През месец Февруари 2019 г. са извършени 117 реакции на линейката за оказване на неотложна медицинска помощ на наши клиенти, като 8 от тях били за деца и 6 за служители. При 64 от случаите е оказана помощ на място, а 53  пациенти са транспортирани до болнични заведения.

Към 01.03.2019г. абонираните лица за услугата НМП са 44 461.