Румен Чаушев

„Едва когато семейната ни фирма беше „върната в първи клас“ след обир на „ох­раняваните“ ни офис и мага­зин, а след това дори бяхме осъдени от охранителната фирма, си дадох сметка, че изборът на такава трябва да бъде много точен, добре обоснован и премерен. След внимателно проучване на пазара, отзиви на клиенти и горещи препоръки от позна­ти и приятели се спряхме на СОТ 161.

…И така… 16 години, та досега! Винаги точни, бързи и коректни! Дори когато се наложи да местим офиса, бя­хме освободени от разходи по преместване на апарату­рата. Получихме и полезни съвети относно разположе­нието на същата в новия офис. Така се случи, че преди време имах удоволствието и да работим по общ проект със СОТ 161. Прекият ми контакт с управителя на компанията инж. Павел Ви­денов само потвърди убеж­дението ми, че изборът, направен преди 16 години, е бил правилен! Отново бях посрещнат с внимание, аку­ратност, коректност и раз­биране в процеса на общата ни работа. При това, подпла­тени с компетентност от най-високо ниво и пределна яснота относно поставени­те задачи.

Плод на тази съвместна дейност стана рекламният клип на СОТ 161 „Ау, от глад умирам…“, както и еднои­менната комикс история, публикувана на страниците на фирмения вестник и на­мерила място в престиж­ни комикс – форуми като „Белградски международен комикс фестивал“ и „София Комикс Експо“ през 2014 г.

С две думи… „Само СОТ 161!“

В списание „Дъга“ Румен Чаушев създава над 20 епи­зода на комикса „Момичен­цето от земята“ по мотиви от разказите на руския фантаст, учен, пътешественик и колек­ционер Кир Буличов. Повече от всичко друго Румен обича да рисува деца и това ясно личи в образа на главната ге­роиня Алиса – малка жизне­радостна чаровница с буйни рижи плитки и винаги усмих­нато луничаво лице, която се забърква в невероятни космически приключения. Румен оставя на страницата на „Дъга“ и няколко кратки комикса за пакостника Явор, вдъхновени от лудориите на собствения му малък син.

В началото на деветдесет­те той рисува комикса „Тайна под морето“, а впоследствие илюстрова безброй детски книжки и учебници. Колеги­те му определят Румен като скромен човек, прекрасен художник и верен приятел. Именно той инициира първа­та им среща 20 години след краха на списание „Дъга“, с което запалва искрата, дове­ла до създаването на новите албуми. Всички рекламни материали и изложбени екс­понати на проекта се печатат в семейната фирма на Румен „Афалина принт“, а вторият му син Митко става герой на новите комикси (представен в блога на Марин Трошанов „За хората, които не се примиря­ват с живота в сиво“).

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.
Bratovanov