През месец Юни 2018 г. са извършени 87 реакции на линейката за оказване на неотложна медицинска помощ на наши клиенти, като 10 от тях били за деца и 5 за служители. При 38 от случаите е оказана помощ на място, а  49 пациенти са транспортирани до болнично заведение.

Към 01.07.2018 г. абонираните лица за услугата НМП са 39 129.