През месец Декември 2018 г. са извършени 110 реакции на линейката за оказване на неотложна медицинска помощ на наши клиенти, като 8 от тях били за деца и 5 за служители. При 49 от случаите е оказана помощ на място, а 61  пациенти са транспортирани до болнични заведения.

Към 11.01.2019г. абонираните лица за услугата Неотложна медицинска помощ са 43 737.