През месец Март 2019 г. са извършени 104 реакции на линейката за оказване на неотложна медицинска помощ на наши клиенти, като 2 от тях били за деца и 10 за служители. При 46 от случаите е оказана помощ на място, а 58  пациенти са транспортирани до болнични заведения.

Към 01.04.2019 г. абонираните лица за услугата Неотложна медицинска помощ са 45 150.