През месец април 2018 г. са извършени 83 реакции на линейката за оказване на неотложна медицинска помощ на наши клиенти, като 1 от тях e билa за дeте, а 6 за наши служители. При 41 от случаите е оказана помощ на място. Транспортираните до болнично заведение пациенти са 42.

Към 01.05.2018 г. абонираните лица за услугата НМП са 37 720.