Таксата за Видеонаблюдение, когато за алармен сигнал се разчита само на вътрешни детектори е 24 лв. с ДДС – до 16 камери. За всеки допълнителен дигитален видеорекордер в обекта, към месечната такса се добавят 24 лв. с ДДС.

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov