„С тази комуникация искам да изкажа похвала и изключителна благодарност на К. Г., А. И. и М. Г.

На 6.01.2021 аз изтеглих сумата от 400 лв. на банкомат в магазин Кауфланд, Слатина. Поради проблеми от естество като стрес, претоварване и следствията от тях си тръгнах, като си взех само картата, без да изчакам подаването на сумата от автомата.
За пропуска да си взема 400 лева, които са останали подадени от банкомата се сетих един час по-късно. Върнах се и попитах на информация, дали някой не ги е намерил и не ги е оставил, макар че нямах надежда. Служителката извика охраната. Господата се държаха много професионално и ме попитаха преди колко време и каква сума съм теглила. За мое щастие забравените пари са забелязани от служител на охраната, който не е успял да ме открие и догони.
Ако правилно съм разбрала служителят е К. Г. Той е взел парите и е обсъдил случая с другите си двама колеги, след което им предава парите. Господата са очаквали забравилият ги да се върне и да ги потърси. Увериха се, че аз съм човекът и ми предадоха забравените от мен 400 лева.

Изключително съм впечатлена и развълнувана от отношението, което показаха вашите служители. Не се среща често и трябва да бъдат похвалени поименно.

В. О.“

Pin It on Pinterest

Share This