Уважаеми клиенти на „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД / СОТ 161 в гр. София,

На 07.01.2019 г. се навършиха 25 години от регистрирането на фирма СОТ ЕООД, която още от далечната 1993 г., като подразделение на търговската ни фирма СЕКТРОН ООД, първа в охранителния бранш започна да извършва частна сигнално- охранителна дейност!

През изминалите години ние се утвърдихме като безспорен лидер в централизираната охрана на имущество на юридически и физически лица, с над 100 000 охранявани обекти в цялата страна и с близо 5000 души охранителен състав! Наши клиенти са повечето от най-големите финансови институции и банки в страната, много търговски вериги и магазини, посолства и ведомства, индустриални предприятия и складове, офиси и офис сгради, жилищни комплекси и десетки хиляди апартаменти и къщи, доверили се на СОТ 161!

На този ден ние ви благодарим, че сте се избрали нашата фирма и сте изиграли решаваща роля както за нейното развитие и утвърждаване, така и за официалното признаване на Сигнално-охранителната дейност в Република България като вид охранителна услуга, регламентирана в новия Закон за частната охранителна дейност от 2018 г.! От създаването си до сега, ние непрекъснато инвестираме в нови технологии и технически системи за охрана, в надежден и съвременен автомобилен парк и отлично подготвени мобилни охранителни патрули, благодарение на което днес можем да заявим, че СОТ 161 гарантира на своите клиенти сигурност, без компромиси!

Нашите инвестиции и усилия са възнаградени с факти и доказателства за това, че посегателствата в обектите, охранявани от СОТ 161 са сведени до минимум и се пресичат от изключително бързите действия и ефективност на мобилните патрули, чието средно време за реакция от около две минути, е безпрецедентно! Това ни даде основание да поемем имуществена отговорност в случай на нанесени щети при кражба с взлом, от минимум 2000 лв. за всички наши обекти на територията на гр. София!

В последните няколко години ние разширихме услугите, предлагани от СОТ 161, с оказване на медицинска помощ на клиентите ни, като създадохме Медицински център 161 и осигурихме квалифицирани медицински екипи и собствени линейки, управлявани от наши служители, които са част от мобилните ни охранителни патрули. Нашите 5 бр. линейки са оборудвани с модерна диагностична и животоспасяваща апаратура и реагират на повиквания за неотложна медицинска помощ на цялата територия на гр. София. Понастоящем, обслужваните физически лица, наши клиенти, надхвърлят 40 000 души.

На 01.10.2018 г. започна пълното прилагане на новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД), въз основа на който издаденият ни лиценз за извършване на охранителна дейност № 615/13.06.2005 г., беше допълнен с новата услуга „Сигнално-охранителна дейност“.

От получения лиценз за осъществяването ú, както и от условията, публикувани в НАРЕДБА 8121з-610/11.06.2018 г. и НАРЕДБА 8121з-611/11.06.2018 г. на Министерство на вътрешните работи, за охранителните фирми произтичат конкретни задължения за пълно спазване на минималните изисквания за сигурност, въведени от Закона. Те ни налагат да предприемем следното:

  1. В договорите за охрана на имущество на физически и юридически лица, чрез „Сигнално-охранителна дейност“ следва да се направят следните промени:

Ø Да се отрази и докаже правото за ползването на имуществото от Възложителите – като собственици или негови ползватели на законово основание.

Ø Да се посочи времето за реакция на получените алармени сигнали и броя и числеността на мобилните охранителни патрули в населеното място.

Ø Да се поеме ангажимент за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта.

Ø Да се конкретизират условията и сроковете за съхранение на информацията по отношение използването на системи за видеоконтрол и контрол на достъпа в обектите.

Ø Да се поемат ангажиментите за използване и опазване на личните данни за физическите лица, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г.

  1. Да се преподпишат всички сключени договори за охрана, чрез „Сигнално-охранителна дейност“ в периода от 31.03.2018 г. до 01.01.2019 г.
  2. Поетапно, да бъдат преподписани и всички сключени договори до 31.03.2018 г.

Значителното увеличение в броя и числеността на Мобилните охранителни патрули през последните години, използването на видеоконтрол при мониторинга на обектите и поетите нови ангажименти по отношение на техническото поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителни системи доведоха до съществено нарастване на преките ни разходи, свързани с дейността.

Допълнителна тежест за нас се почувства и от промените в данъчното законодателство, свързани с осигуровките и минималната работна заплата, както и с увеличението на цените на горивата и на други важни за дейността ни продукти и услуги.

Към настоящото писмо прилагаме нова ценова листа, в която сме формирали пакетни цени на услугата ни, които на практика не се отличават много от досегашното ни ценово ниво, но обединяват някои нови за вас услуги, като техническото поддържане и профилактика на системите, както и Неотложната медицинска помощ, която всъщност ви дава възможност да повикате медицинска помощ за всеки от обитателите на адреса на обекта.

Не можем да не отбележим, че от 1993 г. до сега, цената на нашата услуга не е увеличавана, въпреки направените от нас огромни инвестиции в дейността и чувствителните промени на живота в България!

Затова, надяваме се, че компенсацията в цената на услугата, която получавате с абонаментното техническо обслужване, при което ще ползвате значителна отстъпка в цената на техниката и труда и оказването на действително бърза медицинска помощ, заслужава да бъде оценена!

Благодарим Ви за проявеното разбиране.
Желаем ви Здрава, Успешна и Щастлива Нова Година!

С уважение:                                          Управител на „СОТ“ ЕООД:
02.01.2019 г.                                             инж. Павел Виденов

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov