Двама охранители от СОТ 161 спасиха живота на 24-годи­шен младеж, след като бе прострелян в столичния квартал „Лозенец“. На 29 де­кември 2018 г. в 21.05 ч. се задейства алар­ма от обект – офис и книжарница на бул. „Христо Смирненски“ в София. Патрулът в състав Цветомир Ива­нов и Венелин Иванов се намирал до пазара на Римската стена и пристигнал на мястото за 1.54 минути.

„При пристигане на място видяхме двама младежи на булевар­да. Единият от тях ле­жеше на тротоара, а от крака му бликаше кръв на пулсации. Осъзнах, че е в страшна беда“ – разказа Цветелин Ива­нов. Той работи в СОТ 161 от 8 години, а пре­ди това 15 години е бил полицай. „Много бързо подадохме сигнал на тел. 112, където още не знаеха за случая, и поехме младежа, кой­то припадна в ръцете ни. С него имаше още един, който се беше парализирал от страх и не знаеше какво да прави. Намерихме шал и вързахме крака над раната, но кръвта не спря. Тогава разрязах крачола, а колегата ми Венко си свали кола­на и стегнахме здраво бедрото. Мисля, че ли­нейката дойде за око­ло 5-6 минути и докто­рът ни каза: „Вие сте спасителите на това момче. От такава рана в артерията човек уми­ра за 4 до 7 минути“ – каза още Цветелин Иванов.

Причината за прос­трелването е повече от глупава. Младежът и негов приятел се скара­ли шумно на улицата, а от близка кооперация мъж им подвикнал да говорят по-тихо. Два­мата го напсували, а той слязъл при тях с пистолет и гръмнал по единия. По-късно стрелецът, млад мъж на 33 години, е бил за­държан. Куршумът бил открит забит във витри­ната на охранявания офис и така задействал СОТ-а.

Другият охранител, реагирал по този слу­чай, Венелин Иванов, коментира, че в досе­гашния си 5-годишен опит не е виждал та­кава ситуация, в коя­то раненият не е бил в състояние да говори и да разкаже какво се е случило. И двамата охранители сподели­ха, че не се чувстват като герои, защото всеки нормален човек би помогнал в такава ситуация.

„Ще наградим два­мата ни служители, гордеем се с постъп­ката им“ – каза инж. Павел Виденов, упра­вител на СОТ 161.

Цветан ГЕМИШЕВ,
в-к „Труд“

Pin It on Pinterest

Share This