Услуги

Централизирана охрана
Видеонаблюдение
Физическа охрана
Неотложна Медицинска Помощ
Сигнално-охранителна дейност

Възможностите на фирмата да наблюдава, регистрира, обработва, документира и контролира получаваните сигнали от охраняваните обекти практически са без ограничения. Това е в резултат на внедрения от началото на 2007 г. изцяло нов софтуер. Програмата поддържа обща база данни за охраняваните обекти и позволява гъвкаво преконфигуриране на работните места на дежурните оператори при обслужването им, като има ресурс за повече от 150 000 обекта.


Вижте още

Видеонаблюдение

В продължение на повече от 20 години СОТ 161 разработва и развива технологии, без аналог на охранителния пазар. В началото на 2009 г. фирмата стартира услугата Видеонаблюдение.

Виж още

Физическа охрана

В Дирекция „Физическа охрана“ на СОТ ЕООД работят 3500 специално подбрани и преминали предварителна подготовка служители. Обучението им е съобразено с критериите, заложени в Закона за частната охранителна дейност и фирмената политика. Ежедневно в дейността си тези служители гарантират сигурността в над 900 обекта.

Вижте още

Неотложна Медицинска Помощ

Със собствени линейки, оборудвани с най-съвременна животоспасяваща медицинска апаратура Медицински център 161 осигурява Неотложна медицинска помощ на пострадали и нуждаещи се свои клиенти на мястото на инцидента и по време на транспорта до, избрана от клиента болница, в която има отделение за спешна медицинска помощ.

Вижте още

Специализирана охрана
Ценни пратки и товари
Изграждане и поддръжка
Трезор и Депозитарен шкаф
Специализирана охрана

Отдел „Специализирана охрана“ е ВИП подразделението на „СОТ“ ЕООД. Охранителите в него са предимно бивши служители на НСО, МВРи МО, като дейността му е обособена в две направления: „Персонална VIP охрана“ „Масови мероприятия“

Вижте още

Ценни пратки и товари

СОТ 161 има дългогодишен опит в охраната на ценни пратки и товари, или популярно – инкасо. Дейността по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с въоръжена охрана, СОТ 161 извършва със специално оборудван в Германия брониран транспорт, състоящ се от над 60 собствени бронирани автомобила с касов отсек, GPS-позициониране, надеждна свръзка и други технически и помощни средства за защита.

Вижте още

Изграждане и поддръжка

Дирекция „Инженеринг“ проектира, изгражда и поддържа:

  • Мрежи и системи за комуникация и обмен на данни.
  • Всички видове Технически системи за сигурност в обектите на централизирана охрана – алармени системи, видео-наблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа.

shutterstock_314132261

Вижте още

Трезор и Депозитарен шкаф

Депозитарният шкаф е услуга на „СОТ” ЕООД, насочена основно към клиенти, които генерират оборотни средства в обектите си – аптеки, хранителни магазини, бензиностанции, банкови клонове – представители на средния и малкия бизнес. „СОТ – сигнално охранителна техника“ ЕООД разполага с обществен трезор в офиса на фирмата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52 – София.

 IMG_4958

Вижте още

 

Акценти

СОТ 161

СОТ - Сигнално охранителна техника ЕООД
Заявете услугаСвържете се с нас

© СОТ ЕООД. Всички права запазени.

Bratovanov