В средата на януари за по­реден път баскетболен мач между „Балкан“ Ботевград и „Левски Лукойл“ стана арена на сблъсъци между агитките на двата отбора. В залата се стигна до нелицеприятни инциденти между феновете им. Това се случи на полу­времето на срещата реванш от четвъртфиналите в турни­ра за Купата на България в Ботевград.

Привържениците на „Лев­ски“ и фенове на домакините опитаха да си спретнат бой, като всичко започна със замеряне с бутилки и дру­ги предмети. За разлика от предишната среща между двата тима, когато в столич­ната зала „Универсиада“ ох­раната не могла да се спра­ви, при домакинската среща на „Балкан“ в Ботевград на­месата на охранителите на СОТ 161 от отдел „Специа­лизирана охрана“ спаси за­лата от погром и предотвра­ти физическа саморазправа между развилнелите се фе­нове. Колегите ни отново по­казаха, че могат да работят съвместно и със специали­зираните части на органите на реда. Както стана ясно по-късно, до по-сериозни ин­циденти не се стигна.

Охранителите на СОТ 161 се справиха много профе­сионално още в самото на­чало на възникналото напре­жение между двете агитки, като разделиха разярените фенове. До пристигането на служителите на дирекция „Специализирани полицей­ски сили“ на МВР те успяха да тушират агресията им и ограничаха действията на лицата, създаващи пробле­ми. Отличната им организа­ция се дължеше и на ръково­дителя им в залата – поелия функциите на инспектор към дирекция „Специализирана охрана“ Валентин Йотов. Благодарение на натрупа­ните години стаж и завиден опит в охраната на масови мероприятия Вальо направи перфектна разстановка на охранителите, чиято работа най-добре е илюстрирана във видеата и снимките, публикувани в редица спе­циализирани спортни и но­винарски сайтове.

Специално за СОТ ИНФО инспектор Валентин Йотов пожела да изкаже благо­дарности на целия екип, ангажиран с охраната на баскетболната среща: Бисер Иванов, Бойка Янкова, Ве­нелин Лозанов, Георги Ни­колов, Михаил Цветанов, Ра­дослав Бранков, Светослав Латинов, Стелиян Латинов и Цветан Драгнев. По думите му колегите са работили на много високо ниво, спазили са точно изготвения план и са показали най-доброто от себе си.

Кметът на община Ботев­град Иван Гавалюгов заяви пред БНТ, че подобни неща не бива да се случват в бас­кетболните зали, защото това не е добра реклама за спорта. По думите му подобни инциденти имало и в първия мач за Купата на България между двата отбора в София, както и на срещата от Националната баскетболна лига. Той из­каза благодарност и към екипите, обезпечили сигур­ността на присъстващите на баскетболната среща. Спо­ред официално становище на ботевградския отбор след овладяване на ситуацията и възстановяването на об­ществения ред в спортния комплекс били снети сви­детелски показания и бил извършен преглед на видеозаписи от видеонаблюде­нието на залата. Установено било, че двама членове на противостоящите агитки са инициатори на стълкнове­нията. Отведени били в РУ- Ботевград и задържани със заповеди за задържане за срок до 24 часа. Наложени са им административни санк­ции и забрани за посещение на спортни срещи за една година.

Охраната на масови ме­роприятия е специфична охранителна дейност, която изисква добре обучен, из­дръжлив и не на последно място добре разпределен охранителен екип. В СОТ 161 от години охраняваме подобни събития, като на­шата работа през това вре­ме е доказала, че сме сред най-добрите.

Показателни за качество­то на работата ни са поетите ангажименти към сериозни мероприятия, за които се изискват служители, подгот­вени за всяка непредвидена ситуация. Ние разполагаме с такива, като инвестираме в тях посредством обучения и семинари, които се водят от авторитетни инструктори в бранша.

Божидар Кузманов

Pin It on Pinterest

Share This