Публикуваме без коментар мнение на наша клиентка от сайта на УМ­БАЛСМ „Н. И. Пирогов“, на­писано на 21 октомври:

„Онзи ден почти тригодиш­ната ми дъщеря Леа си счупи ключицата, което стана по­вод за първи път в живота ми да стъпя в „Пирогов“. Както и за първи път да се кача на ли­нейка. Бях шокирана. Напра­во онемях. Но не бързайте да ни съжалявате!

Линейката дойде за 7 ми­нути. Може и да са били 6. Докато я облека и обуя, вече звъняха на вратата. Беше око­ло 16.30 ч. Все пак да уточня, че това е бърза помощ, която е част от годишния ми абона­мент за СОТ. Охрана на дома и бърза помощ за 314 лв. на година.

Толкова бързо дойдо­ха, че даже се наложи да ме чакат, докато си събера пар­такешите. Младата и любезна лекарка обясни, че най-добре е направо да ни закарат в „Пи­рогов“. О, не, моля ви, само не „Пирогов“! Винаги съм си представяла „Пирогов“ като преддверието на ада. Или най-малкото като военнополе­ва болница. Със стенещи ра­нени, захвърлени на носилки по коридорите, тук-там купчи­на самотни крайници и някой и друг забравен труп.

Шок! Озовахме се в при­ветливото детско отделение, изрисувано като морски свят! Регистратурата ни отне 5 минути. Оттам пред кабинет 204. Чакахме не повече от 10 минути. Вътре млад лекар веднага констатира счупва­нето и ни прати за снимка. Пред рентгена също чакахме не повече от 10 мин. Върнах­ме се пред 204 и почти вед­нага ни извикаха. А не е като да нямаше опашка от потро­шени деца. Приключихме за няма и час. Без никакви връз­ки, обаждания до някой си и прочие бг похвати.

Включително и с отскача­нето до аптеката на отсрещ­ната улица. Оказва се, дър­жавата предлага само бинт. Ама той не се сваля. Така че или 20 дни не си къпеш дете­то, бинтовано като герой от съветски филм, или изтичваш с него на ръце е-ей там на отсрещната улица зад ъгъла (младият доктор ми посочи с ръка), купуваш си протезата за 45 лв. и се връщаш обратно да я поставят.

Е, трябва да има и някаква типично наша си идиотщина. Ако не ме карат да се потътря с пот­рошеното дете на ръце сама да си купувам консумативи, вместо да ми ги предложат на място, пак срещу запла­щане, щеше да е нереално красиво и лесно.“

Ето имената на хора­та от дежурния екип на Медицински център 161, реагирали в този случай: д-р Весела Николова, м.с. Валентина Вутова, шофьор Ивайло Танков.

Pin It on Pinterest

Share This