Наркоман нахлува в пловдивско заведение за бързо хранене и започва да притеснява персонала. Служител натиска паник бутон, за да повикат наш мобилен екип на помощ.  

“Времето за реакция на патрулът е една минута и 37 секунди.”  

Мъжът е изведен от охраняваната територия. 


Психично болна жена влиза в софийска аптека и започва да крещи срещу персонала. Служител натиска паник бутон.  

“На получения сигнал автопатрулът ни се отзовава за една минута и 19 секунди.” 

Жената е изпратена. Щети няма.

Pin It on Pinterest

Share This