През месец  Август 2018 г. са извършени 84 реакции на линейката за оказване на неотложна медицинска помощ на наши клиенти, като две от тях са били за деца и 11 за служители. При 35 от случаите е оказана помощ на място, а 49 пациенти са транспортирани до болнично заведение.

Към 12.09.2018 г. абонираните хора за услугата са 40 701.