През месец Октомври 2018 г. са извършени 123 реакции на линейката за оказване на неотложна медицинска помощ на наши клиенти, като 11 от тях са били за деца и 16 за служители. При 61 от случаите е оказана помощ на място, а 62 пациенти са транспортирани до болнични заведения.

Към 12.11.2018г. абонираните лица за услугата НМП са 42 109.